Könyvtár

Könyvtár

Nyitvatartás

Nemzetiségis könyvtár
Hétfőtől csütörtökig: 7:30 – 15:00
Péntek: 7:30 – 13:30
Ebédszünet: 12:50 – 13:20

Könyvtáros: Czeczeli Katalin

Magyar könyvtár
Hétfő: 7:40-10:30
13:30-14:30
kedd: 8:35-11:40
13:20-14:30
szerda: 9:45-12:40
13:20-14:30
csütörtök: 7:40-10:30
13:40-14:30
péntek: 8:35-13:00

Könyvtáros: Lukics Gyöngyi  tanárnő

Szirén online adatbázis

A jó könyvek az emberiség legnagyobb kincsei. A legjavát, amit csak kigondoltak, és felfedeztek valaha, megőrzik számunkra évszázadokon keresztül: a könyvek elterjesztik, ami egyszer életrevaló volt a földön.
…mesterek, akik minket kemény szavak és harag nélkül tanítanak.
Ha közeledel hozzájuk, nem alszanak; ha kérdezed őket, semmit nem hallgatnak el; ha félreérted őket, nem duzzognak; ha tudatlan vagy, nem nevetnek ki.

A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Könyvtára

Iskolánkban az alapításától fogva működik nevelői és tanulói könyvtár. Ennek tanúbizonyságát a régi könyvekben olvasható – nagy változatosságot mutató – bélyegzők adják.
A Leőwey Klára Gimnázium első leltárkönyvét 1958 elején nyitotta meg Görcs László igazgató úr.

Jelenleg két jelentős állománnyal rendelkezünk:

10 000 kötetes magyar és
10 000 kötetes német nyelvű állománnyal.

Angol és francia letéti állományaink az angol, illetve a francia tanáriban hozzáférhetők, a biológia-kémia letéti állomány  a biológia szertárban érhető el.

A magyar nyelvű állomány jelentős – folyamatosan bővülő – része a 2010/2011-es tanévtől  interneten keresztül elérhető, ez időtől kezdve a kölcsönzés a Szirén könyvtári program segítségével folyik a könyvtárban.

A könyvtár szolgáltatásai

 • A könyvtár állományának egyéni és kisebb csoportos helyben használata.
 • Tájékoztatás: az iskolai könyvtár tájékoztatást nyújt a használatához szükséges ismeretekről.
 • Dokumentumok kölcsönzése
 • Előjegyzés, az épp kikölcsönzött dokumentumokra.
 • Tartós tankönyvek kölcsönzése, nyilvántartása.
 • Irodalomjegyzék  összeállítása, adott irodalomjegyzék lelőhelykutatása.
 • Letéti állományok kiépítése és karbantartása.
 • Könyvtárhasználati órák tartása.

A könyvtárhasználat szabályai

 • Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
 • Az iskolai könyvtár a heti tanítási napokon tart nyitva, a pontos nyitvatartási idő a bejárati ajtón látható.
 • Egyszerre négy dokumentum kölcsönözhető, a kölcsönzési idő három hét. A kölcsönzés indokolt esetben kétszer meghosszabbítható.
 • Az elveszített, vagy erősen megrongált könyvet az olvasónak meg kell vásárolnia, vagy pótolnia egy ugyanolyan, vagy újabb kiadású példánnyal.