03 Emelt szintű fizika-matematika képzés

4 éves képzés

Felvehető létszám: 14 fő

Négy éven keresztül emelt óraszámú szaktárgyi oktatás fizikából, matematikából. Műszaki, természettudományos stb. pályákra felkészítő csoport.

Első idegen nyelvként heti 4 órában választható nyelvek: haladó angol vagy haladó német.

Második idegen nyelvként heti 3 órában (kellő számú jelentkező esetén) választható nyelvek: angol, német, francia, olasz, spanyol.

Délutáni foglalkozás keretében a kötelező óraszámon felül heti kettő órában választható az informatika. A matematika, fizika, modern fizika, és számítógépes programozás szakkörben bármely osztálytípusban tanuló diák elmélyítheti tudását.

 

Felvételi vizsgák időpontjai,  A tanulók értékelése, a felvételi pontok számítása