Tájékoztató

                                                       „Embert nevelni az életnek és a hazának.”
                                                                                                        Leőwey Klára

PÉCSI LEŐWEY KLÁRA GIMNÁZIUM

Az intézmény OM azonosítója: 027397
Igazgató: Dr. Zalay Szabolcs
Pályaválasztási felelős: Dr. Sárkányné Lengyel Mária
Telefon: (72) 518-460, fax: (72) 518-488
E-mail: leowey.gimnazium.pecs@gmail.com

Honlap: www.leoweypecs.hu
Levélcím: 7621 Pécs, Szent István tér 8-10.

Az iskola bemutatása

Nagy múlttal, hagyományokkal rendelkező, folyamatosan megújuló, szépülő gimnáziumunk Pécs belvárosában, a Szent István téren áll.

A Leőwey Klára Gimnázium klasszikus műveltséget, továbbfejleszthető tudást ad tanulóinak, és nagy hangsúlyt fektet a kulcskompetenciák fejlesztésére is. Diákjainkat a 11-12. évfolyamon emelt szintű fakultációk keretében felkészítjük – igény szerint – szinte valamennyi tantárgyból az emelt szintű érettségire, ezzel a sikeres felvételire, emellett kiváló színvonalú kommunikációra magyar és idegen nyelven, az informatikai eszközök magas szintű alkalmazására, az egész életen át való tanulásra, az egészséges és környezettudatos életmódra. Pedagógiánk fontos részét képezi a szilárd értékrend kialakítása, de fontosnak tartjuk az alkotó, harmonikus légkör megteremtését is. Az elmélyült közös munka mester és tanítvány között, a magas színvonalú tehetséggondozás és a sikeres hátránykompenzálás megmutatkozik kiváló nemzetközi és országos versenyeredményeinkben, továbbtanulási mutatóinkban, nyelvvizsga eredményeinkben, valamint az iskola tanulmányi átlagában (4,2). Az iskolánkban folyó magas színvonalú oktató-nevelő munkáról két rangos, cím is tanúskodik: a Nemzeti Tehetséggondozó Tanács az Akkreditált Tehetségpont címet adományozta gimnáziumunknak, a magyar-francia két tanítási nyelvű tagozata francia külügy- és nemzetközi fejlesztések minisztériuma LabelFranc Education címét nyerte el, 2019-ben már második alkalommal.

Az iskola épülete két évig tartó rekonstrukció után 2016-ra kívül-belül teljesen megújult, új terekkel bővült. A természettudományok iránt érdeklődő diákok ma már modern laborban kísérletezhetnek és méltó helyre, új épületszárnyba költözött a magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat is. Termeink digitális táblákkal felszereltek, két informatikai teremmel rendelkezünk, jól működik a diákok által is igénybe vehető WIFI.Gazdag könyvállománnyal büszkélkednek iskolánk magyar, német, francia könyvtárai.

A 2018-2019-es tanévtől új képzési formát indítottunk az informatika iránt érdeklődőknek, a matematika-informatika csoportot, amelyben magas óraszámban tanulhatják a diákok ezt a tantárgyat (3-3-2-4 óra/hét). Emellett informatikai tudását bővítheti bármely osztálytípusban tanuló diákunk a kötelező óraszámon felül heti két órában(délutáni foglalkozás keretében), ill. a matematika, fizika, modern fizika, kémia és számítógépes programozás szakkörökben is.

Iskolánkban több idegen nyelvet oktatunk magas színvonalon. A diákoknak két idegen nyelvet kötelező választaniuk. A 2. idegen nyelv szabad választását korlátozhatja az adott nyelvet választó tanulók létszáma.

Kezdő szinten oktatott nyelvek: angol, német, olasz, francia, spanyol, orosz. A régióban elsőként vezettük be 2012-ben az ELTE Konfuciusz Intézet támogatásával, anyanyelvű tanár közreműködésével, harmadik idegen nyelvként a kínai (mandarin, hivatalos állami) nyelv oktatását. 2019/2020-as tanévtől 3. nyelvként választható a portugál nyelv is.

Haladó szinten oktatott nyelvek: angol, német, kellő számú jelentkező esetén (min. 12 fő) olasz.

Gimnáziumunk a Német Művelődésügyi Minisztérium által szervezett Sprachdiplom II. nyelvvizsga egyik vizsgaközpontja. Bármely osztálytípusban németet tanuló diákunk sikeres vizsga esetén akkreditált közép vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványt kap.

Iskolánk szerteágazó külföldi testvériskolai kapcsolatokkal (Erdély (Sepsiszentgyörgy, Máramarossziget), Szerbia (Szabadka), Kárpátalja (Munkács), Ausztria (Graz), Németország (Icking), Franciaország (Aix-en-Provance), rendelkezik.

A komoly tanulmányi munka mellett tartalmas, színes diákélet folyik iskolánkban: hagyomány a „fecske tábor”, a karácsonyi koncertek, a szalagavató, a svábbál, a francia tagozat ünnepei, a Nemzetközi Francia Színjátszó Fesztivál, a Leőwey-napok, Buzánszky Jenő, a nemzet sportolója nevét viselő Buzánszky Kupa, a nemzetiségi és angol projektnapok, a különböző vers- és prózamondó versenyek magyar és idegen nyelven, a ballagás, a sportnap, az egészséges életmód napjai, az Arany János Művészeti Fesztivál. Igényesen tölthetik el szabadidejüket diákjaink kórusunkban, a magyar és német néptánc hagyományokat ápoló tánccsoportokban, a diákújság szerkesztőségében, a magyar és idegen nyelvű színjátszó körökben. A hangszeren játszó diákjainknak számára számtalan fellépési lehetőséget biztosítunk. Az 1994 óta minden évben megjelenő Leőwey Évkönyv bepillantást nyújt iskolánk programokban gazdag mindennapjaiba.

A Leőwey Klára Gimnázium elsősorban olyan diákokat vár, akik érettségi után valamely felsőoktatási intézményben szeretnének továbbtanulni.

Felvételi előkészítővel kapcsolatos információk

Nyílt napok

Tantárgyi versenyek

Nyolcadikosok jelentkezési lapja a központi írásbeli felvételi vizsgára – (feltöltés alatt)

A tanulók rangsorolása pontazonosság alapján