Pedagógus továbbképzések

A  Pécsi Tudományegyetem az EFOP-3.1.2-16 
“A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából” pályázati projekt keretében 2020 decembere és 2021 decembere között lehetőséget biztosít  Önnek az alábbi 30 órás  pedagógus-továbbképzései térítésmentes teljesítésére:

Képzéseink 2021 januárjától folyamatosan indulnak. Fogadunk egyéni, illetve tantestületi jelentkezéseket is.
1. 30 órás, térítésmentes  távoktatási formában, önálló tananyagfeldolgozás adott időkereten belül, konzultációs lehetőséggel:
·         Tanulástámogatás személyre szabott differenciálással (távoktatásos forma)
·         Tanulástámogatás digitális alapú módszerekkel (távoktatásos forma)
·         Tanulástámogatás életgyakorlat alapú módszerekkel (távoktatásos forma)
·         Tanulástámogatás művészeti nevelés alapú módszerekkel (távoktatásos forma)
Előjelentkezés: https://forms.gle/DhBHkfeWK7s9dZPNA

2. 30 órás, térítésmentes kontakt-online képzések (Teams- platformon, oktató vezetésével, jelenléti)
/Kontakt-online képzéseinket tantestületek, nagyobb munkacsoportok számára is ajánljuk/
·         Egyéni bánásmód, személyes gondoskodás
·         Eredményességet javító értékelés a tanórán
·         Konfliktus-kezelés és az érzelmi intelligencia fejlesztése
·         Kooperatív tanulásszervezés az iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében
·         Romológiai alapismeretek a tanulói lemorzsolódás megelőzése érdekében
Előjelentkezés: https://forms.gle/ELij5GYBjopPKqrM9

A Pécsi Tudományegyetem szakvizsgás végzettséget adó mentorpedagógus-képzései
A vonatkozó kormányrendelet értelmében a tanár, tanító, konduktor, óvodapedagógus vagy gyógypedagógus szak szakmai gyakorlatának vezetéséhez szükséges gyakorlatvezető mentori ismeretek pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés keretében szerezhetők meg.
A képzések 4 féléves, és már meglévő szakvizsgás képzettség esetén 2 féléves tanulmányi idő alatt is elvégezhető.
A jelentkezés határideje: 2021. június 30.

Amennyiben legalább egy pedagógus megszerzi vagy rendelkezik gyakorlatvezető mentor tanár, tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus szakvizsgás végzettséggel, az intézmény eredményesen pályázhat a PTE Partnerintézménye címre, és a partneri együttműködés keretében a mentorpedagógust, mentorpedagógusokat segíteni tudjuk a támogató fejlesztő pedagógus életpályában.

A képzésekről és a jelentkezésről az alábbi felületeken talál bővebb információkat.
https://btk.pte.hu/hu/felvetelizoknek/pedagogus-szakvizsga-szakiranyu-tovabbkepzes
https://btk.pte.hu/hu/kepzeseink/gyakorlatvezeto-mentortanar-szakiranyu-tovabbkepzesi-szak

 

Oktatási Hivatal EFOP 3.10.1-17
„Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival”   új pedagógus-továbbképzések 
http://www.leoweypecs.hu/wp-content/uploads/2020/04/EFOP3101_K_01_tajlev_akttan_III.pdf
http://www.leoweypecs.hu/wp-content/uploads/2020/04/EFOP3101_K_01_tajlev_fejlert_III.pdf
http://www.leoweypecs.hu/wp-content/uploads/2020/04/MEGHIVO_akttan_III.pdf
http://www.leoweypecs.hu/wp-content/uploads/2020/04/MEGHIVO_fejlert_mo_III.pdf