Filozófia szakkör indul újra a Leőweyben!

A szakkör vezetője Kovács Balázs, Dr. habil., filozófus és hangművész, a PTE Művészeti Kar Elektronikus Zene és Média Tanszékének vezetője.
Bereginé Szőts Annamária
2023. november 8.

Filozófia szakkört indítunk újra a Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban!

Várjuk szeretettel azokat az érdeklődőket, akik résztvennének közös gondolkodásban és beszélgetésben olyan, a filozófia történetén végighúzódó témakörök kapcsán, mint ismeretelmélet, érzékelhető és nem-érzékelhető dolgok határterületei, nyelv és fogalom-analízis, ember és társadalom, természet és civilizáció, ember és technológia viszonyai, művészet… Szövegeket olvasunk és értelmezünk, és ezek kapcsán véleményeket vitatunk és formálunk meg – „az igazság minden olyan kérdésben, amellyel kapcsolatban létezhetnek különböző vélemények, az összeütközésben álló érvek egyensúlyának megtalálásán múlik” (John Stuart Mill).

A szakkört csütörtökönként 15.00-16.30-ig, másfél órás alkalmak keretében tartjuk majd.

Jelentkezni itt lehet! Várjuk más középiskolák diákjait is! A jelentkezési határidő 2023. december 15.

A szakkör vezetője Kovács Balázs, Dr. habil., filozófus és hangművész, a PTE Művészeti Kar Elektronikus Zene és Média Tanszékének vezetője.

#   #   #   #   #   #