Belső kommunikáció (9/Ajtp, 9/Kny, 9.b, 9.c, 9.d)

|

SZM értekezlet valamennyi osztály SZM szülői számára

|

A normál testnevelés alól felmentettek jelentkezése az iskolaorvosnál szakorvosi véleménnyel

|

OKTV-re való jelentkezés határideje

|

Kiskutatók délutánja – a matematika-fi zika tagozat népszerűsí- tése nyolcadikosok számára

|

9. évfolyam: fórum (téma: közösségi szolgálat) és szülői értekezlet 9.a, 9.f és a többi felsős osztály számára szülői értekezlet

|

Pécsi Német Nap A Leőwey Táncegyüttes és a nemzetiségi kórus fellépése

|

DSD jelentkezések leadásának határideje

|

Az AJTP osztályok oszt.főnökeinek, kollégiumi nevelőinek, programfelelőseinek valamint az intézmények igazgatóinak megbeszélése

|

Megbeszélés reszortfelelősöknek (titkári 24. terem, kultúrosok 23. terem, DÖK K0 terem)

|