Külföldi nyelvtanulási program

     

Egy évvel elhalasztja a kormány a Külföldi Nyelvtanulási Programot – jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter annak kapcsán, hogy a kormány rendkívüli jogrendet hirdetett és veszélyhelyzet elrendeléséről döntött a koronavírus-járvány miatt.

Kedves Tanulók/Szülők/Gondviselők!

Megnyílt a Külföldi Nyelvtanulási Program online portálja. Ennek használatáról szeretnénk Önöket tájékoztatni. A csoportos utak szervezésénél a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium egyetlen pályázatot nyújt be, amelyben az összes regisztrált gyermek együtt szerepel majd. Ehhez fontos a tanulók/szülők/gondviselők gyors regisztrációja, ehhez segítségül összeszedtük a tanulói regisztráció és adategyeztetés lépéseit. A dokumentum forrásául a programot koordináló Tempus Közalapítvány www.knyp.hu oldalán közzétett Csoportos nyelviskolai pályázat lépésről lépésre dokumentum szolgál.

Ahhoz, hogy az intézmény a pályázatához hozzá tudjon rendelni tanulót, a tanulónak előzetesen regisztrálnia kell az online pályázati felületen. A tanulót nem az intézménye regisztrálja, hanem a tanuló maga tudja elvégezni a regisztrációt (kiskorú tanuló esetében a szülő(k)/gondviselő végezheti el a regisztrációt).

A regisztráció és adategyeztetés folyamatának lépései a következők:

 1. Felhasználói regisztráció
 2. A tanuló pályázati jogosultságának ellenőrzése
 3. A jogosult tanuló adategyeztetése
 4. A tanuló pályázati regisztrációjának lezárása

1. Felhasználói regisztráció

Minden tanulót, aki részt kíván venni a pályázatban, felhasználóhoz kell kapcsolni a további adategyeztetés és a majdani beszámolás kezelése miatt.

A tanulói regisztráció megkezdése előtt a regisztráló személy, azaz a felhasználó (ez lehet maga a nagykorú tanuló vagy az egyik szülő/gondviselő) nevét, e-mail címét és a kommunikáció elsődleges nyelvét kell megadni (kérjük, hogy pályázóink választott kiutazási célországtól függetlenül a magyart jelöljék meg).

A rendszer e-mailben regisztrációs linket küld, melyre kattintva lehet tovább haladni a tanulói regisztráció és adategyeztetés folyamatában. (Egy regisztráló személy maximum 7 jogosult tanulót regisztrálhat.) A regisztráció során kötelező a biztonsági szintnek megfelelő jelszó beállítása, az adatkezelési tájékoztató és a szoftverhasználati szerződés elfogadása.

2. A tanuló pályázati jogosultságának ellenőrzése

Tanulót a „Tanuló hozzárendelése” gombra kattintva lehet regisztrálni. A tanulói regisztráció következő lépése során a rendszer ellenőrzi a tanuló jogosultságát a programban való részvételre. Ehhez

 • a tanuló oktatási azonosítóját,
 • a nevét,
 • születési nevét,
 • a születése időpontját,
 • anyja lánykori nevét
 • (16 éven aluli tanuló esetén szülői adatkezelési hozzájárulást) szükséges megadni.

Amennyiben a rendszer a tanulót az általa megadott adatok alapján jogosultnak találja, úgy a tanuló lefolytathatja a Külföldi Nyelvtanulási Programban való részvételéhez szükséges adategyeztetést.

3. A jogosult tanuló adategyeztetése

A „Kérem, válasszon tanulót!” gombra kattintva kiválasztható az a tanuló, akinek az adategyeztetését szeretnénk elvégezni. Ezt követően „A tanuló adatai” gombra kattintva kezdhető meg az adategyeztetés. A regisztrációs felületen a KIR adatbázisból betöltésre kerülnek a tanuló pályázatban való részvételéhez szükséges adatai. A regisztrációs felületen további adatok megadása szükséges: a tanuló (vagy nevében szülője/gondviselője) nyilatkozik többek közt:

 • a megpályázható nyelvekről (PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 5. pont: “A tanulók a 2019/20-as pályázati évben kizárólag azt az idegen nyelvet választhatják, amelyet a 2019/20-as tanévben, a velük jogviszonyban álló köznevelési intézményben, tantervi keretek között tanulnak. Az az idegen nyelv is választható, amelyből a tanuló már korábban osztályozó vizsgát vagy előre hozott érettségi vizsgát tett, illetve amelyből a tanuló nyelvvizsgát szerzett. A jelen felhívásnak megfelelő nyelvválasztásról a Kedvezményezett intézmény gondoskodik, és annak ellenőrzését az Intézményi Nyilatkozatban vállalja.”) (maximum 3 db) és a tanulmányút idején várható nyelvi szintjéről (a Közös Európai Referenciakeret alapján),
 • törvényes képviselő(k)ről,
 • esetlegesen SNI tényéről.

A dokumentumot mindkét szülőnek alá kell írni. Csak abban az esetben elegendő egy törvényes képviselő aláírása, ha csak egy szülő/gondviselő gyakorolja a kizárólagos felügyeleti jogot (válás vagy elhalálozás következtében). Ezt a tényt a pályázati felületen indoklásképpen büntetőjogi felelősség tudatában jelölni kell. Amennyiben csoportos nyelviskolai pályázat esetében a szülő(k) számára gondot jelent a pályázó intézménynél történő személyes aláírás, így számukra (szülők/gondviselő) van lehetőség a Nyilatkozatok elektronikus aláírással való benyújtására (a pályázó intézmény e-mailen megküldi számukra a Nyilatkozatot, amelyet minden érintett egyenként, ügyfélkapun keresztül elektronikusan aláír, majd e-mailen visszaküldi a pályázó intézménynek). Ebben az esetben is a tanuló mindenképpen személyesen, papíralapon, az iskolában írja alá a Nyilatkozatot. Az elektronikus aláíráshoz készült útmutatót a következő címen olvashatják:

https://www.knyp.hu/hu/tudastar/utmutato-szuloi-nyilatkozat-elektronikus-alairasahoz

Sajátos nevelési igényű (SNI) tanuló esetében, amennyiben a programban részt kíván venni, de részvétele sajátos nevelési igényei következtében feltételekhez kötött (pl. akadálymentes iskolai környezet vagy szállás), illetve a tanulmányúton való részvétele többletköltséggel jár, úgy ezt a körülményt már a regisztráció során jelezni szükséges.

Az SNI-t csak abban az esetben szükséges bejelölni a pályázati felületen, ha a nyelviskola részéről különleges bánásmódra, körülményekre van szüksége a tanulónak, ill. ha kiegészítő támogatásra pályázik a Tempus Közalapítványnál.

Kiegészítő támogatás igénylésére a pályázati felületen kívül, külön eljárás keretében szükséges pályázni.

4. A tanuló pályázati regisztrációjának lezárása

A regisztráló személy a regisztrációs oldalon szereplő adatok valódiságáról nyilatkozik, és a véglegesítés gombbal lezárja az adott tanuló regisztrációját. Az adategyeztetés lezárása után az adatok már nem módosíthatók. Az adategyeztetés lezárása után a tanuló intézményi pályázathoz, vagyis iskolai csoporthoz felvehető abban az esetben, ha nem indít egyéni pályázatot. Az intézmény kizárólag olyan tanulókat vehet fel pályázatába, akik regisztráltak és lezárták az adategyeztetést.

Számítunk szíves együttműködésükre!
Sikeres regisztrációt kívánunk!

Dr. Zalay Szabolcs
igazgató
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium

 

A középiskolai nyelvi programról

A 2019-2020-as tanévtől a 9. és 11. osztályos nappali tagozatos gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben tanulók  a nyári szünetben kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvoktatásban vehetnek részt a Nemzeti alaptanterv szerint tanulható első idegen nyelvek (angol, francia, német, kínai) célországaiban: Ausztriában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Írországban, Máltán, Németországban és Kínában. (Kínába kizárólag a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Gimnázium tanulói utazhatnak nyelvet tanulni.)

A nyelvtanulási program hazai költségvetésből fog megvalósulni. A szaktárca (EMMI) megbízásából a program megvalósítását a Tempus Közalapítvány végzi, mivel többek között az Erasmus+ kapcsán jelentős tapasztalattal rendelkezik a középiskolás korosztály nemzetközi mobilitásának támogatásában.

A nyelvtanulásról

A nyelvi program keretében egyrészt a célországok hivatalos oktatási és kulturális szervezete által minősített nyelviskolákban történő nyelvtanulás lesz támogatható, ahol a megfelelő szakmai színvonal biztosítása mellett felkészülten vállalnak felelősséget a középiskolás tanulókért. A nyelviskolák listája a Tempus Közalapítvány honlapján lesz elérhető. 

A nyelvtanfolyamok kéthetes időtartamban, minimum heti 20 nyelvórával valósulnak meg. A tanulók a nyelvórákon kívül egyéb kulturális, szabadidős programok keretében is lehetőséget kapnak a nyelvtanulásra, illetve a célnyelvi ország kultúrájának, szokásainak megismerésére. Az elszállásolás családoknál vagy kortársakkal együtt kollégiumban történik, ami újabb lehetőséget teremt a nyelv elsajátítására. A nyelviskolák az újrakezdőtől a felsőfokú szintig ajánlanak tanfolyamokat, a szintfelmérést a fogadó nyelviskola végzi, tehát az a cél, hogy mindenki a megfelelő nyelvi szinten, sokszínű, soknemzetiségű csoportban tanulja az idegen nyelvet.

Ki jelentkezhet a programra?

A középiskolai nyelvi programban először a 2019/2020-as tanévben 9. ( kivéve a 9.ajtp és 9.kny ) és 11. osztályos nappali tagozatos, gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben tanulók jogosultak alanyi jogon részt venni pályázat útján.  
 

Mely nyelvek választhatók?

A nyelvi program keretében az iskolai keretekben tanulható idegen nyelvek közül az alábbiak választhatóak: az angol, a német vagy a francia nyelv. A tanuló nem köteles az elsőként tanult idegen nyelvet választani tehát azt, amit általános iskolában kezdett el tanulni, azonban legalább a pályázat évében (a 9. vagy a 11. osztályban) már tanulnia kell a választott nyelvet.

Elsősorban természetesen azt a nyelvet ajánlott választani, amelyben a tanuló már magasabb szintet ért el, mert a külföldi nyelvi képzés ebben az esetben a leghatékonyabb. Azonban előfordulhat, hogy az első idegen nyelvből a tanuló már szerzett nyelvvizsgát, így ezt a lehetőséget pl. további nyelvvizsga megszerzésére szeretné felhasználni.

Mire kapható támogatás?

A nyelvi program a célországokban való nyelvtanulásra teljeskörű támogatást nyújt, tehát fedezi a külföldi nyelvtanfolyam díját, a kiutazás költségeit, a külföldi szállást és ellátást, a célországon belüli, a nyelvtanfolyamon való részvételhez szükséges utazási költségeket (pl. reptéri transzfer díját, napi tömegközlekedés költségét). A tanulók a támogatást még a tervezett kiutazás előtt megkapják, így önerő, előfinanszírozás nem lesz szükséges.

A pénzügyi konstrukció részleteiről később tudunk teljeskörű tájékoztatást adni.

A résztvevő tanuló az elnyert támogatásról a nyelvtanfolyami részvétel igazolásával, továbbá tartalmi beszámoló készítésével számol el. A tanuló hibájául felróható nem teljesítés esetén a tanuló (gondviselő) a teljes támogatás összegét köteles visszafizetni.

Milyen formában lehet részt venni a programban?

 • tanulók egyéni kiutazása és részvétele a minősített külföldi nyelviskolák által kínált nyelvtanfolyamon az adott tanévet követő nyári szünetben;
 • a hazai középiskolák (vagy fenntartók) által szervezett csoportos kiutazás és részvétel a minősített külföldi nyelviskolák által kínált nyelvtanfolyamon az adott tanévet követő nyári szünetben;

A programmal kapcsolatos részletes tájékoztató megtalálható a Tempus Közalapítvány honlapján, https://tka.hu/nyelvtanulas#A%20k%C3%B6z%C3%A9piskolai%20nyelvi%20programr%C3%B3l,

illetve tájékoztató kérhető gimnáziumunk titkárságán is.