Közösségi szolgálat

A Köznevelési törvény közösségi szolgálatra vonatkozó része:

„Az érettségi megkezdsének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, Magyar Közlöny 162. szám, 2011. december 29.)

A végrehajtási rendelet közösségi szolgálatra vonatkozó része:

45. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések 133. § (1) Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az Nkt.-ban az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának időpontjára. (2) A közösségi szolgálat keretei között a) az egészségügyi, b) a szociális és jótékonysági, c) az oktatási, d) a kulturális és közösségi, e) a környezet- és természetvédelemi, f) a katasztrófavédelmi, g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területén, g) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység. (3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania. (4) A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni. (5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart. (6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe. (7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként tanítási napokon legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb öt órás időkeretben végezhető. (20/2016.(VIII.24.) EMMI rendelet 13.§) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. (9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát, b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését, c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad, d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti, e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

A 45/2014(X.27.) EMMI rendelet által történt módosítások:
“A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat”
” A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133.§ (2) bekezdés szerinti intázményekben is teljesítheti.”
“A középiskola a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezheti meg a legalább 50 órás közösségi szolgálatot.” A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban a a közösségi szolgálat időbeli teljesítésére vonatkozóan a helyi Pedagiai program (17.1) előírásai érvényesek.

Aktuális lehetőségek iskolánkban:

Nemzetközi kerekesszékes kosárlabda torna
Jelentkezés: okt. 18-ig Szander Anita tanárnőnél
Időpont: október 26-27.
Helyszín: Rátgéber Akadémia   III. pálya
Sportcipő, váltócipő kötelező!!!
Játékos vetélkedő, Pécsett űzhető parasportok bemutatása és kipróbálása

  •      9.30 – 12.00  Forgószínpad-szerűen a Pécsett űzhető parasportok bemutatása és kipróbálása 

(játékos vetélkedő 5 fős, elsősorban középiskolásokból álló csapatok részére)

A szombat délelőtti játékos vetélkedő egy 6 állomásból álló csapatverseny, ahol a különböző parasportokat próbálhatják ki, kerekesszékből kosárra dobás, vívás, csörgőlabda, boccia, stb. 10 perc minden állomás.

Ajándékot kap mindenki, aki részt vesz.

Feladat:
A rendezvény lebonyolításában való részvétel
Mozgássérült emberek (játékosok, szurkolók segítése)

  •       9.00 – 9.30  Megnyitó
  •   9.30 -12.00  Forgószínpad-szerűen a Pécsett űzhető parasportok bemutatása és kipróbálása 

(játékos vetélkedő 5 fős, elsősorban középiskolásokból álló csapatok részére)

  • 12.00 – 13.30  I. Rolling BasketCup nemzetközi kerekesszékes kosárlabda torna
  • 13,30 – 14.00 Megnyitó (I. Rolling BasketCupkerekesszékes kosárlabda torna)
  • 14.00 – 19.00  Magyar kerekesszékes kosárlabda bajnokság mérkőzései

október 27. (vasárnap)

  • 8.30 – 10.30   I. Rolling BasketCup nemzetközi kerekesszékes kosárlabda torna
  • 10.30 – 11.00 VIP mérkőzés (Támogatók, közéleti személyek)
  • 11.00 – 13.00 I. Rolling BasketCup nemzetközi kerekesszékes kosárlabda torna
  • 13.00 – 13.30 Eredményhirdetés, díjak átadása.

 

PEAC férfi kézilabda mérkőzések

Helyszín: TTK Csarnok, Ifjúság u. 6.
Feladat: teremberendezés, jegyzőkönyvírás, eredményjelző kezelés, padlótörlés
Jelentkezés a kiírt időpontok előtt 3 nappal az iskolában Szander Anita tanárnőnél
október 30. (szerda) 18.45

november 9. (szombat) 18.00
november 16. (szombat) 11.00. 13.00, 15.00
november 23. (szombat) 18.00
november 27. (szerda) 18.45
 december 7. (szombat) 14.00 Ez még változhat, mert ez a szombat, munkanap!
Szerdai mérkőzéseken 18.00-ra kell érkezni, a szombatiakon 1 órával a mérkőzés előtt. 

0.Szervezet: Janus Pannonius Múzeum
Rendezvény: Városismereti verseny 2019. 09. 28., szombat
Időpont: 2019. 09. 28., szombat
Feladat: segíteni kell két állomáson, feladatot adni a résztvevők számára a Tettyén, vagy a csapatok indításában és megvendégelésében lehet segíteni a Várostörténeti Múzeumban ( Felsőmalom u. 9.)
Találkozás helye, ideje: Várostörténeti Múzeumban ( Felsőmalom u. 9.), 8.30 óra.
A rendezvény 13.00-ig tart.
Jelentkezni a szervezőknél lehet telefonon: Varga Ágnes: 06/30-257-5170

1.Harmadik színház szolgálatai

2.A III. Pécsi Tanuló Fesztiválon 15 szervezet közel 50 segítőt vár, különböző tevékenységeikhez.
Aki vállalna Iskolai Közösségi Szolgálatot szeptember 26-28 között megvalósuló programon, akkor a jelentkező az online dokumentumba https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iv8JXP4CSuZKJAJOEZ-32zQOWFSxSgsbcld5kMGf7to/edit#gid=0 írja be magát a választott tevékenység mögé az elérhetőségeivel. A részletes programok itt érhetők el: http://ptf.ckh.hu/. Jelentkezési határidő nincs.
A program ideje alatt a diákoknak pihenésre, étkezésre, folyadék pótlásra a Civil Közösségek Házában (CKH) található Kisház kávézóban lesz lehetősége. (Pogácsát kávét és ásványvizet biztosítunk)
Egy tanuló több helyre is beírhatja magát, akár ugyanazon a napon másik helyszínen.
Az IKSZ tevékenységeket a CKH fogja igazolni a programot követő hetekben a Szent István tér 17 szám alatt található irodában.

3.A nyáriszünetben a Pécsi Állatkert az alábbi feladatok ellátására várja az iskolai közösségi szolgálatra jelentkező önkénteseket:
Katta (gyűrűsfarkú maki) kifutó felügyeletre június 15-től a nyár folyamán minden nap 14-18 óráig.
A nyári napközis táborra nagyon megbízható, 17-18 éves diákokat várnak. Ez kötött elfoglaltságot jelent, mivel a tábor hétfőtől péntekig 8-16 óráig tart.
Kapcsolatfelvétel és jelentkezés e-mailben: Pap Zsuzsa, zooped@pecszoo.hu

4.Hely: Tolna megyei Újireg község
Időpont: 2019. 06. 17-től 21-ig
Esemény: német nyelvi tábor
Feladat: 6-10 éves alsó tagozatos gyerekek számára alapfokú német nyelvi ismeretek átadásában segítség a pedagógusok számára (játékos forma, napi 2×45 percben). A fennmaradó időben a gyermekek számára szervezett játékos tevékenységek megvalósításában való részvétel. A pénteki (utolsó) napon nincsenek órák, közös bográcsozás,szabadtéri tevékenységek, gitárkoncert kerül megrendezésre.
Szállás, étkezés: A tábor ideje alatt az étkezés és szállás biztosított.
Jelentkezés: 2019. 06. 14, péntekig, a 06 20/500 12 27- es telefonszámon.

5.Négy Évszak Futás
2019.06.16. (vasárnap)
Helyszín: Komló, KBSK-pálya (400 méteres salakpálya a focipálya körül)
Időpont: 7:300-11:30
Feladatok:
– versenyzők fogadása, eligazítása
– regisztrációnál rajtszámosztás, pénzkezelés
– körszámlálás, eredményírás
– frissítők osztása
– képek és videók készítése
– eredményhirdetés előkészítése
Jelentkezés: június 12-ig Szander Anita Tanárnőnél (Iskolaidőben a Nagytanáriban, szünetben facebookon)

6.2019 perces kosárgála és egészségnap
2019. június 22-23-án

Helyszín: Komlón, a Sportcsarnokban
Önkéntes diákokat várunk, közösségi szolgálat keretében elszámolható órák (hétvége: 5 óra/nap)
Feladatok: regisztráció, rajtcsomag osztás, egészségnapon segítés, pontszámlálás, büfé, jelenléti ív kitöltése, ebédeltetés koordinálása stb.
Útiköltséget álljuk, kapnak pólót, ebédet, frissítőt
Jelentkezés: június 12-ig Szander Anita Tanárnőnél (Iskolaidőben a Nagytanáriban, szünetben facebookon)

7.Szervezet: Pécsi Görögkatolikus Parókia
Cím: Pécs, Alajos utca 2/2. szám alatt.
Időpont: 2019. 07. 01.-2019. 08. 31. között heti, hétfőtől péntekig tartó turnusokban, napi 3 óra elfoglaltság.
Feladat: játékos gyermekfelügyelet óvodás és kisiskolás korú gyermekek számára.
Jelentkezés módja: egyénileg, telefonon a szervezőnél.
Zajácz Gábor
30/644-8850

8.Integrált művészeti tábor középiskolásoknak
2019. július 22-27.
Kistótfalu

9.Zsolnay Fényfesztivál
Ideje: 2019. június 27-30. Helye: Pécs, a belváros különböző helyszínei. Központ: Nagy Lajos Gimnázium.

A tanulókat már 24-étől várjuk építési, őrzési munkákra, de a fesztivál csak 27-én, csütörtökön kezdődik. Hétfőtől szerdáig csak napközben kell dolgozni, viszont csütörtöktől vasárnapig a fesztivál jellegéből adódóan este, jellemzően az éjszakai órákba nyúlóan tart a munkaidő. A feladatok változatosak. Lehet dolgozni a fesztiválirodán, felügyelni a helyszíneken, illetve kisebb csapatokban segítségére lenni a külföldi művészeknek, akik a város sok pontján fogják a produkciójukat bemutatni. 
A jelentkezők mindenképpen számítsanak arra, hogy a Fesztivál előtt valamikor lesz egy közös megbeszélésünk, valamint munkavédelmi oktatáson is részt kell venniük nálunk a Zsolnay Negyedben. Ezeket az órákat természetesen el fogjuk nekik számolni.
A jelentkezés határideje: 2019. május 17.
Jelentkezés módja: telefonon vagy E-mailben:
LENDVAI Kata
kulturális és művészeti programszervező
programszervezés
M +36 20 510 7178
lendvai.katalin@zsn.hu
Zsolnay Kulturális Negyed
7632 Pécs, Felsővámház utca 5

72 óra kompromisszumok nélkül program – 9.a – beszámoló képekben

 

Aktuális Közösségi szolgálati lehetőség

KÉZILABDA   (TTK csarnok,  Ifjúság útja 6.)
2019.02.02 (szombat)  10.00 – 17.00 (6, felkészülési torna)
2019.02.23 (szombat) 13.00 – 19.30 (3 meccs)
2019.03.10. (vasárnap) 13.00 – 19.30 (3 meccs) 
2019.03.17 (vasárnap) 17.00 – 19.30 (1 meccs)
 
Jelentkezés a február 2-án rendezendő felkészülési tornára február 1. 14.00-ig, a többi mérkőzésre a kiírt időpontok előtt 3 nappal Szander Anita tanárnőnél.
 
Táltos futás (Pogány)
2019. április 27-én Pogányban rendezzük a szokásos TÁLTOS futás rendezvényünket, amely egész napos program (07.30 – 16.00). Itt is lehetőség van a közösségi szolgálat teljesítésére. Ráadásul ide nem csak a program napján kell jönni, hanem előtte legalább egyszer, hogy a pályát bemutassuk, a munkát időben elmagyarázzuk. Ezekre a verseny napján már nincs idő!

 

IKSZ lehetőség EGÉSZ TANÉVBEN
Egyesület: Mosolymanó Egyesület
Cím: 7632 Pécs Esztergályos János utca 20. (Kertváros, Posta alatti középső pavilon-(gombaház)
Időpontok: MINDEN hétfőn, sütörtökön és pénteken 15.00-17:00-ig
Feladat: Adományokból kapott ruhák kiválogatása és pakolása (a helyiség sajnos hideg-jó meleg öltözetet kíván. Átöltözésre természetesen van lehetőség )
MINDEN hónap első hétfőjén Jótékonysági ruhaosztás 10:00-12:00-ig illetve 13:00-15:00-ig. Erre is várjuk a segítő kezeket.

Élmény Tár Tanoda
Helyszín: Pécs, Gyárváros, Zsolnay Vilmos u. 94.

Feladat: mélyszegénységben élő. szociálisan hátrányos gyerekek korrepetálása, szabadidős
Iskolai koordinátor: Aradi Hanga volt diákunk, a KO, diákklub vezetője, ardai.hanga@gmail.com
https://elmenytartanoda.wordpress.com/
https://www.facebook.com/MenedekPecs”

Együttműködő szervezetek-és a koordinátorok listája

Ki és miben segíthet? Itt megtalálod a teljes névsort, elérhetőséget

Baranya Megyei Polgárőr Szövetség település szerinti koordinátorainak elérhetőségei

Adminisztráció:

A közösségi szolgálat igazolásának menete csak az iskolánk által meghatározott módon engedélyezett! Kérjük, olvassák el a részleteket!

Szempontok a közösségi szolgálatot záró beszámoló elkészítéséhez