Német tagozat

Tradíció és modern nyelvtudás

Rólunk

Gimnáziumunk két speciális 4 éves német nyelvi képzést kínál

A német nemzetiségi kétnyelvű képzésünkre való jelentkezéshez szükséges az általános iskolában szerzett német nyelvtudás. A 9-12. évfolyamon heti 6 német nyelv és irodalom óra, népismeret, történelem, földrajz, matematika, biológia német nyelvű oktatása fejleszti a diákok nyelvtudását. A képzés végén tanulóink német nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát tesznek, s még további két tárgyból (történelem és matematika/biológia/földrajz/nemzetiségi népismeret) szintén német nyelven érettségiznek. Sikeres német nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyból tett érettségi vizsga esetén minimum középfokú, 60% feletti eredménynél felsőfokú német nyelvvizsgát szereznek tanulóink.

Az emelt szintű német nyelvi képzés tanulói is részt vesznek a német nemzetiségi kétnyelvű képzés tanulói számára szervezett iskolai- és szabadidős programokon. A tanulók 9. és 10. évfolyamon heti 6, 11. és 12. évfolyamon heti 4+2 órában tanulják a német nyelvet; utóbbi plusz 2 óra úgynevezett DSD II, C1 szintű (felsőfokú) nyelvvizsgára felkészítő fakultáció. A Sprachdiplom megszerzését Németországban is elismerik és ez garancia arra, hogy nem lesznek nyelvi gondjaik, ha német egyetemeken kívánnak továbbtanulni.

Rendszeresek a külföldi diákcserék, a diákok pályázhatnak németországi ösztöndíjakra.  A tagozaton tanuló diákok a Leőwey Táncegyüttes vagy az énekkar tagjaként, a hagyományőrző összejövetelek, a hagyományőrző projektnapok, „gyűjtő utak”, nyelvi versenyek aktív résztvevőjeként igényesen tölthetik el szabadidejüket.

Felelős tanárok

Nagy Éva
Osztályfőnök 9. d

Kuttor Eszter
Osztályfőnök 10. d

Varjasné Meiszter Zita
Osztályfőnök 11. d

Bollérné Pap Anikó
Osztályfőnök 12. d

Osztályaink​

Az alábbi linkeken lehet megtekinteni az Német tagozat osztályainak oldalait:

Jelentkezz te is a Leőweybe!