0006 Magyar-francia két tanítási nyelvű képzés (Európa Nyelvi Díjas Tagozat)

A portfólióval kapcsolatos tudnivalók:
A portfólió elemei:
• bemutatkozó fogalmazás
• tetszés szerint csatolt mellékletek (oklevelek, saját készítésű rajzok, fotók, …. stb.)
Javasoljuk, hogy fogalmazásod legyen személyes hangvételű, igyekezz leírni mindazt, amit
fontosnak tartasz magadról közölni (pl. említsd meg miért kötődsz a francia nyelvhez,
kultúrához)
Formai kritériumok:
– kézzel írva vagy számítógépen szerkesztve, kinyomtatva
– max. 4 oldal
A portfólió írása ajánlott, tartalma nem kerül pontozásra, viszont a felvételi elbeszélgetés
értékelésében segítséget nyújt a felvételiztetőknek.
Beadás: 2021. február 5-ig
• személyesen vagy postai úton (Cím: Francia Tagozat, Leőwey Klára Gimnázium, 7621 Pécs, Szent István tér 8-10.)
• beszkennelve emailben a laurent.fleuret@leoweypecs.hu címre

A szóbeli felvételire előzetesen időpontot kell kérni, mellyel kapcsolatban kérjük keressék a titkárságot!

email: leowey.gimnazium.pecs@gmail.com, 72/518-461, +3630/559-4373)

 

5 éves képzés

Felvehető létszám: 32 fő

Európa Nyelvi Díjjal, valamint a LabelFranc Education címmel kétszeresen kitüntetett tagozat.

A jelentkezéshez nem szükséges a francia nyelv tudása. Az előkészítő évfolyamon heti 18 óra francia nyelv, a felsőbb évfolyamokon heti 6, ill. 5 óra. A hatályos jogszabályokban rögzített tantárgyak közül célnyelven tanítjuk a történelmet, matematikát, földrajzot, civilizációt. Az előkészítő évfolyamon heti 1 órában angol vagy német nyelvoktatás folyik. A 2. évtől második idegen nyelvként (heti 3 óra) választható nyelvek: angol, olasz, spanyol, német, orosz.

Minden évfolyamon van francia nyelvű színjátszó csoport. Speciális tehetséggondozás és személyiségfejlesztés, diákcserék, ösztöndíjak, jó közösség és egyedi hagyományok jellemzik ezt a tagozatot. A francia nyelv elsajátításán túl a színjátszás és a dráma hozzájárul tanulóink személyiségének teljes kibontakoztatásához, tehetségük kiteljesedéséhez. A tagozaton szerzett érettségi bizonyítvány kétnyelvű (francia-magyar). Az emelt szintű jeles érettségi vizsga francia nyelvből, valamint további két francia nyelven tanult tantárgyból – legalább középszinten – letett érettségi vizsga felsőfokú nyelvvizsgát ad. A nyelvoktatást francia lektor segíti. A tagozatnak kiterjedt bel- és külföldi kapcsolatrendszere van, a tanulóknak számos alkalmuk nyílik a francia nyelvet diákcserék és francia nyelvű területre történő utazások során is gyakorolni. Az itt letett érettségi után többen folytatják tanulmányaikat neves franciaországi egyetemeken.

Az osztályt bemutató kisfilm

Az online nyíltnap időpontja: 2020. október 21., szerda 18.00 regisztráció alapján az alábbi linken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGw8Lq6MTIbIy1vyKo6ppdTTwETGBp3y03hd_K1Knkcob9Hg/viewform?usp=sf_link

Követelmények a szóbeli vizsgán:

  • kötetlen beszélgetés a tanulóval egyéni motivációjáról, érdeklődési köréről, stb.
  • beszélgetés adott kép és/vagy szöveg alapján

A szóbeli vizsga pontozása

  • kifejezőkészség, választékos szókincs 5 pont
  • Alapvető civilizációs ismeretek 5 pont
  • kreativitás, ötletesség 5 pont
  • a téma önálló kifejtése (kép és/vagy szöveg alapján) 15 pont
  • alapvető nyelvi struktúrák felismerése és alkalmazása 5 pont
  • kommunikatív készség 5 pont

Összesen:                                                                         40 pont