Felvételizz hozzánk!

Legyél Te is Leőweysta!

Kedves Leendő Leőweysták!

Ezen az oldalon foglaljuk össze a középfokú felvételi eljárás menetét, kiegészítve a Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumra vonatkozó főbb tudnivalókkal.

Iskolánk felvételi pontszámításáról IDE KATTINTVA lehet tájékozódni.

0001    Emelt szintű angol nyelvi képzés
4 éves képzés
Felvehető létszám: 30 fő
Négy éven keresztül emelt szintű oktatás angol nyelvből.

0002    Emelt szintű német nyelvi képzés
4 éves képzés
Felvehető létszám: 14 fő
Négy éven keresztül emelt szintű oktatás német nyelvből.

0003    Emelt szintű fizika – matematika képzés
4 éves képzés
Felvehető létszám: 11 fő
Négy éven keresztül emelt szintű oktatás fizikából és matematikából.
Első idegen nyelvként választható nyelvek: haladó angol vagy haladó német.

0004    Emelt szintű biológia-kémia képzés
4 éves képzés
Felvehető létszám: 11 fő
Négy éven keresztül emelt szintű oktatás biológiából és kémiából.
Első idegen nyelvként választható nyelvek: haladó angol vagy haladó német.

0005    Német nemzetiségi kétnyelvű képzés
4 éves képzés
Felvehető létszám: 20 fő
A jelentkezéshez szükséges az általános iskolában szerzett német nyelvtudás. A német nyelv és irodalom óra, népismeret, történelem, földrajz, matematika, biológia oktatása német nyelven fejleszti a diákok nyelvtudását. A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium az akkreditált közép- és felsőfokú nyelvvizsgát adó Sprachdiplom II. vizsgaközpontja. A német nemzetiségi tagozaton szerzett érettségi bizonyítvány kétnyelvű (német-magyar). Az emelt szintű jeles érettségi vizsga német nyelv és irodalomból, továbbá – legalább középszinten – a történelemből, valamint egy szabadon választott, német nyelven tanult tantárgyból letett érettségi vizsga felsőfokú nyelvvizsgát ad.

0006    Magyar-francia két tanítási nyelvű képzés
(Európa Nyelvi Díjjal, valamint a LabelFranc Education címmel kitüntetett tagozat)
5 éves képzés
Felvehető létszám: 32 fő
A jelentkezéshez nem szükséges a francia nyelv ismerete. Az előkészítő évfolyamon heti 18, a felsőbb évfolyamokon heti 6, ill. 5 francia nyelvórát biztosítunk. A hatályos jogszabályokban rögzített tantárgyak közül célnyelven tanítjuk a történelmet, matematikát, földrajzot, civilizációt.
A tagozaton kétnyelvű (francia-magyar) érettségi bizonyítvány szerezhető, mely egyenértékű felsőfokú (C1) nyelvvizsgával, amennyiben a diák emelt szintű francia nyelv érettségije jeles, és további két francia nyelven tanult tantárgyból érettségi vizsgát tesz, legalább közép szinten.
A nyelvoktatást francia anyanyelvi lektor segíti.

0007    Országos Arany János Tehetséggondozó Program osztálya      (AJTP)
5 éves képzés
Felvehető létszám: 34 fő
A kistérségi és nagyvárosi tehetséges, szociális, egészségügyi, környezeti tényezők vagy a szülők iskolai végzettsége miatt nehezebb körülmények között élő, hátrányos helyzetű tanulók 5 tanévet töltenek el gimnáziumunkban és a Kodály Zoltán Kollégiumban, mert a programban résztvevők számára kötelező a kollégiumi elhelyezés (a Pécsett lakó diákoknak is!). A tanulók magas óraszámban tanulják az idegen nyelveket és az informatikát A diákok tanulmányi eredményük alapján állami ösztöndíjban részesülnek.
Első idegen nyelvként az előkészítő évfolyamon heti 7 órában választható a haladó angol vagy haladó német. Tanulmányaik során minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy ECDL bizonyítványt (7 modul), egy idegen nyelvből emelt szintű érettségit és jogosítványt szerezzenek.

A jelentkezés és felvételi módja egyedi:
A programba való bekerülés feltétele a pályázat benyújtása. A pályázati csomag beszerezhető gimnáziumunkban, illetve letölthető iskolánk honlapjáról. A kitöltött           pályázati anyagot a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium címére kell visszaküldeni. 2022. december 10-ig.
2022. december 3-ig kell jelentkezniük a diákoknak a központi írásbeli felvételi vizsgára, melyet az AJTP osztályba jelentkezőknek a Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban kell megírniuk.

0008    Emelt szintű matematika- digitális kultúra csoport
4 éves képzés
Felvehető létszám: 11 fő
Négy éven keresztül emelt óraszámú oktatás matematikából és digitális kultúrából.
Első idegen nyelvként választható nyelvek: haladó angol vagy haladó német.

Az oktatási hivatal elküldi a középiskolák számára a felvett és kimaradt tanulók névsorát.

Az értesítést emailben, a szülő által korábban megadott címre küldjük el.

Az elutasításról szóló értesítés kézhezvétele után lehetőség van fellebbezést benyújtani az iskola igazgatójának címezve.

A Leőwey iránt érdeklődő nyolcadikosoknak és szüleiknek 2022. október 10-én tartjuk nyílt napunkat.

 

Kedves Érdeklődők! A nyílt napon látogatható órák beteltek, de a tagozatok bemutatkozására (délelőtt) és az igazgatói fórumra (15.00) azokat is várjuk szeretettel, akik nem tudnak órát látogatni!

A NYÍLT NAP ÓRABEOSZTÁSA (Azoknak, akik regisztráltak valamelyikre)

Regisztrációs határidő: október 9.
A termekben lévő  férőhelyek miatt elsősorban  diákokat várunk a bemutató órákra.

A nyílt nap programjai

Esemény

Osztály-/képzéstípus 

Időpont

Tájékoztató a francia tagozat iránt érdeklődőknek

Francia kéttannyelvű tagozat iránt érdeklődőknek ajánljuk.

9.45 – l0.15

Tájékoztató a német nyelvi képzések iránt érdeklődőknek

Német nemzetiségi kétnyelvű képzés és az emelt szintű német nyelvi képzés iránt érdeklődőknek ajánljuk.

10.45 – 11.30

Bemutató órák

Valamennyi tagozatunk iránt érdeklődő számára ajánljuk. Előzetes regisztrációhoz kötött. 

11.40-14.20

Igazgatói fórum

 

Valamennyi tagozatunk iránt érdeklődő számára ajánljuk (nem reegisztrációhoz kötött)

15.00

Az Arany János Tagozat iránt érdeklődőket november 15-én várjuk iskolánkba!

Virtuális iskolabejárás

Előkésztő szakkörök beosztása
(az alkalmak minden esetben 15.00-16.00-ig tartanak

Tantárgy

foglalkozások száma

létszám

előkészítő napja

Matematika

4 x 60 perc

2×35 fő

nov. 8, 15, 22, 29

Magyar nyelv

4 x 60 perc

2×35 fő

nov. 8, 15, 22, 29

Angol nyelv

4 x 60 perc

2×35 fő

nov. 10, 17, 24, dec. 1.

Német nyelv

4 x 60 perc

2×35 fő

nov. 10, 17, 24, dec. 1.

Természettudományok

4 x 60 perc

2×30 fő

nov. 7, 14, 21, 28.

„Kóstolj bele!” – a magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat iránt érdeklődőknek

4 x 60 perc

35 fő

okt. 19, nov. 16, dec. 14, jan. 25.

Jelentkezés módja valamennyi előkészítőre:

 Az alábbi űrlapok kitöltésével:

Matematika: betelt

Magyar: betelt

Angol nyelv: betelt

Német nyelv: https://forms.gle/mXVcFv11yrKmnT6f9

Természettudományok: https://forms.gle/8c97XUEhBQ7748ar9

Francia („Kóstolj bele!”):
NEM REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT

A diákok regisztrálásánál a jelentkezés sorrendjét vesszük figyelembe.

Egy diák maximum kettő előkészítőn vehet részt. Választható egy tantárgy a központi felvételi tantárgyai közül és egy másik pedig valamelyik tagozatunk specialitásának megfelelően az alábbiak szerint:
1: magyar vagy matematika előkészítő
2: német vagy angol vagy természettudományok vagy „Kóstolj bele!” – francia előkészítő

A tanuló két igazolatlan hiányzás után, ill. magatartási vétség esetén önmagát zárja ki az előkészítőről.

Az előkészítőkre korlátozott számban tudjuk fogadni a diákokat, az ezeken való részvétel nem jelent előnyt a felvételi vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésénél.

Az alábbi tantárgyakból szervezünk 8. osztályosok számára versenyt:

német nyelv (írásbeli-szóbeli) 2022. december 9. péntek 14.00 (jelentkezési határidő: december 5.)
angol nyelv (írásbeli-szóbeli) 2023. január 11. szerda (jelentkezési határidő: január 9.)
matematika (írásbeli) 2022. november 24. 14.00
• biológia-kémia verseny (írásbeli)

A kitöltött jelentkezési lapot abba a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolába kell beküldeni, amelyikben a diák a felvételit meg kívánja írni, függetlenül attól, hogy később mely intézményt jelöli meg továbbtanulás céljából tanuló.

Az Nkt. 4. §-ában meghatározott sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőkre vonatkozó speciális szabályok

Amennyiben a tanulónak a vizsgaszervezést érintő speciális igénye van, szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó véleményének, valamint a speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére vonatkozó kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet az intézményvezető bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttatunk a tanulókhoz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire (pl.: időhosszabbítás, segédeszköz használata, az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés, stb.) vonatkozhat.

Intézményünk Alapító Okiratában az alaptevékenységek között csak egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő (BNO kód: F81) sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása jelenik meg, ezért csak ezen különleges bánásmódot igénylő gyermekeket tudja fogadni gimnáziumunk. Az erről szóló szakértői véleményt minden esetben csatolni kell a jelentkezési laphoz.

A kitöltött jelentkezési lapot abba a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolába kell beküldeni, amelyikben a diák a felvételit meg kívánja írni, függetlenül attól, hogy később mely intézményt jelöli meg továbbtanulás céljából tanuló.

Pályázati csomag

A Leőwey Gimnázium minden tagozatán a felvételi pontszámítás részét képezi a központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából (100 pont a 200-ból).

Ezen azok vehetnek részt, akik január 21-én alapos ok miatt, igazoltan nem tudtak elmenni az írásbelire.

A jelentkezés feltételeiről információ kérhető a titkárságon.
Tel.: 72/518-461

Jelentkezés a szóbeli vizsgákra, információk ide kattintva!

Képzés kódja

Képzés megnevezése

Szóbeli vizsga tárgya

Szóbeli vizsga időpontja

0001

Emelt szintű angol nyelvi képzés

angol nyelv

2023. február 27-28., hétfő-kedd délutáni órákban

0002

Emelt szintű német nyelvi képzés

német nyelv

2023. február 27-28., hétfő-kedd délutáni órákban

0003

Emelt szintű fizika-matematika képzés

csak
matematika

2023. február 27-28., hétfő-kedd délutáni órákban

0004

Emelt szintű biológia-kémia képzés

gondolkodtató kérdések a biológia és kémia témaköréből

2023. február 27-28., hétfő-kedd délutáni órákban

0005

Német nemzetiségi kétnyelvű képzés

német nyelv

2023. február 27-28., hétfő-kedd délutáni órákban

0006

Magyar-francia két tanítási nyelvű képzés

beszélgetés hétköznapi témákról (magyar nyelven) Kérjük, hogy a diákok legkésőbb február 1-ig küldjék meg a gimnáziumnak az összeállított portfóliót!

2023. február 27-28., hétfő-kedd délutáni órákban

0007

Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP)

Írásbeli-szóbeli:
Országosan egységes szempontok alapján tehetség-beválogatás (írásban) valamint az egyéni motivációk felmérése (szóban)

2023. január 20.,
péntek 14.00 óra

 

0008

Emelt szintű matematika-digitális kultúra képzés

csak matematikából

2023. február 27-28., hétfő-kedd délutáni órákban

A szóbeli vizsga követelményei képzési típusonként

0001    Emelt szintű angol nyelvi képzés

Követelmények a szóbeli vizsgán, pontozás

0002    Emelt szintű német nyelvi képzés

Követelmények a szóbeli vizsgán, pontozás

0003    Emelt szintű fizika — matematika képzés

Követelmények a szóbeli vizsgán, pontozás

0004    Emelt szintű biológia – kémia képzés

Követelmények szóbeli vizsgán, pontozás

0005    Német nemzetiségi kétnyelvű képzés

Követelmények a szóbeli vizsgán, pontozás

0006    Magyar – francia két tanítási nyelvű képzés

Követelmények a szóbeli vizsgán, pontozás, portfólió

0007    Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP)

Írásbeli-szóbeli: Országosan egységes szempontok alapján tehetség-beválogatás (írásban) valamint az egyéni motivációk felmérése (szóban)

0008    Emelt szintű matematika-digitális kultúra csoport

Követelmények a szóbeli vizsgán, pontozás

A kijelölt két napon van lehetőség a felvételi jegyzékek kihirdetése után a sorrend módosítására.

Az általános iskolák továbbítják a módosított jelentkezési lapokat a középiskoláknak.

, Felvételizz hozzánk!

Tagozataink

Beiskolázási kapcsolat

, Felvételizz hozzánk!
Mucsi Zoltánné​​

általános információk,
felvételi előkészítők

, Felvételizz hozzánk!
Gerendásné Szabados Timea

nyílt napok,
általános iskolai tájékoztatók

, Felvételizz hozzánk!
Gara Szabolcs​

központi felvételi