Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny

ONLINE jelentkezés a Baranya megyei és Pécs városi fordulóra
Határidő: 2023. szeptember 8.
Bereginé Szőts Annamária
2023. augusztus 30.

„…a nyelv az legyen, aminek lennie illik: hív, kész és tetsző magyarázója mindannak, amit a lélek gondol és érez.”
/Kazinczy/

A verseny helye:
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium, Szent István tér 8-10.

A verseny időpontja:
2023. szeptember 14.

A verseny célja:
Anyanyelvünk ápolása, az iránta való szeretet kibontakoztatása, az igényes nyelvhasználat fejlesztése, a kialakult készségek mérése és értékelése.

A verseny feladata:
Az általános és közéleti beszédkultúra fejlődésének segítése. Kazinczy és Kossuth hagyományainak szellemében szolgálni az anyanyelvi nevelés ügyét.

 

Programtervezet

8.30                 Regisztráció, vendégfogadás

8.45                 A sorszámok kihúzása, az adatlapok kitöltése, a feladatokat tartalmazó borítékok felbontása

9.00 – 10.00    Írásbeli forduló – Az írásbeli verseny nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási, stilisztikai feladatok megoldása. (Egy feladatban alkalmazni kell a Beszélni nehéz! című rádióműsor jelölési rendszerét is.) A feladatlapot – a tavalyi tanévhez hasonlóan –   országosan, egységesen a Kazinczy-díj Alapítvány készítteti el, és így a versenyzők minden megyében ugyanabban az időpontban  ugyanazt írják. Ettől is a verseny rangjának további emelkedését várjuk.

10.00 – 10.30    Szünet

10.30                  Az 1-es sorszámú versenyző felkészülési idejének kezdete, majd 3 percenként újabb tanuló kezdheti meg a felkészülést. (A felkészülés és a szereplés sorrendjét a regisztrációkor húzott sorszám szabja meg.)

11.00                    A szóbeli verseny kezdete – A szóbeli fordulóban a versenyzőknek – 30 perc felkészülési idő után – háromperces beszédet, felszólalást vagy egyéb előadást kell tartaniuk. A választható témaköröket a felkészülési idő elején kapják meg a tanulók. Vázlat alapján, szabadon kell beszélniük a bírálóbizottság által kijelölt témák egyikéről.

Kb. 14.00         A verseny eredményhirdetése (Az időpont tájékoztató jellegű, pontosítása a szóbeli verseny befejezése után történik.) – A zsűri elnöke értékeli a versenyt, és átadja a jutalmakat, okleveleket. Ismerteti az országos döntőbe jutó tanulók névsorát (kettő Baranya megyei és kettő pécsi tanuló), majd átadja valamennyi résztvevőnek a szervező iskola által felajánlott emléklapot. A zsűri lehetőséget biztosít a tanulóknak arra, hogy a szóbeli teljesítményről egyénileg is érdeklődhessenek.
A verseny kiírása szerint az írásbeli és a szóbeli pontszámok aránya: 1/3 – 2/3.
A szóbeli forduló eredményének döntő szerepe van a helyezésben.

Egy-egy intézményből 4 tanuló (Nappali rendszerű gimnáziumi oktatásban részt vevő) jelentkezését várjuk. Bízunk benne, hogy anyanyelvünk kiemelt jelentőségű ügyére tekintettel minden iskola képviselteti magát a nagy múltú versenyen. Szeretnénk kérni a kollégák együttműködését a fokozott figyelemfelkeltéssel és felkészítéssel!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nevezést 2023. szeptember 8-ig juttassák el a szervező iskolába!

Nevezési díj nincs!

Kapcsolattartó tanár:           
Tamás Csilla
Telefon: 72-518-469
Ímélcím: tamas.csilla@leoweypecs.hu

Az országos döntő időpontja: 2023. október 13-15.

Eredményes felkészülést kívánunk!

Szeretettel várjuk a versenyzőket és felkészítő tanáraikat!

Dr. Zalay Szabolcs
igazgató
Tamás Csilla                        
szervező tanár

Támogatóink:

Anyanyelvápolók Szövetsége

Bock Pince
Villány

Ősi Gábor Pincészete
Villány

Pécsi
Leőwey Klára Gimnázium