OTDK középiskolásoknak

Kedves Diákok! Kedves Kollégák!

2021. április 6-9 között a Szegedi Tudományegyetem szervezi a 35. Országos
Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
(FiFöMa) online döntőjét.
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács új stratégiájában elhatározta, hogy az OTDK
rendszerét kinyitja a középiskolás tehetséggondozás felé is. Célunk ezzel az, hogy a közel
70 éve működő OTDK-mozgalom tapasztalataira építkezve segítsük a tehetségek mielőbbi
felismerését, kibontakozását, a diákok érdeklődési köréhez igazodó, felfedezésen alapuló
tehetségfejlesztését.
Ezért a Szegedi Tudományegyetem OTDK FiFöMa szervezőiként az alábbi pályázatot
hirdetjük meg a 10-12. osztályos diákok számára:
Várjuk
➢ a fizika, földrajz/földtudományok, matematika bármely területe iránt érdeklődő
diákokat
➢ továbbá középiskolai tanáraikat, akik foglalkoznak vagy foglalkozni szeretnének
tehetséggondozással, illetve versenyekre készítenek fel diákokat
A részvétel feltétele:
➢ Közös konzultáció valamely kárpát-medencei felsőoktatási intézmény TDK
műhelyének oktatója és a jelentkező középiskolás diák és felkészítő tanára között
(a kapcsolatfelvételi TDK vezetők listája a honlapon a „Középiskolásoknak”
címszó alatt olvasható)
➢ Pályamunka elkészítése a fentebbi tudományterületeken szabadon választott
témában a megadott pályázati kategóriák valamelyikében
A fizika, földrajz (természet- és társadalomföldrajz), matematika tantárgyak és az
ásványtan, csillagászat, biológia, kémia, meteorológia, térképészet vagy akár a
történelem határterületén lévő témakörben is lehet pályamunkákat benyújtani.
Fontos kiemelni, hogy nincsenek éles határok, bármilyen ‒ akár a fentebbi
tudományterületeket összekapcsoló ‒ jelenség, képződmény vagy folyamat
feldolgozása is lehetséges, ami a Földön vagy a világegyetemben a múltban
lezajlott vagy jelenleg zajló környezeti és/vagy társadalmi változások
megfigyelésével, vizsgálatával, vagy modellezésével foglalkozik.
Mivel a pályamunkákat csak digitális formában kell benyújtani, az esszében is
lehetőség van kiegészítő jelleggel újszerű módszerek alkalmazására (pl. videó
beágyazás, animáció stb.)

➢ A részvételi szándék jelzése az alábbi linken: https://modulo.etr.u-
szeged.hu/Modulo2/default/hu/invitation/71426b98-e169-4349-9f87-1105f1c953e2

Ezt követően készítjük el a rendezvény online rendszeréhez szükséges belépő
kódjukat.
Fontos határidők:
2021. február 15. MEGHOSSZABBÍTVA
A részvételi szándék jelzése a szükséges adatokkal, 16 év alattiak szülői
nyilatkozatának feltöltése. (A nyilatkozat sablonja a honlapunkról letölthető.)
2021. március 15. MEGHOSSZABBÍTVA
A pályamunka feltöltése a rendezvény online rendszerébe.
Pályázati kategóriák:
Esszé: Maximum 25 A4-es oldal (a tudományterületek sajátosságai miatt a terjedelem
csak ajánlott) a három tudományterület valamelyikéhez kapcsolódó témakörben. A
pályázó mutasson be egy általa megfigyelt természettudományi, környezeti vagy
társadalmi jelenséget vagy problémát. A hangsúly a témakör aktualitásán, a pályázó saját
gondolatain és kreativitásán van, természetesen figyelembe véve a felhasznált
szakirodalmak szakszerű dokumentálását.
Kísérleti bemutató: Egy kiválasztott fizikai, matematikai vagy földtudományi jelenség
kísérleti modellezése és bemutatása 2-5 perces videó formájában.
A pályamunka mellékleteként egy egyoldalas összefoglalót is kell készíteni, amely
tartalmazza a bemutatandó természeti jelenség és a kísérlet végrehajtásának rövid leírását,
a kísérleti eszközök és anyagok megadását.
Mikrotanítás: a három tudományterület valamelyikén egy közoktatási téma újszerű
tanítási ötletének megfogalmazása és bemutatása 2-5 perces videó formájában. A
pályamunka ebben az esetben egy – legalább 1 oldalas – óravázlat is tartalmazzon,
amelyben a diák bemutatja a témarész tanítási folyamatának lépéseit, a használt
eszközöket és módszereket, IKT eszközök használata esetén annak URL címét.
Animáció: A pályázó mutasson be egy természettudományi, környezeti jelenséget vagy
problémát 2-5 perces, saját készítésű számítógépes animáció formájában. A benyújtandó
pályamunka az elkészült animáció, amely szabadon választott formában (szöveg, hang,
rajz, film, kísérő leírás) bemutatja az adott jelenséget.
Egy-egy pályamunka maximum kétszerzős lehet! Ez esetben kérjük mindkét szerző
regisztráljon a rendezvény honlapján.

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.