Mandulafa – diákkonferencia

Nevezési határidő: 2024. február 28.
Bereginé Szőts Annamária
2024. február 8.

IX. Dunántúli Mandulafa Konferencia – FELHÍVÁS

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézete immár kilencedik alkalommal rendezi meg Dunántúli Mandulafa konferenciáját. A konferencián egy kutatás „tudományos” alapú bemutatására van lehetőség.

A verseny célja:
A diákok motivációjának felkeltése a tudományos kutatás iránt. A jelentkezők kutatókészségének erősítése, az ehhez szükséges ismeretek megszilárdítása, illetve tudományterületük magas szintű műveléséhez szükséges értelmiségi érdeklődés megteremtés életkori sajátosságoknak megfelelően, a fiatalok szakmai önbizalmának elmélyítése.
Betekintést és részvételi lehetőséget nyújtunk kutató műhelyeink munkájába, lehetséges irányt mutatva kialakulóban lévő tudományos érdeklődés ibontakoztatásához, akár gyakorlatban is.

A verseny tárgya:
A tanulók érdeklődési körének megfelelően az iskolai tananyagon túlmutató tudományos témához kapcsolódóan.

Korosztály:
3-13. évfolyam (Korosztályok szerint, tudományterületenként kategóriákban.)
Alsó tagozatosok: 3-4. osztály
Felső tagozatosok 5-6. osztály, 7-8. osztály
Gimnazisták: 0-9-10. osztály, 11-13. osztály
Szakgimnáziumok: 0-9-10. osztály, 11-13. osztály

Tudományterületek:
Agrártudomány, Biológia, Fizika és Földtudomány, Matematika, Humántudományok, Informatikatudomány, Kémia és Vegyipar, Közgazdaságtudomány, Műszaki Tudomány, Művészetek, Orvos- és Egészségtudomány, Pedagógia, Pszichológia, Andragógia és Könyvtártudomány, Tanulásmódszertan, Tudástechnológia, Társadalomtudomány, Testnevelés- és Sporttudomány

VÉGSŐ NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2024. FEBRUÁR 28.

A nevezés benyújtása: toth.ildiko.peda@uni-mate.hu
Nevezési díj: nincsen

Fordulók:
1. forduló írásbeli – Összefoglaló (absztrakt) elkészítése. A versenyzők a kutatási témájukról absztraktot készítenek, amelynek tartalmi követelménye, hogy feleljen meg, életkori sajátosságoknak megfelelően, a tudományos munkák összefoglalójával szembeni elvárásoknak. Térjen ki a kutatás alapkérdésére, a célkitűzésekre, az alkalmazott módszertanra, valamint a legfontosabb megállapításokra, következtetésekre. Az absztraktot e-mailben, toth.ildiko.peda@uni-mate.hu e-mail címére kell beküldeni 2024. március 31-ig.
2. forduló szóbeli Országos forduló- Konferencia – az előadások bemutatása prezentációval (Power Point vagy Prezi) 10-15 percben A 2. fordulóba jutott diákok kutatásukat 10-15 percben prezentáció segítségével bemutatják a zsűrinek, majd ezt követően szakmai vita következik 5 percben.
3. forduló írásbeli, Országos döntő – Tanulmányok elkészítése. A 2. országos fordulóban helyezést elért diákok elkészítik a mellékletben található formai követelményeknek megfelelően tanulmányaikat. A tanulmányokat 2 független lektor értékeli és kiválasztja azokat, amelyek az ISBN számmal ellátott tanulmánykötetben megjelennek.

Az absztraktokat tudományterületenként 3 tagú zsűri értékeli 2024. április 15-ig, ahol megnevezik a továbbjutókat.
Az országos 2. fordulóban, a konferencián előadásukat bemutató tanulók értesítése e-mailben történik 2024. április 20-ig.
A 2. forduló, a konferencia 2024. május 15-én 9 órától kerül megrendezésre a MATE Kaposvári Campusán.
Díjkiosztó a versenyt követően.
A helyezést elért diákok, az egyetemi oktatók mentorálásával, elkészítik első tanulmányaikat a tudományterület publikációs követelményeinek megfelelően. A legjobb tanulmányok ISBN számmal ellátott kötetben megjelennek. A
tanulmányok leadásának határideje: 2024. június 20. Tóth Ildikó számára: toth.ildiko.peda@uni-mate.hu

Milyen felmenő rendszerbe illik a verseny?
A versenyen kiemelkedő teljesítményt nyújtó általános iskolások ajánlást kapnak a KGYTK, a 8. osztályosok a TUDOK konferenciáján, a középiskolások az egyetemi TDK konferencián történő részvételre.

A verseny díjazása:
A résztvevők emléklapot, a helyezettek oklevelet és tárgyi jutalmat kapnak.
A verseny támogatói: A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Egyesület.
A versenyrendező neve, címe: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézet – 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. – telefon: 82/505-800/5005
Verseny szervezője: Bencéné dr. Fekete Anikó Andrea PhD, egyetemi docens, oktatási igazgató-helyettes, bencene.fekete.aniko.andrea@uni mate.hu, telefon: 06-30/836-8142
A felkésztő pedagógusok elismerése: Dunántúli Mandulafa Konferencia emléklap, a helyezettek felkészítőinek oklevél, a legalább 5 konferencián részt vevő pedagógusok jelölése a Kaposvár Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Egyesület Kiváló tehetséggondozó pedagógus díjára.

Javasolt szakirodalom:
• A tudományterülethez kapcsolódó, életkori sajátosságoknak megfelelő szakirodalom, amelyet a diák önállóan megért és fel tud dolgozni.
• Babbie, E. (2001): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi Könyvkiadó
• Kiss Albert (2011): Alkottató természettudományi pedagógia. Zalabér, Zalabéri Általános Iskola és AMI- Tehetségpont; Zalabér 2011
• Kiss Albert (2014): Kreatív természettudományi tehetséggondozás. MATEHETSZ; Budapest.
• Kontra József (2011): A pedagógiai kutatások módszertana. Kaposvári Egyetem, Kaposvár. https://mek.oszk.hu/12600/12648/12648.pdf
• Tudományos írásművek elkészítésének formai követelményei a Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézetében (2011). (Összeállította: Györe Géza) Pápa, PE Neveléstudományi Intézet.
A nevezéssel együtt a tanulók szülei elfogadják, hogy az országos fordulóról, az előadásokról fényképek, videofelvételek készülnek. Az összefoglalók, a helyezések és a tanulmányok a MATE honlapjára felkerülnek.
Kérdés esetén forduljanak Tóth Ildikóhoz: e-mail: toth.ildiko.peda@uni-mate.hu, telefonszám: 82/505-800/5005 vagy
a 06-30/503-1983.

Várjuk jelentkezésüket!

Bencéné dr. Fekete Anikó Andrea
az országos verseny szervezője