0007 Országos Arany János Tehetséggondozó Program osztálya (AJTP)

5 éves képzés

Felvehető létszám: 34 fő

A kistérségi és nagyvárosi tehetséges, szociális, egészségügyi, környezeti tényezők vagy a szülők iskolai végzettsége miatt nehezebb körülmények között élő, hátrányos helyzetű tanulók 5 tanévet töltenek el gimnáziumunkban és a Hajnóczy József Kollégium Kodály Zoltán úti tagintézményében, mert a programban résztvevők számára kötelező a kollégiumi elhelyezés (a Pécsett lakó diákoknak is!). A tanulók magas óraszámban tanulják az idegen nyelveket és az informatikát.

Első idegen nyelvként az előkészítő évfolyamon heti 7 órában választható a haladó angol vagy haladó német. Második évtől második idegen nyelvként heti 3 órában (kellő számú jelentkező esetén) választható nyelvek: német, francia, olasz, spanyol.

Tanulmányaik során minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy ECDL bizonyítványt (7 modul), egy idegen nyelvből emelt szintű érettségit és jogosítványt szerezzenek. Kiemelten fontos szerepet tölt be a személyiségfejlesztésben az önismeret és a tanulásmódszertan, a drámapedagógia, a projekt munka és a külföldi tanulmányutak.

A jelentkezés és felvételi módja egyedi:

A programba való bekerülés feltétele a pályázat benyújtása. A pályázati csomag     beszerezhető gimnáziumunkban, illetve letölthető iskolánk honlapjáról. A kitöltött           pályázati anyagot a Leőwey Klára Gimnázium címére kell visszaküldeni………………-ig
2…………….-ig kell jelentkezniük a diákoknak a központi írásbeli felvételi vizsgára, melyet az AJTP osztályba jelentkezőknek a Leőwey Klára Gimnáziumban kell megírniuk.


Felvételi vizsgák időpontjai:

Írásbeli:
Egységes központi írásbeli felvételi vizsga :
matematikából  és magyar nyelvből:

szóbeli:
Országosan egységes szempontok alapján tehetségbeválogatás
(egyéni motivációk felmérése, stb.). :
Pótidőpont (csak betegség illetve rendkívüli akadályoztatás esetén):

A tanulók értékelése

PÁLYÁZATI DOKUMENTUMOK