Németh László – díj

Marika_neniAjánlás Németh László díjra

Dr. Sárkányné Lengyel Mária 1980 óta tagja a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium tantestületének, 1991 óta az intézmény nevelési igazgatóhelyettese. Azok közé a pedagógusok közé tartozik, akik csendesen, talán csak mikro környezettük által elismerten, tudásukat, alkotóerejüket, gyerekszeretetüket, szakmai megújulásukat, belső harmóniájukat a tanítványaik fejlesztésére, kibontakoztatására és így az egész nemzet építésére fordítják.

Szerteágazó megbízatásai között, melynek részét képezi pl., az osztályfőnökök munkájának koordinálása, hagyományápolás, az iskolai rendezvények szervezése, kapcsolattartás az iskolán belüli közösségekkel, külső intézményekkel, külföldi testvérkapcsolatainkkal, versenyszervezés, az iskolai kiadványok —– köztük 1993 óta folyamatosan az Évkönyv — szerkesztése, a közösségi szolgálat irányítása, a diákönkormányzat munkájának segítése, a legnagyobb örömet a diákok személyiségének formálása jelenti számára. Mindemellett jut ideje a tehetséges diákok támogatására is.
Dr. Sárkányné Lengyel Mária tanárnő igazgatóhelyettesként meghatározó szerepet tölt be az iskola diákjainak életében. A diákok elsősorban őt keresik meg, ha problémájuk akad, mert tudják, hogy Marika néni időt és energiát nem sajnálva biztosan a segítségünkre lesz, legyen szó bármilyen gondjukról is. Soha nem apadó szeretete bizalmat és megbecsülést vált ki a diákság körében. A diákönkormányzat munkáját támogató pedagógusként segít álmaik megvalósításában, minden támogatást megad, hogy képviseljék és segítsék a diákság érdekeinek érvényesülését. Segíti a diákönkormányzat kezdeményezéseinek megvalósítását, például a kilencedikesek beilleszkedését segítő Fecsketábor megszervezését.

Számtalan kulturális, művészeti és sport rendezvény főszervezője, melyek keretében bemutatkozhatnak a tehetséges diákok, ilyen program pl., a Miénk a színpad, a Bemutatkozunk, a Buzánszky Kupa, stb.
Aktív résztvevője a 2000 óta az intézményben évente megrendezésre kerülő Országos Arany János Művészeti Fesztivált szervező, előkészítő, lebonyolító teamjének. A rendezvényen 650-700, valamely művészeti ágban tehetséges, hátrányos helyzetű tanuló vesz részt.

Az iskolai versenyek, tehetségkutatók, ünnepek, bálok és hangversenyek szervezését szívvel-lélekkel végzi, a rendezvények az ő belülről fakadó igényességének köszönhetően nem egyszerűen események, hanem igazi ünnepélyek, nevelnek, erkölcsi tartást adnak, legyen szó a szalagavatóról, ballagásról, vagy a nemzeti ünnepekről. Az ő tehetségsegítő és fejlesztő munkájának köszönhető, hogy kiváló szavalók, prózamondók, színjátszók, táncosok, képzőművészek, diákvezetők, önkéntesek a megfelelő mentorhoz kerülnek. A „megtalálni és fejleszteni” mottó jellemző leginkább az ő munkájára. Számára nincs elveszett diák, minden ember értékes, mindent megtesz azért, hogy ezt az értéket kibontakoztassa.

A tanárnő szaktanárként is hozzájárul ahhoz, hogy a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium eredményeiben a legkiválóbbak közé emelkedet, segíti tanítványai rejtett képességeinek kibontakoztatásában, a komplex tehetséggondozásban, az alapkompetenciák kialakításában.
Német és történelem szakos tanárként egész pályája összefonódik a gimnáziumban folyó német nemzetiségi oktatással, neveléssel. Nagy szeretettel fordul a többségében kis falvakból érkező diákok felé, segíti beilleszkedésüket, programokat szervez számukra, kompenzálja esetleges hátrányaikat, ugyanakkor nagyra értékeli az otthonról hozott értékeiket.

Dr. Sárkányné Lengyel Mária tanárnő hiteles emberként egész személyiségével hat diákjaira, arra törekszik, hogy értékes, erkölcsös embereket neveljen. Számtalan esetben szolgál hídként a diákság, a tanárok és a szülők közti konfliktusok rendezésében. Nélküle egészen biztosan nem telnének olyan színesen és tartalmasan a diákok gimnáziumi évei.
Teljes meggyőződéssel ajánljuk és javasoljuk a diákok harmonikus személyiségformálásában huzamosan kiemelkedő munkát végező Dr. Sárkányné Lengyel Máriát a Németh László – díjra.

A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium közössége

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.