Elkezdődött iskolánkban is a Wunderbar Festival

Varietäten des Deutschen | Stationenlernen
Bereginé Szőts Annamária
2022. március 29.

A Wunderbar Fesztivál programjához csatlakozva iskolánk németcsoportjai 2022. március 28. és április 2. között egy-egy tanórán játékos feladatokon keresztül ismerkednek meg a német nyelv sokszínűségével és gazdag szókincsével.

A „Stationenlernen”-módszerrel ifjúsági és köznyelvi kifejezéseket tanulnak, anglicizmusokat és internettel kapcsolatos kifejezéseket gyűjtenek, továbbá megvizsgálják a nyelvhasználat nemek közötti különbségeit is.

A „Stationenlernen” állomásain változatos munkaformák, például kérdéssorok, szövegértési, fordítási feladatok, helyesírási javítások várják a 3-4 fős csoportokat. A szókincsfejlesztés mellett az örömteli tanuláson és az együttműködésen van a hangsúly.