Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

               

 

A verseny megnevezése

MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY

A verseny meghirdetője

Leőweyért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány)

Postacím: H-7621 Pécs Szent István tér 8-10.; Telefon: 72/518-460, Fax: 72/518-488

E-mail cím: mikolaverseny@gmail.com

Társrendezők és elérhetőségeik

 • Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium, Gyöngyös: 9. évfolyam döntője
  (Dr. Kiss Miklós és Kissné Császár Erzsébet szervezők)
  H-3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 33.
  Tel.: 37/505-265 Fax: 37/505-261 E-mail: mikloskiss2630@gmail.com

 • Pécsi Leőwey Klára Gimnázium, Pécs: 10. évfolyam döntője (Simon Péter szervező)
  H-7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
  Tel.: 72/518-460 Fax: 72/518-488 E-mail: mikolaverseny@gmail.com

A Feladatkitűző Versenybizottság tagjai:

Ábrám László (Budapest, Városmajori Gimnázium)

Beregszászi Zoltán (Budapest, Puskás Technikum)

Csányi Sándor (Szeged, Radnóti Gyakorlógimnázium)

Dr. Honyek Gyula (ny., Budapest Radnóti Gyakorlógimnázium, olimpiai csapat volt vezetője, OKTV bizottsági tag, tankönyvíró)

Dr. Kirsch Éva (Debrecen, Kossuth Gyakorlógimnázium)

Dr. Kiss Miklós (Gyöngyös, Berze Nagy János Gimnázium)

Dr. Kotek László (ny., Pécs PTE TTK Fizikai Intézet)

Dr. Mező Tamás (Szeged, Radnóti Gyakorlógimnázium, OKTV bizottsági tag, tankönyvíró)

Dr. Pálfalvi László (Pécs, PTE TTK Fizikai Intézet, tanszékvezető docens, OKTV bizottsági tag)

Dr. Szász Krisztián (Budapest, ELTE, olimpiai csapat vezetője)

Dr. Szkladányi András (Baja, III. Béla Gimnázium)

Dr. Wiedemann László (ny., Budapest Fazekas Gyakorlógimnázium, OKTV bizottság volt tagja)

Dudics Pál (Debrecen, Kossuth Gyakorlógimnázium)

Holics László (ny., Budapest, Apáczai Gyakorlógimnázium, OKTV bizottsági tag, tankönyvíró)

Horváth Ferenc (ny., Barcs)

Eblinger Ferenc (Szekszárd, Garay Gimnázium, tankönyvíró)

Koncz Károly (Pécs, Babits Gyakorlógimnázium)

Láng Róbert (Balatonfüred, Lóczy Lajos Gimnázium)

Pántyáné Kuzder Mária (Miskolc, Hermann Ottó Gimnázium)

Simon Péter (Pécs, Pécsi Leőwey Klára Gimnázium, OKTV bizottsági tag, tankönyvíró)

Suhajda János (ny., Kiskőrös, Petőfi Sándor Gimnázium)

Vigh Máté (Budapest, ELTE, olimpiai csapat vezetője)

Zsigri Ferenc (Budapest, Apáczai Gyakorlógimnázium, OKTV bizottsági tag)

A feladatlapokat a beküldött feladatok alapján, a főszervezők által megbízott szakember (versenybizottsági tag) állítja össze. Lektorok: felkért egyetemi oktatók és középiskolai tanárok.

 

Az országos szervezőbizottság az első és második fordulóhoz küld a megyei, illetve a  budapesti szervezőknek versenyanyagot és az első fordulóhoz javítási útmutatót is. Minden fordulót a központilag megadott időpontban és feltételekkel kell megrendezni.

 

A Versenybizottság tagjaiból áll össze a két döntő (9. évf.: Gyöngyös, 10. évf.: Pécs) zsűrije.

 • A 9. évfolyam (gyöngyösi) zsűri elnöke a Rátz-díjas Holics László, a zsűri további tagjai: Suhajda János, Dr. Kiss Miklós, Horváth Ferenc Ericsson-díjas tanárok.

 • A 10. évfolyam (pécsi) zsűri elnöke a Rátz-díjas Dr. Kotek László, a zsűri további tagjai: Koncz Károly, Dr. Szkladányi András Ericsson-díjas tanárok, Dr. Honyek Gyula Rátz-díjas tanár, és Dr. Pálfalvi László egyetemi docens.

A verseny pedagógiai célja

A technika és a műszaki tudományok fejlődése napjainkban a fizika mély ismeretét igényli a későbbiekben e területekre kerülő tehetséges tanulóktól. Versenyünkkel – már tanulmányaik elején – igyekszünk a fizika felé fordítani e tanulók figyelmét, valamint elmélyíteni a tudásukat. A verseny hatékonyságát igazolja, hogy az azokon „felnövekvő” magyar fiatalok a Nemzetközi Diákolimpiákon rendszeresen kiemelkedően szerepelnek, megelőzve az iparilag fejlettebb országok tanulóit.

Fő célunk, hogy a legjobb tanulóink a felkészülés folyamán elmélyítsék fizikai ismereteiket, jártasságot szerezzenek a problémamegoldásban, tudjanak bánni a fizikai eszközökkel, képesek legyenek mérésből következtetéseket levonni, korszerűen megmagyarázni a látott jelenségeket, vagyis a 21. század követelményeinek megfelelő, kiemelkedő tudású alkotók legyenek, akik a fizikai ismeretanyagot kellő profizmussal tudják összekapcsolni a műszaki és természettudományok többi területével.

A verseny kategóriái

I.  kategória: gimnázium 9. évfolyam

II. kategória: gimnázium 10. évfolyam

III.  kategória: szakgimnázium 10. évfolyam

IV.  kategória: szakgimnázium 11. évfolyam (2019-től)

A verseny menete

A versenyre nevezni a verseny pécsi honlapján megnyíló online-felületen lehet. Minden tanuló benevezhet, aki gimnáziumi tanterv szerint 9-10. vagy szakgimnáziumi 10. évfolyamra jár. Elfogadjuk a jelentkezését azoknak a 11. évfolyamos tanulóknak is, akik 0. (illetve nyelvi előkészítő) évfolyam miatt a fizika tanulását egy évfolyammal később kezdték. A középiskolák utolsó két évfolyamára járó diákok, valamint általános iskolások nem indulhatnak a versenyen.

I. forduló: február második keddjén  a tanuló iskolájában. Ezen országszerte 3-4 ezer diák indul. Az I. fordulóban 5 feladatot kell megoldani írásban 3 óra alatt. Az iskolák nevezésüket a verseny pécsi honlapján rögzítik. Ebben a fordulóban bármilyen segédeszköz (számológép, könyv, jegyzet) használható. A dolgozatokat az iskolai szaktanárok javítják. A második fordulóra az a diák nevezhető, aki az első forduló feladatlapját legalább 50%-os eredménnyel teljesítette.

II. forduló:

március harmadik keddjén minden megyeszékhelyen. Az II. fordulóban 4 feladatot kell megoldani 3 óra alatt. Ebben a fordulóban csak számológép és „Négyjegyű függvénytáblázat” használható segédeszközként. Ezen a fordulón 400-600 diák vesz részt. A versenydolgozatokat a versenybizottság tagjai javítják egységesen. A legjobb 50-50 diák kerül a döntőkbe. A döntőkbe jutott tanulókat legkésőbb április közepéig email-ben értesítjük, illetve a névsort a honlapon is közzé tesszük.

 III. forduló döntő: Az írásbeli érettségik idején, vasárnap – kedd. Egyik nap elméleti feladatokat kell megoldani: 4 feladatot 3 óra alatt. A másik napon mérési feladatot kell megoldani a versenyzőknek szintén 3 óra alatt. Ebben a fordulóban csak számológép és „Négyjegyű függvénytáblázat” használható segédeszközként. A kilencedikes diákok számára a döntő Gyöngyösön (Berze Nagy János Gimnázium), a tizedikes diákok számára Pécsett (Leőwey Klára Gimnázium) kerül megrendezésre. A résztvevőknek az igénybe vett szolgáltatást (szállás, étkezés, kb. 12-14 ezer Ft) kell fizetni.

 

A versenyen való részvétel kizáró okai:

- meg nem engedett eszközök használata

- a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása.

Díjazás

A verseny döntőjében résztvevő minden tanuló oklevelet és jutalomkönyveket, illetve tárgyjutalmat kap. Az első helyezett Mikola-érmet is kap.

 

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez használható irodalom

I. és III. kategória

1. forduló:

Tömegpont kinematikája: egyenes vonalú egyenletes, változó, egyenletesen változó mozgások leírása. Függőleges és vízszintes hajítás. Egyenletes körmozgás. Tömegpont dinamikája: Newton törvényei, lendület fogalma, lendület-megmaradás, lendület-tétel. Jellegzetes erőhatások: nehézségi-, rugalmas-, kényszererő, súlyerő, súrlódási jelenségek. A lejtőn mozgó tömegpont vizsgálata.

2. forduló:

Az I. és III. kategória 1. fordulójának tematikája, valamint

Közegellenállási erő. Hooke törvénye. Munka-energia: munka fogalma, eredő erő munkája, emelési, nyújtási, súrlódási munka. Mechanikai energiafajták: mozgási, helyzeti, rugalmas.
 Munkatétel. Mechanikai energia-megmaradás törvénye. Pontrendszer dinamikája és energetikája.

3. forduló:

Az I. és III. kategória 1-2. fordulójának tematikája, valamint

Teljesítmény. Tömegvonzás, bolygómozgás. Egyenletesen változó körmozgás kinematikája, dinamikája. Pontszerű és merev test egyensúlya.

II. és IV. kategória

1. forduló:

A I. és III. kategória tematikája, valamint

Ferdehajítás. Forogva haladás kinematikája. Folyadékok és gázok mechanikája: hidrosztatikai nyomás, Pascal törvénye, felhajtóerő, felületi feszültség, kontinuitási egyenlet, áramlásokat leíró Bernoulli-egyenlet.

Mivel a továbbhaladás a második évfolyamon nem egységes az egyes iskolákban, az egyik példa választható lesz. Az egyik az első, a másik a második témakör csoporthoz illeszkedik.

Vagy: Hőtágulás. Gáztörvények. Ideális gáz állapotegyenletei. Ideális gáz kinetikus modellje. A hőtan I. és II. főtétele.

Vagy: Elektrosztatika: Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak, fluxus, munkaszámítás homogén elektromos térben, feszültség, potenciál, potenciális energia, síkkondenzátor, az elektromos tér energiája, vezetők elektrosztatikus térben, kapacitás fogalma, kondenzátorok kapcsolása.

2. forduló:

A I. és III. kategória anyaga. A II. és IV: kategória. 1. fordulójának közös része, és a választható hőtan vagy elektrosztatika tematika, valamint

Vagy:  (Hőtan tematikát folytatva) Körfolyamatok. Az elektrosztatika alapfogalmai: Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak, fluxus. Szuperpozíció. Munkaszámítás homogén elektromos térben. Síkkondenzátor.

Vagy: (Elektroszatika tematikát folytatva) Hőtágulás. Gáztörvények. Ideális gáz állapotegyenletei. Ideális gáz kinetikus modellje.  A  hőtan I. és II. főtétele.

A második fordulós feladatlap 4 olyan feladatot tartalmaz, mely mindkét tematikának megfelel.

3. forduló:

A I. és III. kategória és a II. és IV. kategória 1-2. fordulójának összes tematikája.

 

Ajánlott irodalom

A Vermes Alapítvány által ötévente kiadott Mikola versenyfeladatok és megoldások című könyvei; az évente kiadott Vermes évkönyvek, valamint a forgalomban lévő középiskolai fizika tankönyvek és feladatgyűjtemények. 2012-től a verseny fordulóinak összes feladata és azok megoldásai megtalálhatók a verseny pécsi honlapján. Ajánlott továbbá a KöMaL fizika rovatában megjelenő Mikola-tematikájú feladatok megoldása.