01 Általános tantervű képzés emelt óraszámú középhaladó angol nyelvvel

Emelt szintű angol nyelvi tagozatos osztály

4 éves képzés

Felvehető létszám: 34 fő

Az emelt szintű angol nyelvi tagozatos osztályunkat angol középhaladó, illetve haladó nyelvi csoportokkal (a négy éves képzés során 6+6+5+5) óra) indítjuk. Második idegen nyelvként kellő számú jelentkező esetén heti 3 órában választható nyelvek: német, spanyol, francia, olasz, orosz.   Délutáni foglalkozás keretében a kötelező óraszámon felül heti 2 órában választható az informatika és a kínai nyelv. 

A 11-12. évfolyamon minden érettségi tantárgyként választható tárgyból felkészítés történik az emelt szintű érettségire.

Az emelt szintű angol nyelvi tagozatos osztályunknál az iskolai képzésnek két jól elhatárolható szakasza van. Az első szakasza a 9-10. évfolyamra esik. A cél itt a homogén nyelvi szint kialakítása, a nyelv magabiztos használata, a célnyelvi országok kultúrájának, civilizációjának ismerete, a műveltség megszilárdítása. A második szakaszban a kötelező és szabadon választható tárgyakkal a tanulók a kétszintű érettségire és választott pályájukra készülnek.

A tagozat mindennapjait számtalan közös rendezvény színesíti: angol nyelvi szavalóverseny, projektnap, angol nyelvű programokon és színházi előadásokon való részvétel, a tagozat őszi és tavaszi rendezvényei, külföldi előadók látogatása, ösztöndíjas cserediákok fogadása, belföldi és külföldi utazások. A képzés során a diákokat a közép- és emelt szintű érettségi vizsgákon túl a közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra is felkészítjük. Támogatjuk és segítjük diákjaink hazai és külföldi egyetemeken történő továbbtanulását, ösztöndíjak pályázatát.

A tagozat diákjai az érettségi vizsgát követően jeles hazai vagy külföldi egyetemeken tanulnak tovább, bölcsész, orvosi, egészségügyi, jogi, közgazdasági, természettudományos, műszaki illetve művészeti pályákon.

A tanulók értékelése, a felvételi pontok számítása, követelmények

A felvételi vizsga időpontja