Tájékoztató

Az iskola bemutatása

 Nagy múlttal, hagyományokkal rendelkező gimnáziumunk Pécs belvárosában, a Szent István téren áll.

A Leőwey Klára Gimnázium klasszikus műveltséget, továbbfejleszthető tudást ad tanulóinak, és nagy hangsúlyt fektet a kulcskompetenciák fejlesztésére is. Diákjainkat a 11-12. évfolyamon emelt szintű fakultációk keretében felkészítjük – igény szerint – valamennyi tantárgyból az emelt szintű érettségire, ezzel a sikeres felvételire, emellett kiváló színvonalú kommunikációra magyar és idegen nyelven, az informatikai eszközök magas szintű alkalmazására, az egész életen át való tanulásra, az egészséges életmódra. Pedagógiánk fontos részét képezi a szilárd értékrend kialakítása, de fontosnak tartjuk az alkotó, harmonikus légkör megteremtését is. Az elmélyült közös munka mester és tanítvány között, a magas színvonalú tehetséggondozás és a sikeres hátránykompenzálás megmutatkozik kiváló nemzetközi és országos versenyeredményeinkben, továbbtanulási mutatóinkban, a gimnáziumok országos sorrendjében elfoglalt rangos helyünkben (az Országos Tanulmányi Versenyek alapján országos 5. hely) és az iskola tanulmányi átlagában (4,1).

A magas színvonalú oktatást segíti iskolánk technikai felszereltsége: digitális táblák, projektorok, multimédiás terem, valamint 200 számítógép a tantestület használatában, a két informatikai teremben és az iskola magyar, német, francia könyvtárában.

Iskolánkban több idegen nyelvet oktatunk magas színvonalon:

Kezdő szinten oktatott nyelvek: angol, német, olasz, francia, spanyol. A régióban egyedül álló módon az ELTE Konfuciusz Intézet támogatásával, anyanyelvű tanár közreműködésével, harmadik idegen nyelvként a kínai (mandarin, hivatalos állami nyelv).

Haladó szinten oktatott nyelvek: angol, német, kellő számú jelentkező esetén (min. 12 fő) olasz.

Gimnáziumunk a Német Művelődésügyi Minisztérium által szervezett Sprachdiplom II. nyelvvizsga vizsgaközpontja. Bármely osztálytípusban németet tanuló diákunk sikeres vizsga esetén akkreditált felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványt kap.

Iskolánk szerteágazó külföldi testvériskolai kapcsolatokkal (Sepsiszentgyörgy, Kassa, Graz, Fellbach, Icking, Franciaország) rendelkezik.

 A komoly tanulmányi munka mellett tartalmas, színes diákélet folyik iskolánkban: hagyomány a „fecske tábor”, a karácsonyi koncertek, a szalagavató, a svábbál, a francia tagozat ünnepei, a Leőwey-napok, a Nemzetközi Francia Színjátszó Fesztivál, a nemzetiségi nap, a különböző vers- és prózamondó versenyek magyar és idegen nyelven, a ballagás, a sportnap, az egészséges életmód napjai, az Arany János Művészeti Fesztivál. Igényesen tölthetik el szabadidejüket diákjaink kórusainkban, a Leőwey Táncegyüttesben, a diákújság szerkesztőségében, a magyar, német, angol, francia nyelvű színjátszó körökben, a Modell Európai Parlament nemzeti és nemzetközi ülésein. Az 1994 óta minden évben megjelenő Leőwey Évkönyv bepillantást nyújt iskolánk programokban gazdag mindennapjaiba.

A Leőwey Klára Gimnázium elsősorban olyan diákokat vár, akik érettségi után valamely felsőoktatási intézményben szeretnének továbbtanulni.

 Felvételi előkészítővel kapcsolatos információk

Nyílt napok

A tanulók rangsorolása pontazonosság alapján- (feltöltés alatt…)