Iskolánk története

Iskolánk története

Nagy múlttal rendelkező gimnáziumunk Pécs legszebb terén, a Szent István téren áll. A reprezentatív épületegyüttes, melyet Feigler építész tervei alapján kezdtek építeni 1851-ben, fokozatosan bővült. A gimnázium jogelődje az a hatosztályos felső leányiskola, amelyet a Notre Dame női tanítórend 1907-ben indított el 34 tanulóval. Az 1916/17-es tanévtől leány-gimnáziumként működő intézmény 1921-ben vette fel a Szent Erzsébet nevet.
Györkös József igazgatósága idején (1922-1936) az iskola már az ország legjobb és legnagyobb leánygimnáziumai közé tartozott. 1948. Június 30-án az iskolát államosították. Az új igazgatónak, dr. Görcs Lászlónak (1948-1976) és több kiváló, újonnan belépő tanár-egyéniségnek volt köszönhető, hogy az oktatás a korábban megszokott magas színvonalon folytatódott. 1950. augusztus 21-én vette fel a gimnázium az 1848/49-es forradalom és szabadságharc jeles nőalakjának, Leőwey Klárának a nevét. Iskolánk mindig nyitott volt azokra a kihívásokra, amelyek az oktatás, nevelés fejlesztését jelentették. Így egymás után indultak a tagozatok ( pl. a német nemzetiségi 1956-ban, a biológia 1965-ben, francia 1969-ben, az angol 1970-ben), de olyan diákkörök is működtek pl. irodalmi szakkör, melyeknek vendégei között volt Németh László, Kodály Zoltán is. Dr. Bernáth Józsefné igazgatósága idején (1976-1992) több országos kísérletekbe is bekapcsolódtunk, így az anyanyelvi, a komplex esztétikai nevelés, az integrált természettudományos oktatás programokba.

Cikk Leőwey Kláráról  és iskolánkról – Schmelczer- Pohánka Éva tollából

Iskolánk jelene a múltból átvett értékekre épül: a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium klasszikus műveltséget, továbbfejleszthető tudást ad tanulóinak, és nagy hangsúlyt fektet a kulcskompetenciák fejlesztésére is. Diák-jainkat felkészítjük – igény szerint – valamennyi tantárgyból az emelt szintű érettségire, ezzel a sikeres felvételire, emellett a megfelelő nyelvi kommunikációra magyar és idegen nyelven, az informatikai eszközök magas szintű alkalmazására, az egész életen át való tanulásra, az egészséges életmódra. A humanitás eszménye ugyanúgy része pedagógiánknak, mint az alkotó, harmonikus légkör megteremtése, vagy a szilárd értékrend kialakítása. Az elmélyült közös munka mester és tanítvány között, a magas színvonalú tehetséggondozás megmutatkozik kiváló nemzetközi és országos versenyeredményeinkben, továbbtanulási mutatóinkban, a gimnáziumok országos sorrendjében elfoglalt rangos helyünkben és az iskola tanulmányi átlagában (4,1). (Iskolánk tanulóinak 2010/2011-es tanévben elért eredményei és 2011/2012-es tanévben elért eredményei itt olvashatóak)


A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium szinte valamennyi tantárgyból indít emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozást (fakultációt).

A magas színvonalú oktatást segíti iskolánk technikai felszereltsége: digitális táblák, projektorok, multimédiás terem, valamint a korszerű számítógépek a két informatikai teremben és az iskola magyar, német, francia könyvtárában.

Iskolánkban több idegen nyelvet oktatunk magas színvonalon: kezdő szinten: angolt, németet, olaszt, franciát, spanyolt, valamint a 2012/2013-as tanévtől kínai (mandarin) nyelvet is, mivel iskolánk Konfuciusz oktatási központként működik; haladó szinten: angolt, németet, kellő számú jelentkező esetén olaszt és franciát is. Gimnáziumunk a Német Művelődésügyi Minisztérium által szervezett Sprachdiplom II.nyelvvizsga vizsgaközpontja. Bármely osztálytípusban németet tanuló diákunk sikeres vizsga esetén akkreditált felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványt kap. A nyelvoktatást német, francia és kínai anyanyelvi tanárok segítik.

dalma-nyelvvizsgaja001  dalma-nyelvvizsgaja002

A komoly tanulmányi munka mellett tartalmas, színes diákélet folyik iskolánkban. A diákok sok-sok igényes program közül választhatnak: hagyomány az új diákok tanév előkészítő tábora, a karácsonyi koncertek, a szalagavató, a svábbál, a francia tagozat ünnepei (farsang, bál), a végzős évfolyam bálja, a Leőwey-napok, a Nemzetközi Francia Színjátszó Fesztivál, a nemzetiségi nap, az országos német műfordítóverseny, a német és francia szépkiejtési verseny, a Keserüné Jászai Ilona magyar nyelvű és Koch Valéria német nyelvű versmondó versenyek, a ballagás, a sportnap, az egészséges életmód napjai, az Arany János Művészeti Fesztivál. Igényesen tölthetik el szabadidejüket diákjaink a fiú- és vegyeskarban, a Leőwey Táncegyüttesben, a diákújság szerkesztőségében, a magyar, német, angol, francia nyelvű színjátszó körökben, a sajtó és nyilvánosság – újságíró, valamint filmművészet szakkörökben.

Az 1994 óta minden évben megjelenő Leőwey Évkönyv, valamint egyéb kiadványaink,  és az iskola honlapja bepillantást nyújtanak iskolánk programokban gazdag mindennapjaiba.

Iskolánk rangját emeli, hogy a 2011/2012-es tanévtől két országos szintű versenynek ad otthon. Nálunk kerül megrendezésre a Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny” országos fordulója, és az “Édes anyanyelvünk” verseny megyei fordulója.

Az egykori leőweysta diákok orvosként, mérnökként, jogászként, közgazdászként és tanárként dolgoznak, de van közöttük kiváló színész, híres operaénekes, világversenyt nyert jazz-zongorista is. Sokan a német nemzetiségi hagyományok elkötelezett ápolásában, az identitástudat továbbvitelében vállalnak életre szóló szerepet. Európa-díjas francia tagozatunkon a nyelv tökéletes elsajátításán túl a színjátszás és a dráma hozzájárul tanulóink személyiségének teljes kibontakoztatásához, tehetségük kiteljesedéséhez. Az itt végzett diákok tanulmányaikat hazai és külföldi egyetemeken folytatják. Bennük és általuk tovább él az iskola szellemisége.

1981-től fokozatosan bővültek iskolánk külföldi testvériskolai kapcsolatai. A meglévők mellett (Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Gimnázium, Kassa) új kapcsolatok szövődtek grazi, müncheni, fellbachi, ickingi, oulxi, középiskolákkal.

Az itt folyó munka hagyományos, mélygyökerű alapelve: a tanulók képességének és tehetségének kibontakoztatásával, a hátrányok kompenzálásával egyenlő lehetőséget biztosítani a klasszikus általános műveltség elsajátításához, és az egyetemi, főiskolai tanulmányokra való felkészítéshez. Olyan személyiségformálásra törekszünk, melynek birtokában tanulóink képesek értékeik felismerésére, konfliktusaik kezelésére, jó kommunikációra, igényes életvitelre, szociális érzékenységre, szeretet kisugárzására.

A német nemzetiségi tagozatunkon, – mely 1996 óta a német segítséggel újjávarázsolt, modern udvari épületben kapott helyet – német nyelvű vizsgaközpont működik (Sprachdiplom II.).

Az 1999/2000-es tanévben bekapcsolódtunk az Oktatási Minisztérium által meghirdetett országos Arany János Tehetséggondozó Programba, melynek célja a hátrányos helyzetű, tehetséges, kistérségekben élő  tanulók – műveltségének és tudásának gazdagításával-, felkészítés az egyetemi-főiskolai tanulmányokra. Az elmélyült közös munka tanár és diák között megmutatkozik kiváló versenyeredményeinkben, továbbtanulási mutatóinkban, a gimnáziumok országos sorrendjében elfoglalt rangos helyünkben. Az itt folyó sokoldalú, magas színvonalú oktató-nevelő munkát segítik alapítványaink: a Leőweyért Alapítvány, a Magyarországi Német Néptánc Hagyományok Ápolása Alapítvány, a Német Nemzetiségi Tagozatért Alapítvány, a Francia Nyelvű Diákszínjátszásért Alapítvány, a Lángnyelv alapítvány (a francia tagozat alapítványa), a Pro Musica Leőweyért Kórusalapítvány.

Az 1981-ben alakult, 1985-től hivatalosan is bejegyzett Leőwey Baráti Kört alkotó egykori lelkes diákok, valamint a Leőwey Nyugdíjas Klub tagjai azon fáradoznak, hogy elősegítsék a hagyományok továbbélését az ifjú nemzedékben is.

A Leőwey szobor és jelvény, a kis díszterem falát díszítő márványtáblák, melyek Leőwey Klárának, az iskolánkban járt Németh Lászlónak, Kodály Zoltánnak, Koch Valéria költőnőnek állítanak emléket, a búcsúzó negyedikesek folyosó falára festett képei, a „búcsúfal” mind – mind a Leőweyhez való kötődést erősítik.

Az itt folyó munka hagyományos, mélygyökerű alapelve: a tanulók képességének és tehetségének kibontakoztatásával, a hátrányok kompenzálásával egyenlő lehetőséget biztosítani a klasszikus általános műveltség elsajátításához, és az egyetemi, főiskolai tanulmányokra való felkészítéshez. Olyan személyiségformálásra törekszünk, melynek birtokában tanulóink képesek értékeik felismerésére, konfliktusaik kezelésére, jó kommunikációra, igényes életvitelre, szociális érzékenységre, szeretet kisugárzására.