Közösségi szolgálat

A Köznevelési törvény közösségi szolgálatra vonatkozó része:

„Az érettségi megkezdsének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, Magyar Közlöny 162. szám, 2011. december 29.)

A végrehajtási rendelet közösségi szolgálatra vonatkozó része:

45. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések 133. § (1) Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az Nkt.-ban az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának időpontjára. (2) A közösségi szolgálat keretei között a) az egészségügyi, b) a szociális és jótékonysági, c) az oktatási, d) a kulturális és közösségi, e) a környezet- és természetvédelemi, f) a katasztrófavédelmi, g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területén, g) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység. (3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania. (4) A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni. (5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart. (6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe. (7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként tanítási napokon legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb öt órás időkeretben végezhető. (20/2016.(VIII.24.) EMMI rendelet 13.§) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. (9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát, b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését, c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad, d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti, e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

A 45/2014(X.27.) EMMI rendelet által történt módosítások:
“A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat”
” A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133.§ (2) bekezdés szerinti intázményekben is teljesítheti.”
“A középiskola a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezheti meg a legalább 50 órás közösségi szolgálatot.” A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban a a közösségi szolgálat időbeli teljesítésére vonatkozóan a helyi Pedagiai program (17.1) előírásai érvényesek.

Aktuális lehetőségek iskolánkban:

Kedves Diákok!

A nyáriszünetben a Pécsi Állatkert az alábbi feladatok ellátására várja az iskolai közösségi szolgálatra jelentkező önkénteseket:
Katta (gyűrűsfarkú maki) kifutó felügyeletre június 15-től a nyár folyamán minden nap 14-18 óráig.
A nyári napközis táborra nagyon megbízható, 17-18 éves diákokat várnak. Ez kötött elfoglaltságot jelent, mivel a tábor hétfőtől péntekig 8-16 óráig tart.
Kapcsolatfelvétel és jelentkezés e-mailben: Pap Zsuzsa, zooped@pecszoo.hu

Hely: Tolna megyei Újireg község
Időpont: 2019. 06. 17-től 21-ig
Esemény: német nyelvi tábor
Feladat: 6-10 éves alsó tagozatos gyerekek számára alapfokú német nyelvi ismeretek átadásában segítség a pedagógusok számára (játékos forma, napi 2×45 percben). A fennmaradó időben a gyermekek számára szervezett játékos tevékenységek megvalósításában való részvétel. A pénteki (utolsó) napon nincsenek órák, közös bográcsozás,szabadtéri tevékenységek, gitárkoncert kerül megrendezésre.
Szállás, étkezés: A tábor ideje alatt az étkezés és szállás biztosított.
Jelentkezés: 2019. 06. 14, péntekig, a 06 20/500 12 27- es telefonszámon.

Négy Évszak Futás
2019.06.16. (vasárnap)
Helyszín: Komló, KBSK-pálya (400 méteres salakpálya a focipálya körül)
Időpont: 7:300-11:30
Feladatok:
– versenyzők fogadása, eligazítása
– regisztrációnál rajtszámosztás, pénzkezelés
– körszámlálás, eredményírás
– frissítők osztása
– képek és videók készítése
– eredményhirdetés előkészítése
Jelentkezés: június 12-ig Szander Anita Tanárnőnél (Iskolaidőben a Nagytanáriban, szünetben facebookon)

2019 perces kosárgála és egészségnap
2019. június 22-23-án

Helyszín: Komlón, a Sportcsarnokban
Önkéntes diákokat várunk, közösségi szolgálat keretében elszámolható órák (hétvége: 5 óra/nap)
Feladatok: regisztráció, rajtcsomag osztás, egészségnapon segítés, pontszámlálás, büfé, jelenléti ív kitöltése, ebédeltetés koordinálása stb.
Útiköltséget álljuk, kapnak pólót, ebédet, frissítőt
Jelentkezés: június 12-ig Szander Anita Tanárnőnél (Iskolaidőben a Nagytanáriban, szünetben facebookon)

Szervezet: Pécsi Görögkatolikus Parókia
Cím: Pécs, Alajos utca 2/2. szám alatt.
Időpont: 2019. 07. 01.-2019. 08. 31. között heti, hétfőtől péntekig tartó turnusokban, napi 3 óra elfoglaltság.
Feladat: játékos gyermekfelügyelet óvodás és kisiskolás korú gyermekek számára.
Jelentkezés módja: egyénileg, telefonon a szervezőnél.
Zajácz Gábor
30/644-8850

Integrált művészeti tábor középiskolásoknak
2019. július 22-27.
Kistótfalu

Zsolnay Fényfesztivál
Ideje: 2019. június 27-30. Helye: Pécs, a belváros különböző helyszínei. Központ: Nagy Lajos Gimnázium.

A tanulókat már 24-étől várjuk építési, őrzési munkákra, de a fesztivál csak 27-én, csütörtökön kezdődik. Hétfőtől szerdáig csak napközben kell dolgozni, viszont csütörtöktől vasárnapig a fesztivál jellegéből adódóan este, jellemzően az éjszakai órákba nyúlóan tart a munkaidő. A feladatok változatosak. Lehet dolgozni a fesztiválirodán, felügyelni a helyszíneken, illetve kisebb csapatokban segítségére lenni a külföldi művészeknek, akik a város sok pontján fogják a produkciójukat bemutatni. 
A jelentkezők mindenképpen számítsanak arra, hogy a Fesztivál előtt valamikor lesz egy közös megbeszélésünk, valamint munkavédelmi oktatáson is részt kell venniük nálunk a Zsolnay Negyedben. Ezeket az órákat természetesen el fogjuk nekik számolni.
A jelentkezés határideje: 2019. május 17.
Jelentkezés módja: telefonon vagy E-mailben:
LENDVAI Kata
kulturális és művészeti programszervező
programszervezés
M +36 20 510 7178
lendvai.katalin@zsn.hu
Zsolnay Kulturális Negyed
7632 Pécs, Felsővámház utca 5

72 óra kompromisszumok nélkül program – 9.a – beszámoló képekben

 

Aktuális Közösségi szolgálati lehetőség

KÉZILABDA   (TTK csarnok,  Ifjúság útja 6.)
2019.02.02 (szombat)  10.00 – 17.00 (6, felkészülési torna)
2019.02.23 (szombat) 13.00 – 19.30 (3 meccs)
2019.03.10. (vasárnap) 13.00 – 19.30 (3 meccs) 
2019.03.17 (vasárnap) 17.00 – 19.30 (1 meccs)
 
Jelentkezés a február 2-án rendezendő felkészülési tornára február 1. 14.00-ig, a többi mérkőzésre a kiírt időpontok előtt 3 nappal Szander Anita tanárnőnél.
 
Táltos futás (Pogány)
2019. április 27-én Pogányban rendezzük a szokásos TÁLTOS futás rendezvényünket, amely egész napos program (07.30 – 16.00). Itt is lehetőség van a közösségi szolgálat teljesítésére. Ráadásul ide nem csak a program napján kell jönni, hanem előtte legalább egyszer, hogy a pályát bemutassuk, a munkát időben elmagyarázzuk. Ezekre a verseny napján már nincs idő!

 

IKSZ lehetőség EGÉSZ TANÉVBEN
Egyesület: Mosolymanó Egyesület
Cím: 7632 Pécs Esztergályos János utca 20. (Kertváros, Posta alatti középső pavilon-(gombaház)
Időpontok: MINDEN hétfőn, sütörtökön és pénteken 15.00-17:00-ig
Feladat: Adományokból kapott ruhák kiválogatása és pakolása (a helyiség sajnos hideg-jó meleg öltözetet kíván. Átöltözésre természetesen van lehetőség )
MINDEN hónap első hétfőjén Jótékonysági ruhaosztás 10:00-12:00-ig illetve 13:00-15:00-ig. Erre is várjuk a segítő kezeket.

Élmény Tár Tanoda
Helyszín: Pécs, Gyárváros, Zsolnay Vilmos u. 94.

Feladat: mélyszegénységben élő. szociálisan hátrányos gyerekek korrepetálása, szabadidős
Iskolai koordinátor: Aradi Hanga volt diákunk, a KO, diákklub vezetője, ardai.hanga@gmail.com
https://elmenytartanoda.wordpress.com/
https://www.facebook.com/MenedekPecs”

Együttműködő szervezetek-és a koordinátorok listája

Ki és miben segíthet? Itt megtalálod a teljes névsort, elérhetőséget

Baranya Megyei Polgárőr Szövetség település szerinti koordinátorainak elérhetőségei

Adminisztráció:

A közösségi szolgálat igazolásának menete csak az iskolánk által meghatározott módon engedélyezett! Kérjük, olvassák el a részleteket!

Szempontok a közösségi szolgálatot záró beszámoló elkészítéséhez