Biológia-kémia szóbeli felvételi nyolcadikosoknak

0004    Emelt szintű biológia – kémia képzés

 

Követelmények szóbeli vizsgán kémiából

 • Az anyagok csoportosítása (elem, vegyület, keverék – példákkal). Halmazállapotok.
 • Az atom felépítése, az elektronszerkezet, a periódusos rendszer
 • Oldatok, oldódás, oldatok kémhatása
 • Molekulák és a kovalens kötés
 • Fémek és ionok (fémes és ionos kötés)
 • A levegő összetétele

Felkészülési segédlet

 

Követelmények szóbeli vizsgán biológiából

 • Vírusok, sejtmagnélküliek és sejtmagvas egysejtűek
 • A sejtek, szövetek felépítése. Az ember szövetei.
 • Hajtásos növények (Harasztok, Nyitvatermők, Zárvatermők)
 • Az ember mozgás szervrendszere (csontvázrendszer, izomzat felépítése)
 • Az emberi kültakaró felépítése, szerepe

Felkészülési segédlet

 

Értékelési szempontok a biológia és kémia szóbeli vizsgán

az alapfogalmak biztos ismerete, alkalmazása: 5 pont
összefüggések felismerése: 5 pont
következtetések megfogalmazása: 4 pont
a felvetett problémák megoldási képessége és ennek kommunikálása: 4 pont
a mondanivaló előadásmódja, szerkesztettsége: 2 pont
Összesen: 20 pont (tantárgyanként)