OTDK középiskolásoknak

A 2023. évi Országos Tudományos Diákköri Konferencián középiskolás diáktudósok is bekapcsolódhatnak a Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció programjába.
Bereginé Szőts Annamária
2022. október 4.

2023. április 25-27. között a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (KPVK) rendezi a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tanulás- és Tanításmódszertani, Tudástechnológiai Szekcióját Szekszárdon.

A szekcióba várunk középiskolás diákokat is, akik többféle módon vehetnek részt az OTDK-n:

  • versenyzőként
  • a részükre szervezett Önálló Középiskolai Tagozatban
  • aktív megfigyelőként

 A 36. OTDK-ról és az egyes szekciók részletes felhívásairól az alábbi linkek tájékoztatnak:
https://otdk.hu/
https://otdk.hu/storage/36.OTDK/36.OTDK_kozponti_felhivas.pdf
https://otdk.hu/hallgatoknak/szekcio-felhivasok

A Tanulás- és Tanításmódszertani, Tudástechnológiai Szekció linkje:
https://otdk.hu/szekcio-felhivasok/tanulas-es-tanitasmodszertani-tudastechnologiai-szekcio

Középiskolás diákok részvétele versenyzőként az OTDK-n

 A 36. OTDK központi felhívása szerint „A konferencián részt vehetnek olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (Lásd: 4. számú melléklet) bizonyítják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolás diákok előadásai a témájuknak megfelelő szekcióba sorolódnak be, és ott a befogadó tagozatok belső rendjének megfelelően, az egyetemisták, főiskolások előadásaival azonos szabályok szerint kerülnek értékelésre, díjazásra.

https://otdk.hu/storage/36.OTDK/36.OTDK_kozponti_felhivas.pdf

A Tanulás- és Tanításmódszertani, Tudástechnológiai Szekció tervezett tagozatai az alábbiak:
1. Az alternatív nevelési és oktatási programok, módszerek
2. Digitális lehetőségek a tantárgy-pedagógiákban
3. Dráma- és színjátszás-tantárgypedagógia
4. Fenntarthatóságra nevelés
5. A hit és erkölcstan tanításának módszertana
6. Humán- és társadalomtudományok tantárgy-pedagógiája
7. Idegen nyelvek tantárgy-pedagógiája (benne: a magyar mint idegen nyelv is)
8. Az informatika/digitális kultúra tantárgy-pedagógiája
9. Az irodalom tantárgy-pedagógiája
10. Az iskolán kívüli nevelés módszertana (múzeum, könyvtár, levéltár stb.)
11. A játék és szabadidő-szervezés módszertana
12. Sport, rekreáció, testnevelés módszertana
13. A kisebbségi/nemzetiségi nyelvek és kultúrák tantárgy-pedagógiája
14. A kisgyermekkori – bölcsődei és óvodai – tanulás és tanulástámogatás
15. A kisiskolások tanulásának és tanításának módszertana
16. A kommunikáció és média tantárgy-pedagógiája
17. Környezeti nevelés
18. A magyar mint anyanyelv tantárgy-pedagógiája
19. A matematikatanítás módszertana
20. Művészeti tárgyak tantárgy-pedagógiája
21. Gyógypedagógia és a sajátos nevelési igényűek tanításának módszertana
22. A szakképzés tantárgy-pedagógiája
23. A tananyagfejlesztés elmélete és gyakorlata a szaktárgytanításban
24. Tantárgyközi integrációs szemlélet
25. Tantárgy-pedagógia hátrányos helyzetű környezetben
26. Tanulás, tanulástámogatás a felsőoktatásban
27. A tanulástámogatás és -oktatás módszertana a felnőttképzésben
28. A távoktatás és a nyitott képzések tantárgy-pedagógiája
29. A technikatanítás és életvitel módszertana
30. A tehetséggondozás módszertana
31. A természettudományok tantárgy-pedagógiája

A pályamunkának minimum 30 oldalnak kell lennie mellékletek nélkül. A teljes terjedelem irodalomjegyzékkel, mellékletekkel, fényképekkel, hivatkozásokkal, függelékkel maximum 100 oldal lehet.

2022.11.14-én 12 órás kezdéssel tartjuk a Kari TDK-t Szekszárdon, ahol a hallgatók és a középiskolás diákok jogosultságot szerezhetnek a 2023 tavaszi, 36. OTDK-ra.

A Kari TDK-ra olyan pályamunkákat tudunk fogadni, melyek a TDK-zó hallgató/középiskolás által megjelölt, az OTDT által meghatározott tudományterületi szekció előírásainak megfelelnek.

Javasoljuk, hogy az érdeklődő diákok az OTDT előírásai alapján készítsék el TDK dolgozatukat a 2022 őszi Kari TDK Konferenciára. Sikeres Kari TDK-t követően továbbjuthatnak a 2023 tavaszi OTDK-ra.

Az OTDK-s szereplés a továbbtanulásnál értékes pluszpontokat jelenthet.

Középiskolások részvétele a részükre szervezett Önálló Középiskolai Tagozatban

A középiskolások ppt-vel kísért előadásukban bemutathatják a pályaműveiket, a kutatásukat az általuk választott témában. A pályamunkák témája bármely tudományterülethez kapcsolódhat. Az előadás tervezett időtartama 10 perc.

Középiskolások részvétele az OTDK-n aktív megfigyelőként

A középiskolás diákokat szeretettel várjuk aktív megfigyelőként, nézőként a konferencia napjain, részt vehetnek előadásokat hallgathatnak meg a tagozati üléseken, találkozhatnak a TDK-zó hallgatókkal.