Jelentkezési lap idegen nyelvi osztályozó vizsgára

A törvényi szabályozás továbbra is lehetőséget ad élő idegen nyelvekből előrehozott érettségi vizsga letételére. Előrehozott érettségi vizsgát legkorábban 10. évfolyamon a május-júniusi érettségi időszakban lehet tenni. Ennek feltétele, hogy a tanulónak minden évfolyam anyagából tanév végi érdemjeggyel kell rendelkeznie, így a még hátralévő évek követelményeiből osztályozó vizsgán kell számot adnia tudásáról. Osztályozó vizsgát Házirendünk előírásai alapján az a tanuló tehet, aki az innen letölthető jelentkezési lapot kitöltve, (kiskorú tanuló esetén szülő/gondviselő által is) aláírva  2020. január 15-ig benyújtja iskolánk titkárságán, és ez alapján igazgatói engedélyt kap a vizsga letételére.

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.