Érettségi hírek

Pénteken megjelent az idei rendkívüli érettségivel kapcsolatos kormányrendelet, melyet a következő linken lehet megtekinteni:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2020/2020-as_erettsegi_korm.rend.pdf  

Általában csak írásbeli vizsgák lesznek, kivéve pár tantárgyat.Azokban az esetekben, ahol az írásbelit projektmunkával teljesítik, ott a projektmunkájuk alapján kapnak osztályzatot a vizsgázók (etika, német nemzetiségi népismeret, gazdasági ismeretek). Testnevelésből és francia célnyelvi civilizációból csak szóbeli vizsga lesz.

A vizsgák eredménye minden tárgyból teljes értékű érettségi eredménynek fog számítani a későbbi években is. Az idegen nyelvi érettségiért a szóbeli vizsga hiányában is jár a teljes értékű nyelvvizsga, az általános feltételek teljesítése esetén.

Ha valamely diák írásbeli eredménye eléri a 12%-ot, de a 25%-ot nem, akkor számára is szóbeli vizsgát kell szervezni bármely tárgyból (nem csak matematikából).

Ha egy tanuló bármilyen okból kifolyólag nem jelenik meg az érettségi vizsgán (vagy határidőre nem adja le a projektmunkáját), akkor vizsgajelentkezését automatikusan törölni kell (függetlenül attól, hogy önhibájából vagy önhibáján kívül nem jelent meg). Annyi méltányosságot ad most a rendszer, hogy következő vizsgája nem javító vagy pótló vizsga lesz, hanem rendes érettségi vizsga.

Az egyes tantárgyak vizsgatípusait a következő táblázatban foglaltuk össze:

Tantárgy  
Vizsga típusa
 
magyar nyelv és irodalom írásbeli
matematika írásbeli
történelem írásbeli
angol nyelv írásbeli
német nyelv írásbeli
biológia írásbeli
informatika írásbeli (valójában gyakorlati)
művészettörténet írásbeli
kémia írásbeli
földrajz írásbeli
fizika írásbeli
francia nyelv írásbeli
spanyol nyelv írásbeli
olasz nyelv írásbeli
német nemzetiségi nyelv és irodalom írásbeli
emberismeret és etika írásbeli (projektmunka)
gazdasági ismeretek (középszintű) írásbeli (projektmunka)
német nemzetiségi népismeret írásbeli (projektmunka)
francia célnyelvi civilizáció szóbeli
testnevelés szóbeli

A tanulóknak lehetősége van visszalépni bármely érettségi vizsgától (ekkor sajnos az idei felvételi eljárásból kizárják magukat, hacsak nem az 5. tantárgyon felüli vizsgáról van szó), illetve bármely emelt szintű vizsgájukat módosíthatják középszintűre. Kizárólag idegen nyelv esetén középszintről emelt szintre is lehet módosítani. Ezekhez a következő kérelmet töltsék ki, és küldjék el április 21-ig a gszaby@gmail.com címre:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2020/119-2020-IV-16-korm-rendelet-szerinti-kerelem.docx

Az egyedi érettségi iktatószámot rá fogjuk vezetni a kérelmekre, ezt üresen hagyhatják a tanulók. A határidőig el nem küldött kérelem jogvesztő.

Aki már rendelkezik előrehozott középszintű eredménnyel, az ne módosítsa most emelt szintű vizsgajelentkezését középszintűre, mert tanulói jogviszony alatt nincs lehetőség ugyanazon a szinten kétszer is vizsgázni. Esetükben a jelentkezés törlése lehetséges az adott tárgyból.

A súlyos betegségben szenvedők, illetve egyéb ok miatt veszélyeztetettek igazgató úrnak, a zalay.szabolcs@leoweypecs.hu címre küldjenek kérelmet a lehető legbiztonságosabb lebonyolítás érdekében, szintén a keddi határidőig. A szóban forgó tanulókat a Díszteremben fogjuk elhelyezni, ha számuk nem haladja meg a 10-et (10-nél több tanuló esetén más termet is bevonunk ilyen célra). A Díszteremben több, mint 4 méteres távolságot tudunk biztosítani a résztvevők között.

Az első hét vizsgái 9 órakor kezdődnek, hogy a tanulói tömeget jobban el tudják az iskolák osztani, illetve 4 külön bejáraton fogjuk beengedni a vizsgázókat attól függően, hogy melyik teremben vizsgáznak. A beosztást az osztályfőnökök fogják elküldeni, illetve közzétesszük a honlapon is, így a tanulók már előre tájékozódhatnak, hogy melyik bejáraton hányas terembe kell menniük. A második héten már 8 órás (illetve 14 órás) kezdések lesznek az alacsonyabb vizsgázói létszám miatt. A dátumok és időpontok szintén láthatók az érettségi rendelet mellékletében.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója szerint maszkot nem lesz kötelező majd viselni (bár tervezik a maszkok rendelkezésre bocsátását), de a kézfertőtlenítés biztosított lesz. Az Oktatási Hivatal honlapján megjelent speciális szabályokról itt lehet tájékozódni:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/tajekoztato_specialis_szabalyok

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.