Felvételi pontszámítás

0001 – Emelt szintű angol nyelvi képzés
0002 – Emelt szintű német nyelvi képzés
0003 – Emelt szintű fizika – matematika képzés
0004 – Emelt szintű biológia – kémia képzés
0005 – Német nemzetiségi kétnyelvű képzés
0006 – Magyar-francia két tanítási nyelvű képzés
0008 – Emelt szintű matematika – digitális kultúra képzés

Ha az emelt óraszámú angol nyelvi képzésre, az emelt szintű biológia-kémia képzésre, az emelt óraszámú matematika-fizika és matematika-informatika képzésre jelentkező tanuló eredménye a  központi felvételin matematikából és magyar nyelvből összesen nem éri el az 50 pontot, nem tehet szóbeli vizsgát!

Ezen felül az emelt szintű biológia-kémia képzésre, az emelt óraszámú matematika-fizika és matematika-informatika képzésre jelentkező tanulóknak a matematika központi felvételi vizsgán legalább 20 pontot el kell érniük!

0007 – Arany János Tehetséggondozó Program osztálya

A tanulók rangsorolása pontazonosság alapján

Pontazonosság esetén előnyben részesülnek a jogszabály szerint (20/2012 EMMI rendelet 40.§ (3)) az alábbi tanulók:

 • halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
 • pécsi lakhelyű, illetve tartózkodású tanulók (kivéve az AJTP osztályba jelentkezőket)
 • különleges helyzetű tanulók (az iskola pedagógiai programja alapján)
  • tanulmányi-, sportversenyeken elért eredmény
  • művészeti tevékenység
  • iskolához való kötődés (pl. testvére, felmenői jártak az intézménybe)
  • a szerzett pontok száma magasabb, mint a hozott pontok száma