Közösségi szolgálat

Tegyünk együtt, a köz javára!

Általános tudnivalók a közösségi szolgálatról

Az iskolai közösségi szolgálat egy szervezett keretek közt végzett, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység, amely a helyi közösség érdekeit szolgálja, miközben biztosítja a résztvevők személyes fejlődését és tanulását is.

Az érettségi megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat igazolása. Szervezett keretek között, pedagógiai felkészítés, „kísérés” és feldolgozás mellet zajlik.
Tanítási időn kívül végzett tevékenység (3, ill. 5 óra), a tanrend szerinti előkészítő és 9-10. évfolyamon történik a szolgálat teljesítése (a tanrend szerinti 11-12. évfolyam csak indokolt esetben, kérvény alapján).

Az alábbi területek valamelyikén lehet teljesíteni a közösségi szolgálatot:

 • egészségügyi,
 • szociális és jótékonysági,
 • oktatási,
 • kulturális és közösségi,
 • környezet- és természetvédelemi,
 • katasztrófavédelemi,
 • sport és szabadidős tevékenység,
 • baleset-és bűnmegelőzés (rendőri szerveknél)

Lehetség az 50 órát több szervezetnél, több projekt keretében, több év alatt teljesíteni (előnye, hogy többféle dolgot tudtok kipróbálni).

A közösségi szolgálat kettős célt szolgál:

Tehetsz valamit a köz javára, pl.:

  • megoldani egy problémát
  • értéket teremteni

Tanulhatsz, pl.:

  • együttműködést,
  • konfliktuskezelést,
  • kreatív gondolkodást,
  • empátiát,
  • felelősségvállalást

A munkavégzés formai keretei:

 • 1 óra = 60 perc szolgálati idő (a helyszínre történő utazási idő nem számít)
 • tanítási napokon alkalmanként 1 – 3 órás,
  tanítási napokon kívül alkalmanként 1- 5 órás időkeretben teljesíthető,
 • a tanulók lakókörnyezetében, vagy az iskola székhelyén, de legfeljebb 30 kilométeres körzeten belül

Záró beszámoló követelményei:
Kérjük a diákokat, beszámolójuk során az alábbi kérdésekre is válaszoljanak (a kérdések
sorrendjének betartása nem kötelező).

 • Az iskola által felkínált közösségi szolgálati lehetőségek közül miért éppen ezt/ezeket a területeket, ill. szervezeteket választottad?
 • A közösségi szolgálat megkezdése előtt részt vettél-e felkészítő/érzékenyítő foglalkozáson, ha igen, milyen jellegű volt az?
 • Ismertesd a konkrét tevékenységet, amelyet végeztél! Lehetőleg illusztráld a beszámolódat fotóval, videofilmmel, stb.
 • Milyen elképzelésekkel kezdted el a szolgálatot? Milyen pozitív, esetleg negatív élményben volt részed a szolgálat teljesítése során?
 • Hogy látod: megváltoztál valamiben a közösségi szolgálat teljesítése során? Ha igen, miben?
 • Szerinted milyen tudást adott neked a közösségi szolgálat? Fejlődtek bizonyos készségeid, képességeid, pl. felelősségérzet, önállóság, empátia, stb. Érzékenyebbé váltál-e a téged körülvevő világ problémái iránt?
 • Befolyásolja a közösségi szolgálat a pályaválasztásodat?
 • Mit tanácsolnál azoknak a diáktársaidnak, akik még nem kezdték el a szolgálatot?

Partnereink, akiknél teljesítheted a közösségi szolgálatot