Kémlelő – kémia és biológiaverseny

A megyében tanuló nyolcadik osztályosoknak

Iskolánk a 2023/2024-es tanévtől hirdeti meg a „Kémlelő” Megyei Kémia és Biológia Versenyt, az általános iskolák 8. osztályos tanulói számára.

A verseny célja:
A tehetséges tanulók kiemelkedésének segítése, a kémiát és biológiát szerető gyermekek ismereteinek elmélyítése, kellemes és hasznosú időtöltés biztosítása, ill. különböző készségek fejlesztése (problémamegoldó, döntéshozó, logikai, kutató stb.). A feladatlapok határidőre történő visszaküldésével a tanulók kötelességtudatának fejlesztése.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A 7., 8. évfolyam kerettantervi tananyaga. Az elméleti tudás valósuljon meg gyakorlati példák bemutatása által. A tanuló elméleti tudása terjedjen ki a környezetvédelem, az egészséges életmód, a növény-, állatvilág, emberi test, kémia-, biológiatörténet vonatkozásaira, példáira, ismerje a XXI. század kutatóinak munkásságát; legyen képes kémiai/biológiai/környezetvédelmi problémák megoldására, valamint a kísérlet bemutatása során igazolja jártasságát az eszközök és az anyagok biztonságos kezelésében.
A felkészüléshez segítség: www.kemia.lap.hu, www.biologia.lap.hu, www.wikipedia.hu, www.sulinet.hu, bármely kémiakönyv/biológiakönyv, ismeretterjesztő könyv, folyóirat, kémia és biológia ismeretek (iskolai/országos/nemzetközi) internetes oldalai, Balázs Lóránt: Kémiatörténet című könyve.

A nevezés módja, határideje:
Jelentkezés 2023. december 1-ig az űrlap kitöltésével

Feladatok megoldása:
A kitöltött feladatlapokat legkésőbb a lapon szereplő határidőre kell visszaküldeni a
következő címre:
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium (Papp Mária)
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.

A versenyfeladatok letölthetőek a későbbiekben erről az oldalról.

Fordulók:
– 1. forduló: levelezős formájú. A jelentkezési lap visszaküldését követően a tanuló, ill.
az iskola email címére a feladatlapokat elküldjük, ill. ezen az oldalon elérhetővé tesszük. A feladatlap csak akkor kerül kijavításra, ha a tanuló a megadott határidőre a feladatlapot visszaküldi, ellenkező esetben a tanuló nem vesz részt az adott fordulóban/versenyen. (A késve beérkezett feladatlap nem kerül kijavításra.) Az írásbeli feladatok jellege: tesztfeladat, igaz – hamis állításokat tartalmazó feladat, keresztrejtvény, szótag/szó,- fogalomkereső feladat, esettanulmány, négyféle asszociáció, kísérletelemző feladat, számítási feladat, kutatási feladat, otthon elvégezhető egyszerű kísérlet, táblázatos feladat, projektmunka.

A feladatsorok visszaküldésének határideje:
• 1. feladatsor: 2023. december 22.
• 2. feladatsor: 2024. január 19.
• Projektmunka: 2024. január 29.

– 2. forduló: döntő. Azok a tanulók, akik az írásbeli feladatlapok alapján a tíz legmagasabb pontszámot elérték (mind a két feladatlapot, projektmunkát visszaküldték), folytathatják a versenyt. A tanulók önálló tudásuk, tapasztalatuk szerint oldják meg az írásbeli, problémamegoldó feladatokat, értelmezik napjaink környezetvédelmi/biológiai problémáit, ill. kísérletet hajtanak végre.
Helye: Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
A pontos időpontról értesítést küldünk.

Eredmények közzétételének módja:
A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium eredménylista készítésével tájékoztatja a nevező iskolákat
tanulóik eredményéről, pontszámáról, továbbjutásáról.

Díjazás:
Minden döntőbe jutott tanuló jutalomban részesül.
Az első három helyezett külön díjazásban részesül (tárgyi jutalom).

Elérhetőség:
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
A versennyel kapcsolatban érdeklődni lehet a 72/518-460-as telefonszámon Papp Máriánál,
Lajos Lillánál ill. a papp.maria@leoweypecs.hu, lajos.lilla@leoweypecs.hu email címen.