Az iskola bemutatása

Nagy múlttal, hagyományokkal rendelkező, folyamatosan megújuló, szépülő gimnáziumunk Pécs belvárosában, a Szent István téren áll.

A Leőwey Klára Gimnázium klasszikus műveltséget, továbbfejleszthető tudást ad tanulóinak, és nagy hangsúlyt fektet a kulcskompetenciák fejlesztésére is. Diákjainkat a 11-12. évfolyamon emelt szintű fakultációk keretében felkészítjük – igény szerint – szinte valamennyi tantárgyból az emelt szintű érettségire, ezzel a sikeres felvételire, emellett kiváló színvonalú kommunikációra magyar és idegen nyelven, az informatikai eszközök magas szintű alkalmazására, az egész életen át való tanulásra, az egészséges és környezettudatos életmódra. Pedagógiánk fontos részét képezi a szilárd értékrend kialakítása, de fontosnak tartjuk az alkotó, harmonikus légkör megteremtését is.

Az iskolát bemutató kisfilm

Az elmélyült közös munka mester és tanítvány között, a magas színvonalú tehetséggondozás és a sikeres hátránykompenzálás megmutatkozik kiváló nemzetközi és országos versenyeredményeinkben, továbbtanulási mutatóinkban, nyelvvizsga eredményeinkben, valamint az iskola tanulmányi átlagában (4,2). Az iskolánkban folyó magas színvonalú oktató-nevelő munkáról két rangos, cím is tanúskodik: a Nemzeti Tehetséggondozó Tanács az Akkreditált Tehetségpont címet adományozta gimnáziumunknak, a magyar-francia két tanítási nyelvű tagozata francia külügy- és nemzetközi fejlesztések minisztériuma Label Franc Education címét nyerte el, 2019-ben már második alkalommal.

Termeink digitális táblákkal felszereltek, két informatika teremmel rendelkezünk, jól működik a diákok által is igénybe vehető WIFI. A természettudományok iránt érdeklődő diákok ma már modern laborban kísérletezhetnek. Gazdag könyvállománnyal büszkélkednek iskolánk magyar, német, francia könyvtárai.

Bármely osztálytípusban tanuló diákunk bővítheti tudását a matematika, fizika, modern fizika, kémia és számítógépes programozás szakköreinken is.

Iskolánkban több idegen nyelvet oktatunk magas színvonalon. A diákoknak két idegen nyelvet kötelező választaniuk. A 2. idegen nyelv szabad választását korlátozhatja az adott nyelvet választó tanulók létszáma.

Kezdő szinten oktatott nyelvek: angol, német, olasz, francia, spanyol, orosz. Harmadik idegen nyelvként a kínai (mandarin, hivatalos állami) nyelv és a portugál nyelv is választható.

Haladó szinten oktatott nyelvek: angol, német, kellő számú jelentkező esetén (min. 12 fő) olasz.

Gimnáziumunk a Német Művelődésügyi Minisztérium által szervezett Sprachdiplom II. nyelvvizsga egyik vizsgaközpontja. Bármely osztálytípusban németet tanuló diákunk sikeres vizsga esetén akkreditált közép vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványt kap.

Iskolánk szerteágazó külföldi testvériskolai kapcsolatokkal (Erdély (Sepsiszentgyörgy, Máramarossziget), Szerbia (Szabadka), Kárpátalja (Munkács), Ausztria (Graz), Németország (Icking), Franciaország (Aix-en-Provance), rendelkezik.

A komoly tanulmányi munka mellett tartalmas, színes diákélet folyik iskolánkban. Hagyományos rendezvényeink a „fecske tábor”, a karácsonyi koncertek, a szalagavató, a svábbál, a francia tagozat ünnepei, a Nemzetközi Francia Színjátszó Fesztivál, a Leőwey-napok, Buzánszky Jenő, a nemzet sportolója nevét viselő Buzánszky Kupa, a nemzetiségi és angol projektnapok, a magyar és idegen nyelvű vers- és prózamondó versenyek, a ballagás, a sportnap, az egészséges életmód napjai, az Arany János Művészeti Fesztivál. Igényesen tölthetik el szabadidejüket diákjaink kórusunkban, zenei műhelyeinkben, a magyar és német néptánc hagyományokat ápoló tánccsoportokban, a diákújság szerkesztőségében, a magyar és idegen nyelvű színjátszó körökben. Az 1994 óta minden évben megjelenő Leőwey Évkönyv bepillantást nyújt iskolánk programokban gazdag mindennapjaiba.

A Leőwey Klára Gimnázium elsősorban olyan diákokat vár, akik érettségi után valamely felsőoktatási intézményben szeretnének továbbtanulni.