Közösségi szolgálat

A Köznevelési törvény közösségi szolgálatra vonatkozó része:

„Az érettségi megkezdsének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, Magyar Közlöny 162. szám, 2011. december 29.)

A végrehajtási rendelet közösségi szolgálatra vonatkozó része:

45. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések 133. § (1) Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az Nkt.-ban az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának időpontjára. (2) A közösségi szolgálat keretei között a) az egészségügyi, b) a szociális és jótékonysági, c) az oktatási, d) a kulturális és közösségi, e) a környezet- és természetvédelemi, f) a katasztrófavédelmi, g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területén, g) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység. (3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania. (4) A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni. (5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart. (6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe. (7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként tanítási napokon legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb öt órás időkeretben végezhető. (20/2016.(VIII.24.) EMMI rendelet 13.§) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. (9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát, b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését, c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad, d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti, e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

A 45/2014(X.27.) EMMI rendelet által történt módosítások:
“A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat”
” A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133.§ (2) bekezdés szerinti intázményekben is teljesítheti.”
“A középiskola a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezheti meg a legalább 50 órás közösségi szolgálatot.” A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban a a közösségi szolgálat időbeli teljesítésére vonatkozóan a helyi Pedagiai program (17.1) előírásai érvényesek.

Aktuális lehetőségek iskolánkban:

VÁROSVÉDŐ TÜKE-FUTÁS ÉS MISINA CSÚCSTÁMADÁS

Időpont és helyszín: május 5vasárnap, Széchenyi tér
Misina-csúcstámadás rajtja: 11:55  (érkezés: kb. 8.00-9.00)
Városvédő Tüke-futás rajtja: 12:00  (érkezés: kb. 8.00-9.00)
A diákok számára az elvégzendő feladatkörök a következők: 
A feladatokat a szervezők osztják be, nem választható!!!

  • ruhatár
  • regisztráció
  • útvonal biztosítás(ok) a kijelölt helyeken
  • frissítő állomások
  • dekoratőrök 

Jelentkezési határidő: április 19.
Jelentkezés Szander Anita tanárnőnél
Szervező
Hartmann Virág
sportszervezo.psnzrt@gmail.com
+3630/648-4654

 

Szervezet: Lions Club
Rendezvény: jótékonysági hangverseny
Helyszín: POTE aula (Pécs, Szigeti út, Orvostudományi Egyetem)
Időpont: 2019. április 12-én, pénteken, 19:30 órai kezdéssel a POTE Aulában jótékonysági hangverseny
Feladat: jegyszedés, ruhatár
A diákokat 18:45-kor várják a helyszínen.
Megjelenés elegánsan (fekete-fehérben, vagy iskolai egyenruhában)
Füzeteit mindenki vigye magával!
Jelentkezés: személyesen, vagy E-mailben Dr. Sárkányné Lengyel Mária igh-nél 2019. 04. 04. 10-ig (szerda) (sarkanyne.lengyel.maria@leoweypecs.hu)

 

72 óra kompromisszumok nélkül program – 9.a – beszámoló képekben

 

Aktuális Közösségi szolgálati lehetőség

KÉZILABDA   (TTK csarnok,  Ifjúság útja 6.)
2019.02.02 (szombat)  10.00 – 17.00 (6, felkészülési torna)
2019.02.23 (szombat) 13.00 – 19.30 (3 meccs)
2019.03.10. (vasárnap) 13.00 – 19.30 (3 meccs) 
2019.03.17 (vasárnap) 17.00 – 19.30 (1 meccs)
 
Jelentkezés a február 2-án rendezendő felkészülési tornára február 1. 14.00-ig, a többi mérkőzésre a kiírt időpontok előtt 3 nappal Szander Anita tanárnőnél.
 
Táltos futás (Pogány)
2019. április 27-én Pogányban rendezzük a szokásos TÁLTOS futás rendezvényünket, amely egész napos program (07.30 – 16.00). Itt is lehetőség van a közösségi szolgálat teljesítésére. Ráadásul ide nem csak a program napján kell jönni, hanem előtte legalább egyszer, hogy a pályát bemutassuk, a munkát időben elmagyarázzuk. Ezekre a verseny napján már nincs idő!

 

IKSZ lehetőség EGÉSZ TANÉVBEN
Egyesület: Mosolymanó Egyesület
Cím: 7632 Pécs Esztergályos János utca 20. (Kertváros, Posta alatti középső pavilon-(gombaház)
Időpontok: MINDEN hétfőn, sütörtökön és pénteken 15.00-17:00-ig
Feladat: Adományokból kapott ruhák kiválogatása és pakolása (a helyiség sajnos hideg-jó meleg öltözetet kíván. Átöltözésre természetesen van lehetőség )
MINDEN hónap első hétfőjén Jótékonysági ruhaosztás 10:00-12:00-ig illetve 13:00-15:00-ig. Erre is várjuk a segítő kezeket.

Élmény Tár Tanoda
Helyszín: Pécs, Gyárváros, Zsolnay Vilmos u. 94.

Feladat: mélyszegénységben élő. szociálisan hátrányos gyerekek korrepetálása, szabadidős
Iskolai koordinátor: Aradi Hanga volt diákunk, a KO, diákklub vezetője, ardai.hanga@gmail.com
https://elmenytartanoda.wordpress.com/
https://www.facebook.com/MenedekPecs”

Együttműködő szervezetek-és a koordinátorok listája

Ki és miben segíthet? Itt megtalálod a teljes névsort, elérhetőséget

Baranya Megyei Polgárőr Szövetség település szerinti koordinátorainak elérhetőségei

Adminisztráció:

A közösségi szolgálat igazolásának menete csak az iskolánk által meghatározott módon engedélyezett! Kérjük, olvassák el a részleteket!

Szempontok a közösségi szolgálatot záró beszámoló elkészítéséhez