Közösségi szolgálat

Együttműködő szervezetek-és a koordinátorok listája

Aktuális lehetőségek a nyári szünet alatt:

NORMANDIA LIONS CLUB – Alternatív napközi
Feladat és cél:
Hátrányos helyzetű általános iskolás gyermekek felkészítése a nyárvégi pótvizsgára
Kiscsoportok intenzív korrepetálása – bármely tantárgyból
Segítségnyújtás az általános iskolás lemorzsolódás megakadályozásában
További információ és jelentkezés:
Herner Ákos – 20/282-2452; E-mail: info@pnlc.h

————————————————————————————————————————-

“Legyél ÖNKÉNTES ÚJSÁGÍRÓ az ifjusagi-lelkisegely.hu-nál! Mindegy, hogy Te hány éves vagy, ha van olyan mondanivalód, ami érdekelheti a tízen-, huszonéves korosztályt, legyél önkéntes nálunk! Ha középiskolás vagy, a közösségi szolgálatodat is teljesítheted így. Írj a lelekterifjusag@gmail.com címre egy rövid bemutatkozást, és e-mailben tájékoztatunk a részletekről! Önkéntes munkádat leigazoljuk, nálunk végzett tevékenységedet referenciaként is használhatod!
https://www.facebook.com/lelkielsosegely/photos/a.828456790531146/4129195173790608

————————————————————————————————————————-

A Pécsi Tankerületi Központon keresztül lehetőség van az iskolai közösségi szolgálat
teljesítésére a következő nyári feladatokra.
1)      segítőként részt venni a napközis táborokban a következő általános iskoláinkban.
A napközis táborokban napi 5 órát tudnak teljesíteni a vállalkozó diákok, a pedagógusok
munkáját segítve. Időpont: 2021. június 21. – július 2. (10 nap).

intézmény neve:
Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Kenderföld-Somági Általános Iskola, Komló
Komlói EGYMI Pécsváradi Tagintézménye
Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola
Kökönyösi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája, Komló
Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája, Komló
Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, Mecseknádasd
Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium,
Alapfokú Művészeti iskola 2. Sz. Általános Iskolája
Pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola
Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola
Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium
Pécsi Mátyás Király Utcai Általános Iskola
Pécsi Meszesi Általános Iskola, Vasas, Somogy
Pécsi Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola
Szalántai Általános Iskola

2)      a táborozók által leadott  ESZA kérdőívek rögzítése elektronikusan.
(A tankerületben vagy a megvalósító iskolában elvégezhető feladat – a helyszínnel kapcsolatban egyeztetés szükséges.)
Jelentkezni és bővebb információt kérni a gimnázium Titkárságán lehet.
Jelentkezési határidő. 2021. június 8. (kedd)

   

72 óra kompromisszumok nélkül program – 9.a – beszámoló képekben

 

IKSZ lehetőség EGÉSZ TANÉVBEN

Egyesület: Mosolymanó Egyesület
Cím: 7632 Pécs Esztergályos János utca 20. (Kertváros, Posta alatti középső pavilon-(gombaház)
Időpontok: MINDEN hétfőn, csütörtökön és pénteken 15.00-17:00-ig
Feladat: Adományokból kapott ruhák kiválogatása és pakolása (a helyiség sajnos hideg-jó meleg öltözetet kíván. Átöltözésre természetesen van lehetőség )
MINDEN hónap első hétfőjén Jótékonysági ruhaosztás 10:00-12:00-ig illetve 13:00-15:00-ig. Erre is várjuk a segítő kezeket.

Baranya Megyei Polgárőr Szövetség település szerinti koordinátorainak elérhetőségei

Adminisztráció:

A közösségi szolgálat igazolásának menete csak az iskolánk által meghatározott módon engedélyezett! Kérjük, olvassák el a részleteket!

Szempontok a közösségi szolgálatot záró beszámoló elkészítéséhez

A Köznevelési törvény közösségi szolgálatra vonatkozó része:

„Az érettségi megkezdsének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, Magyar Közlöny 162. szám, 2011. december 29.)

A végrehajtási rendelet közösségi szolgálatra vonatkozó része:

45. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések 133. § (1) Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az Nkt.-ban az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának időpontjára. (2) A közösségi szolgálat keretei között a) az egészségügyi, b) a szociális és jótékonysági, c) az oktatási, d) a kulturális és közösségi, e) a környezet- és természetvédelemi, f) a katasztrófavédelmi, g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területén, g) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység. (3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania. (4) A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni. (5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart. (6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe. (7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként tanítási napokon legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb öt órás időkeretben végezhető. (20/2016.(VIII.24.) EMMI rendelet 13.§) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. (9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát, b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését, c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad, d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti, e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

A 45/2014(X.27.) EMMI rendelet által történt módosítások:
“A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat”
” A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133.§ (2) bekezdés szerinti intézményekben is teljesítheti.”
“A középiskola a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezheti meg a legalább 50 órás közösségi szolgálatot.” A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban a a közösségi szolgálat időbeli teljesítésére vonatkozóan a helyi Pedagógiai program (16.1-2.) előírásai érvényesek.