0006 Magyar-francia két tanítási nyelvű képzés (Európa Nyelvi Díjas Tagozat)

Magyar-francia két tanítási nyelvű képzés (Európa Nyelvi Díjjal, valamint a LabelFrancEducation címmel kétszeresen kitüntetett tagozat)

5 éves képzés

Felvehető létszám: 32 fő

A jelentkezéshez nem szükséges a francia nyelv tudása. Az előkészítő évfolyamon heti 18 óra francia nyelv, a felsőbb évfolyamokon heti 6, ill. 5 óra. A hatályos jogszabályokban rögzített tantárgyak közül célnyelven tanítjuk a történelmet, matematikát, földrajzot,civilizációt. Az előkészítő évfolyamon heti 1 órában angol vagy német nyelvoktatás folyik. A 2. évtől második idegen nyelvként (heti 3 óra) választható nyelvek: angol, olasz, spanyol, német, orosz.

Minden évfolyamon van francia nyelvű színjátszó csoport. Speciális tehetséggondozás és személyiségfejlesztés, diákcserék, ösztöndíjak, jó közösség és egyedi hagyományok jellemzik ezt a tagozatot. A francia nyelv elsajátításán túl a színjátszás és a dráma hozzájárul tanulóink személyiségének teljes kibontakoztatásához, tehetségük kiteljesedéséhez. A tagozaton szerzett érettségi bizonyítvány kétnyelvű (francia-magyar). Az emelt szintű jeles érettségi vizsga francia nyelvből, valamint további két francia nyelven tanult tantárgyból – legalább középszinten – letett érettségi vizsga felsőfokú nyelvvizsgát ad. A nyelvoktatást francia lektor segíti. A tagozatnak kiterjedt bel- és külföldi kapcsolatrendszere van, a tanulóknak számos alkalmuk nyílik a francia nyelvet diákcserék és francia nyelvű területre történő utazások során is gyakorolni. Az itt letett érettségi után többen folytatják tanulmányaikat neves franciaországi egyetemeken.

Tudnivalók a portfólió elkészítéséhez  

Ha valakinek kétségei vannak, hogy miért érdemes franciálul tanulni, ajánluk figyelmébe a következő videónkat. FILM

Felvételi vizsgákkal kapcsolatos tudnivalók

A felvételi vizsga időpontja