0005 Német nemzetiségi kétnyelvű képzés

Német nemzetiségi kétnyelvű képzés

4 éves képzés

Felvehető létszám: 20 fő

A jelentkezéshez szükséges az általános iskolában szerzett német nyelvtudás. A 9-12. évfolyamon heti 6német nyelv és irodalom óra, népismeret, történelem, földrajz és további – választható – tantárgyak, pl. matematika, biológia oktatása német nyelven fejleszti a diákok nyelvtudását. A tagozatos diákok második idegen nyelvként heti 3 órában választhatják az angol, német, francia, olasz, spanyol vagy orosz nyelvet.

Rendszeresek a diákcserék, a diákok pályázhatnak a német nemzetiségi tagozat németországi ösztöndíj lehetőségeire. A Leőwey Klára Gimnázium az akkreditált közép- és felsőfokú nyelvvizsgát adó Sprachdiplom II. vizsgaközpontja. A Leőwey Táncegyüttes, a német nyelvű színjátszó csoport vagy az énekkar tagjaként, a hagyományőrző összejövetelek (pl. svábbál), a projektnapok, „gyűjtő” utak, nyelvi versenyek aktív résztvevőjeként igényesen tölthetik el szabadidejüket a tagozat diákjai. A német nemzetiségi tagozaton szerzett érettségi bizonyítvány kétnyelvű (német-magyar). Az emelt szintű jeles érettségi vizsga német nyelv és irodalomból, továbbá – legalább középszinten – a történelemből, valamint egy szabadon választott, német nyelven tanult tantárgyból letett érettségi vizsga felsőfokú nyelvvizsgát ad. A tagozatnak kiterjedt bel- és külföldi kapcsolatrendszere van.

A tanulók értékelése, a felvételi pontok számítása, követelmények

A felvételi vizsga időpontja