ROTARY TANULMÁNYI DÍJ

Alapítva: 2009
Cél: A középiskolás diákok és az egyetemi hallgatók kiemelkedő tanulmányi valamint
kutatómunkára történő ösztönzése.
Díj: 100.000 Ft pénzjutalom és oklevél

A díj annak a kozármislenyi (esetleg erős kozármislenyi kötődésekkel rendelkező)
középiskolai tanulónak adományozható, aki:
 kiemelkedő középiskolai tanulmányi eredményekkel rendelkezik, és
 kiemelkedő országos vagy nemzetközi versenyeredményei vannak, esetleg
kiemelkedő kutatási eredményeket ért el, valamint
 példaként állítható a város tanulóifjúsága elé.


A díj annak a kozármislenyi (esetleg erős kozármislenyi kötődésekkel rendelkező)
főiskolai/egyetemi hallgatónak adományozható, aki:
 kiemelkedő egyetemi tanulmányi eredményekkel rendelkezik, és
 kiemelkedő országos vagy nemzetközi versenyeredményei vannak, esetleg
kiemelkedő kutatási eredményeket ért el, valamint
 példaként állítható a város tanulóifjúsága elé.

A díj odaítéléséhez pályázatot kell benyújtani, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
 Önéletrajz, mely tartalmazza a jogosultságra való indoklást is.
 Kozármislenyi kötődést igazoló okmányok fénymásolata.
 Kiemelkedő eredményeket igazoló okmányok fénymásolata.
 Név, cím, elérhetőség, telefonszám.

Pályázat beadásának határideje: 2021.05.31.
A pályázatot a következő címre kérjük küldeni: Ritter Attila, 7761 Kozármisleny, Pécsi u.
86.
A feltételeknek való megfelelést a Kozármislenyi RC ifjúsági felelőse és az elnökség/tagság
által kijelölt két személy köteles ellenőrizni. A javaslattétel és az ellenőrzés után a díj
odaítéléséről a Kozármislenyi RC tagjai az alapszabályban lefektetett elvek szerint döntenek.
A jelölés pozitív elbírálása esetén erről a jelöltet az elnökség szóban és írásban is az átadás
helyének és időpontjának megjelölésével értesíti.
A díj átadására a Kozármislenyi RC Charterén (2021. 06.24.) kerül sor.
Évente maximum két Rotary tanulmányi díj adható át, de a díjak csak abban az esztendőben
kerülnek kiadásra, melyben a jelölők olyan személyt találnak, aki a kritériumoknak
maradéktalanul megfelel.

Kozármisleny, 2020. 04. 01.

RC Kozármisleny
elnökség

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.