Aktuális információk

Nyílt napok

Valamennyi osztály számára digitális nyíltnapot tartunk:

 • Rövidfilmekben bemutatjuk az osztálytípusainkat és képzési formáinkat, amelyek október 6-tól az iskola honlapján lesznek elérhetőek.
 • Online tájékoztatót tartunk tagozatonkénti bontásban, ezek időpontja megtekinthető a képzési formák leírásánál. A részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztrált érdeklődők számára megküldjük a részvételhez szükséges linket és tájékoztatást adunk az online platform használatáról.

Ingyenes előkészítők (a jelentkezés időszaka lezárult, az előkészítők beteltek)

 1. november 9-től kezdődően online előkészítőket indítunk az alábbi tantárgyakból:
Tantárgy foglalkozások száma létszám előkészítő napja
Matematika 6 alkalom 60 tanuló kedd
Magyar nyelv 4 alkalom 30 tanuló kedd
Angol nyelv 5 alkalom 50 tanuló csütörtök
Német nyelv 4 alkalom 40 tanuló csütörtök
Természettudományok 4 alkalom 20 tanuló hétfő
„Kóstolj bele!” – a magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat iránt érdeklődőknek 3 alkalom 40 tanuló szerda

 

 • Az AJTP iránt érdeklődő 5-6-7. osztályos tanulóknak online műveltségi versenyt szervezünk.

Jelentkezés módja valamennyi előkészítőre:

Jelentkezni 2020. október 15-től az iskola honlapján elhelyezett google űrlap kitöltésével lehet. A diákok regisztrálásánál a jelentkezés sorrendjét vesszük figyelembe.

Egy diák maximum kettő előkészítőn vehet részt:

1: magyar vagy matematika előkészítő
2: német vagy angol vagy természettudományok vagy „Kóstolj bele!” – francia előkészítő

 

A tanulók értékelése, a felvételi pontok számítása

0001    Emelt szintű angol nyelvi képzés

0002    Emelt szintű német nyelvi képzés

0003    Emelt szintű fizika – matematika képzés

0004    Emelt szintű biológia – kémia képzés

0005    Német nemzetiségi kétnyelvű képzés

0006    Magyar-francia két tanítási nyelvű képzés

0008    Emelt szintű matematika – digitális kultúra képzés

0007    Arany János Tehetséggondozó Program osztálya

A felvételi eljárással kapcsolatos fontos információk

 • Az iskola vezetése a szóbeli felvételi vizsgákat követően, a tanulók által elért eredmények ismeretében, tagozatonként határozza meg a minimum ponthatárt, amely alatt nem vesz fel diákokat. Ezt a ponthatárt az iskola honlapján nyilvánosságra hozza. Ennek ismeretében a tanuló még módosíthatja az általa választott középiskolák sorrendjét.
 • Sorrend módosítási lehetőség (az általános iskolában): 2021. 03. 22-23.
 • A Leőwey Klára Gimnáziumba jelentkezett tanulónak nincs módjában a sorrendváltoztatás időpontjában (2021. 03. 22-23.) új tanulmányi terület felvételére, mivel valamennyi osztálytípusba a bekerülés feltétele az iskola által szervezett szóbeli felvételin történő részvétel, amely ekkor már nem pótolható (Szóbeli felvételik időpontja iskolánkban: 2021. 02. 23-24., pótnap: 2021. 03. 01.)


A tanulók rangsorolása pontazonosság alapján

Pontazonosság esetén előnyben részesülnek a jogszabály szerint (20/2012 EMMI rendelet 40.§ (3)) az alábbi tanulók:

 • halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
 • pécsi lakhelyű, illetve tartózkodású tanulók (kivéve az AJTP osztályba jelentkezőket)
 • különleges helyzetű tanulók (az iskola pedagógiai programja alapján)
  • tanulmányi-, sportversenyeken elért eredmény
  • művészeti tevékenység
  • iskolához való kötődés (pl. testvére, felmenői jártak az intézménybe)
  • a szerzett pontok száma magasabb, mint a hozott pontok száma


Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó speciális elbírálási szabályok

Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő tanuló élni kíván a Nemzeti köznevelési törvény 51.§ (5) bekezdésében biztosított jogával (hosszabb felkészülési idő, a tanuló által megszokott eszközök biztosítása, a tanuló adottságaihoz alkalmazkodó vizsgaszervezés), a jelentkezési laphoz csatolnia kell egy erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. Az iskola igazgatója a rendelkezésre álló bizottsági vélemény alapján a kérelemről – a hatályos jogszabályok figyelembevételével (Nkt. 51.§ (5), ill. 20/2012. EMMI rendelet 68.§ (4), (5), 71.§ (3), (4).-egyedi döntést hoz határozat formájában, mely tartalmazza, mely kedvezményeket vehet igénybe a tanuló: pl. szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli/szóbeli vizsgán; a mentesség mely tárgyat érinti; írásbeli helyett helyi szervezésű szóbeli vizsga, ill. szóbeli helyett helyi szervezésű írásbeli vizsga tehető; hosszabb felkészülési idő biztosítása értékeléskor az értékelési rendszer egy-egy része alóli felmentés (pl. helyesírás, stb.), stb.