Információk a központi felvételi vizsga lebonyolításával kapcsolatban

Behívó levelet nem küldünk, szeretettel várjuk 2022. január 22-én (szombaton) azokat a 8. osztályos tanulókat, akik iskolánkban írják a központi felvételi írásbeli dolgozatukat.
Bereginé Szőts Annamária
2022. január 18.

A vizsgázók terembeosztását itt megtekinthetik.

 

Az írásbeli vizsga kezdete: 10.00 óra

Menete:

10.00-10.45  magyar nyelv
10.45-11.00  szünet
11.00-11.45  matematika

A vizsgára feltétlenül hozza magával minden vizsgázó a személyazonosításra alkalmas igazolványát (személyi vagy diákigazolványt), ceruzát, valamint kék színű tollat.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

 

Járványügyi intézkedések

A járványügyi kockázatok csökkentése érdekében az intézménybe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató diákok léphetnek be. Amennyiben a szülő/gondviselő a gyermekénél megbetegedés tüneteit észleli, illetve amennyiben a gyermek karanténba kerül-, a felvételi vizsga időpontjában- kérjük, hogy ezt a tényt jelezzék a gimnáziumunk titkárságán (72/518-461, 30/559-4373)

Az intézmény épületébe a tanulót kísérő nagykorú személy (szülő, idősebb testvér stb.) nem léphet be.

A megfelelő fizikai távolság betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a vírus (tovább) terjedésének megakadályozásában. Az intézmény területén történő tartózkodás során mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni.

Kérjük, hogy a vizsga megkezdése előtt a vizsgázók az épületben ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el a kijelölt helyüket a vizsgateremben és a vizsga befejezését követően azonnal hagyják el a vizsga helyszínét.

Intézményünk eljárásrendje alapján a vizsgázók számára kötelező a védőmaszk viselése gimnáziumunk egész területén!

Az intézmény bejáratánál és több pontján vírusölő hatású kézfertőtlenítőket helyezünk el, és annak használatára felhívjuk a figyelmet. Kérjük, hogy az intézménybe érkezéskor mindenki alaposan fertőtlenítse a kezét.

Az intézményben a vizsga előtt alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk.

 

Kijavított dolgozatokkal kapcsolatos információk:

A dolgozatok értékelésének megtekintése:

2022. január 28-án (péntek) külön beosztás alapján lehetséges. A beosztás megtekinthető lesz iskolánk honlapján.

Minden tanuló (csak ő, szülő, hozzátartozó nem) a saját dolgozatát tekintheti meg,
illetve fényképezheti le! Kérjük, hogy a betekintés megkezdése előtt a vizsgázók az épületben ne csoportosuljanak, a kijelölt védőtávolságot egymástól tartsák, majd a betekintést követően azonnal hagyják el a betekintés helyszínét.

A vizsgázó a javítással kapcsolatos észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (2022. január 31. 16.00 óráig) írásban, az igazgatónak címzett levélben, az iskola portáján adhatja le.

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2022. február 7-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja.

 

Az Értékelő lapok átvétele:

2022. február 2-3-4-én 8.00-15.00 között az iskola portáján.

 

További részletes tájékoztatás a központi felvételi vizsgával kapcsolatban itt olvasható:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_alt_isk_8_evf

Iskolánk beiskolázással kapcsolatos oldala itt található

A vizsgázóknak sok sikert kívánunk!

Dr. Zalay Szabolcs
igazgató