Arany esély program, és amit az AJTP-ről tudni kell

Október 13-án bemutatkozik az Arany János Tehetséggondozó Program
Bereginé Szőts Annamária
2021. október 11.

Arany esély program
2021. október 13.

11:00-13:00 Játékos ismerkedés a kollégiummal (Kodály Zoltán Kollégium – Pécs, Kodály Zoltán u. 20/A, 7624)
13:30-14:30 Tehetséges diákok bemutatkozása és igazgatói fórum a Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban (Pécs, Szent István tér 8-10.)
Ezen a napon többször is lehetőséget biztosítunk a diákoknak és kísérőiknek, hogy kötetlen beszélgetést folytassanak a programban résztvevő diákokkal, tanárokkal.

Mit kell tudni az Arany János Tehetséggondozó Programról (AJTP) minden nyolcadikos diáknak és szüleiknek?

Az Arany János Tehetséggondozó Program a kormányzat által támogatott országos
esélyteremtő program, amely 2000 óta működik eredményesen az ország 21
kiemelkedő gimnáziumában.
Célja:
a tanulók fölkészítése az érettségire, az egyetemi továbbtanulásra – bármilyen
irányban.
Eszközei:
– 5 éves képzés (1 előkészítő év, amikor a tanulók kiemelten magas óraszámban
tanulják az idegen nyelvet és a digitális kultúrát + 4 gimnáziumi év, az utolsó két
évben bármely két tantárgy emelt szinten is választható),
– kollégiumi tagság,
– speciális kiscsoportos, egyéni foglalkozások (tanulásmódszertan, kommunikáció,
önismeret),
– közép- és felsőfokú nyelvvizsgák,
– ECDL vizsgák alap és haladó szinten,
– jogosítvány,
– belföldi és külföldi tanulmányi kirándulások.
Mindez teljes körű állami finanszírozással, vagyis a tanulók, szülők számára
ingyenesen.
A program a tanulókat szociális támogatásokkal (pl. étkezés, közlekedés, különórák, edzések, táborok stb. költségeinek fedezése) és tanulmányi ösztöndíjjal is segíti – ez
utóbbi 2023 januárjától a havi 40.000 Ft-ot is elérheti.

Kik jogosultak a programra?

Mindazon nyolcadikos tanulók, akik a pályázat beadásakor (minden év december első
felében van a beadási határidő) megfelelnek az alábbi feltételek közül legalább
egynek:
– kedvezményezett településen lakik (közel 1700 ilyen település van, nemcsak
kistelepülések, hanem pl. városok is, a lista az alábbi linken elérhető:
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A1500105.KOR&targetdate=&printTitle =
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
– gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe
vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal
elhelyezett
– a család- és gyermekjóléti szolgálat az általános iskola és a szülő
kezdeményezésére elkészített javaslata alapján rászorult
– a szülő vagy a családba fogadó gyám aktív korúak ellátására jogosult vagy a
pályázat benyújtásának időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként nyilvántartott személy

– lakóhelye nem kedvezményezett település, de lakosságszám 5000 fő alatti, és a
programba történő jelentkezés időpontjában települési támogatásban vagy a
jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési
támogatásban részesül

Mit kell tartalmaznia a pályázati csomagnak?

 1. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (1. sz. melléklet),
 2. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (2. sz. melléklet),
 3. a tanuló személyi adatlapját (3. sz. melléklet),
 4. azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (4. sz. melléklet),
 5. a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a hátrányos helyzet megállapításáról vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről),
 6. vagy az illetékes gyermekjóléti szolgálat − az általános iskola és a szülő
  kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban
  az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (5. számú melléklet).

Hogyan zajlik a pályázati – felvételi eljárás?

 1. Az osztályfőnök segítségével a tanulók és szüleik elkészítik a pályázati csomagot, és
  a szeptemberben megjelenő minisztériumi pályázati felhívásban és a tanév rendjében
  is megjelölt időpontig eljuttatják az első helyen megjelölt AJTP gimnáziumba.
 2. A tanuló a tanév rendjében megjelölt időpontig beadja jelentkezését a központi
  írásbelikre.
 3. A tanuló megírja az AJTP képességmérő tesztet, valamint a központi írásbeliket, és
  részt vesz az intézmények által szervezett felvételi beszélgetésen.
 4. A gimnáziumok a felvételik és a hozott pontszámok alapján rangsort készítenek, ami alapján még a középiskolai jelentkezési határidő előtt értesítik a pályázókat arról, hogy bejutottak-e az általuk megjelölt valamely intézmény AJTP osztályába.
 5. Amennyiben igen, akkor a tanuló a jelentkezési határidőig beadja jelentkezését az adott intézménybe, az AJTP-re.
 6. Amennyiben nem sikerült az AJTP-be bekerülnie, szabadon jelentkezhet bármely
  intézménybe.

Minden a programban résztvevő gimnáziumban működik AJTP-koordinátor, aki a felmerülő kérdésekre választ ad, segít a pályázati csomag összeállításában.