Aktuális információk

Kijavított dolgozatokkal kapcsolatos információk

A dolgozatok értékelésének megtekintése:
2021. január 29-én (péntek) külön beosztás alapján lehetséges. A beosztás ide kattintva megtekinthető.
Minden tanuló a saját dolgozatát tekintheti meg, illetve fényképezheti le! Kérjük, hogy a betekintés megkezdése előtt a vizsgázók az épületben ne csoportosuljanak, a kijelölt védőtávolságot egymástól tartsák, majd a betekintést követően azonnal hagyják el a betekintés helyszínét.
A vizsgázó a javítással kapcsolatos észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (2021. február 1. 16.00 óráig) két módon adhatja le:

rásban, az igazgatónak címzett levélben, az iskola portáján, VAGY
-szkennelve, az iskola e-mail címén: leowey.gimnazium.pecs@gmail.com

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2021. február 8-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja.

 

Az Értékelő lapok átvétele:

 1. február 2-3-4-án 8.00-15.00 között az iskola portáján.

 

További részletes tájékoztatás a központi felvételi vizsgával kapcsolatban itt olvasható:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_alt_isk_8_evf

Információk a központi felvételi vizsgával kapcsolatban

Szeretettel várjuk 2021. január 23-án (szombaton) azokat a 8. osztályos tanulókat, akik iskolánkban írják a központi felvételi írásbeli dolgozatukat.

A vizsgázók terem beosztását és az érkezés idejét ide kattintva megtekinthetik. Kérjük, lehetőség szerint az általunk javasolt időpontban, és bejáraton érkezzenek!

Az írásbeli vizsga kezdete: 10.00 óra
Menete:
10.00-10.45  magyar nyelv
10.45-11.00  szünet
11.00-11.45  matematika
A vizsgára feltétlenül hozza magával minden vizsgázó a személyazonosításra alkalmas igazolványát (személyi vagy diákigazolványt), ceruzát, valamint kék színű tollat.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Járványügyi intézkedések
A járványügyi kockázatok csökkentése érdekében az intézménybe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató diákok léphetnek be. Amennyiben a szülő/gondviselő a gyermekénél megbetegedés tüneteit észleli, illetve amennyiben a gyermek karanténba kerül-, a felvételi vizsga időpontjában- kérjük, hogy ezt a tényt jelezzék a gimnáziumunk titkárságán azt (72/518-461, 30/559-4373)
Az intézmény területére a tanulót kísérő nagykorú személy (szülő, idősebb testvér stb.) maszk viselése mellett a kialakított testhőmérséklet-mérési pontig léphet be.
A megfelelő fizikai távolság betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a vírus (tovább) terjedésének megakadályozásában. Az intézmény területén történő tartózkodás során mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot tartani.
Kérjük, hogy a vizsga megkezdése előtt a vizsgázók az épületben ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el a kijelölt helyüket a vizsgateremben és a vizsga befejezését követően azonnal hagyják el a vizsga helyszínét.
Intézményünk eljárásrendje alapján a vizsgázók számára is kötelező a védőmaszk viselése gimnáziumunk egész területén!
Az intézmény bejáratainál és több pontján vírusölő hatású kézfertőtlenítőket helyezünk el, és annak kötelező használatára felhívjuk a figyelmet. Kérjük, hogy az intézménybe érkezéskor mindenki alaposan fertőtlenítse a kezét.
Érkezéskor testhőmérséklet-mérést végzünk. Amennyiben az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (jelenleg 37,8°C) meghaladó értéket észlelünk, a gyermeket elkülönítjük, és erről a szülőt vagy törvényes képviselőt haladéktalanul értesítjük. Ebben az esetben a vizsgázó a pótidőpontban tudja letenni a vizsgát. Ennek időpontja: 2021. január 28. (csütörtök) 14. óra
Az intézményben a vizsga előtt alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk.

A vizsgázóknak sok sikert kívánunk!

Dr. Zalay Szabolcs
igazgató

Információk az Arany János tagozatra jelentkezőknek

Értesítjük az AJTP tagozatra felvételiző diákokat, hogy a járványügyi intézkedések alapján, a pályázati kiírástól eltérően 2021. január 23- án kerül sor a felvételire, az alábbi ütemezés szerint:

2021. január 23.(szombat)
10.00 – 12.00 óra: központi írásbeli vizsga magyar nyelv tantárgyból,( 45 perc), majd matematika tantárgyból (45 perc) a Leőwey Klára Gimnázium épületében (Pécs, Szent István tér 8-10).  
A terembeosztás és egyéb információ a gimnázium honlapján www.leoweypecs.hu megtalálható.
A felvételi feladatlapokhoz tollra, ceruzára, körzőre és vonalzóra van szükséged.
12.15 óra: gyülekező a gimnázium portájánál.
12.45 óra: közös ebéd a Kodály Zoltán Kollégiumban    
14.00-16.30 óra: az Arany János Tehetséggondozó Program írásbeli felvételije (részképességeket vizsgáló feladatlapok,) a Leőwey Klára Gimnázium épületében   
Kérjük, pontosan nézzetek utána a január 23-i közlekedési lehetőségeknek. Amennyiben bármilyen probléma merül fel az utazással kapcsolatban, a gimnáziumunk titkárságán szíveskedjetek jelezni. ( +36/30-559-4373, 72/5148-461)

 

Nyílt napok

Valamennyi osztály számára digitális nyíltnapot tartunk:

 • Rövidfilmekben bemutatjuk az osztálytípusainkat és képzési formáinkat, amelyek október 6-tól az iskola honlapján lesznek elérhetőek.
 • Online tájékoztatót tartunk tagozatonkénti bontásban, ezek időpontja megtekinthető a képzési formák leírásánál. A részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztrált érdeklődők számára megküldjük a részvételhez szükséges linket és tájékoztatást adunk az online platform használatáról.

Ingyenes előkészítők (a jelentkezés időszaka lezárult, az előkészítők beteltek)

 1. november 9-től kezdődően online előkészítőket indítunk az alábbi tantárgyakból:
Tantárgy foglalkozások száma létszám előkészítő napja
Matematika 6 alkalom 60 tanuló kedd
Magyar nyelv 4 alkalom 30 tanuló kedd
Angol nyelv 5 alkalom 50 tanuló csütörtök
Német nyelv 4 alkalom 40 tanuló csütörtök
Természettudományok 4 alkalom 20 tanuló hétfő
„Kóstolj bele!” – a magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat iránt érdeklődőknek 3 alkalom 40 tanuló szerda

 

 • Az AJTP iránt érdeklődő 5-6-7. osztályos tanulóknak online műveltségi versenyt szervezünk.

Jelentkezés módja valamennyi előkészítőre:

Jelentkezni 2020. október 15-től az iskola honlapján elhelyezett google űrlap kitöltésével lehet. A diákok regisztrálásánál a jelentkezés sorrendjét vesszük figyelembe.

Egy diák maximum kettő előkészítőn vehet részt:

1: magyar vagy matematika előkészítő
2: német vagy angol vagy természettudományok vagy „Kóstolj bele!” – francia előkészítő

 

A tanulók értékelése, a felvételi pontok számítása

0001    Emelt szintű angol nyelvi képzés

0002    Emelt szintű német nyelvi képzés

0003    Emelt szintű fizika – matematika képzés

0004    Emelt szintű biológia – kémia képzés

0005    Német nemzetiségi kétnyelvű képzés

0006    Magyar-francia két tanítási nyelvű képzés

0008    Emelt szintű matematika – digitális kultúra képzés

0007    Arany János Tehetséggondozó Program osztálya

A felvételi eljárással kapcsolatos fontos információk

 • Az iskola vezetése a szóbeli felvételi vizsgákat követően, a tanulók által elért eredmények ismeretében, tagozatonként határozza meg a minimum ponthatárt, amely alatt nem vesz fel diákokat. Ezt a ponthatárt az iskola honlapján nyilvánosságra hozza. Ennek ismeretében a tanuló még módosíthatja az általa választott középiskolák sorrendjét.
 • Sorrend módosítási lehetőség (az általános iskolában): 2021. 03. 22-23.
 • A Leőwey Klára Gimnáziumba jelentkezett tanulónak nincs módjában a sorrendváltoztatás időpontjában (2021. 03. 22-23.) új tanulmányi terület felvételére, mivel valamennyi osztálytípusba a bekerülés feltétele az iskola által szervezett szóbeli felvételin történő részvétel, amely ekkor már nem pótolható (Szóbeli felvételik időpontja iskolánkban: 2021. 02. 23-24., pótnap: 2021. 03. 01.)


A tanulók rangsorolása pontazonosság alapján

Pontazonosság esetén előnyben részesülnek a jogszabály szerint (20/2012 EMMI rendelet 40.§ (3)) az alábbi tanulók:

 • halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
 • pécsi lakhelyű, illetve tartózkodású tanulók (kivéve az AJTP osztályba jelentkezőket)
 • különleges helyzetű tanulók (az iskola pedagógiai programja alapján)
  • tanulmányi-, sportversenyeken elért eredmény
  • művészeti tevékenység
  • iskolához való kötődés (pl. testvére, felmenői jártak az intézménybe)
  • a szerzett pontok száma magasabb, mint a hozott pontok száma


Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó speciális elbírálási szabályok

Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő tanuló élni kíván a Nemzeti köznevelési törvény 51.§ (5) bekezdésében biztosított jogával (hosszabb felkészülési idő, a tanuló által megszokott eszközök biztosítása, a tanuló adottságaihoz alkalmazkodó vizsgaszervezés), a jelentkezési laphoz csatolnia kell egy erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. Az iskola igazgatója a rendelkezésre álló bizottsági vélemény alapján a kérelemről – a hatályos jogszabályok figyelembevételével (Nkt. 51.§ (5), ill. 20/2012. EMMI rendelet 68.§ (4), (5), 71.§ (3), (4).-egyedi döntést hoz határozat formájában, mely tartalmazza, mely kedvezményeket vehet igénybe a tanuló: pl. szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli/szóbeli vizsgán; a mentesség mely tárgyat érinti; írásbeli helyett helyi szervezésű szóbeli vizsga, ill. szóbeli helyett helyi szervezésű írásbeli vizsga tehető; hosszabb felkészülési idő biztosítása értékeléskor az értékelési rendszer egy-egy része alóli felmentés (pl. helyesírás, stb.), stb.