Ifjúsági Bolyai Pályázat

Beadási határidő: 2024. október 25. (péntek)
Bereginé Szőts Annamária
2024. július 2.

A Belügyminisztérium meghirdeti a 12. Ifjúsági Bolyai Pályázatot.
A meghirdetett pályázat a köznevelésben tanuló, a tudomány művelése iránt elkötelezett és meghatározott témában elmélyedni képes, tehetséges tanulók támogatását és munkájuk elismerését szolgálja.
A Belügyminisztérium a pályázattal elő kívánja segíteni a hazai tudományos élet utánpótlásának biztosítását. A pályamunkák készítésekor tapasztalt, sikeres kutatók és a diákok új típusú kapcsolatával új alternatívák nyílnak meg a kutatásban az utánpótlás nevelésére.
Pályázók köre Pályázhat a 2023/2024. tanévben hazai középiskolák nappali tagozatos képzésének utolsó három évfolyamán tanuló diák. Pályázhat továbbá a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében megjelölt országokban magyar tannyelvű oktatásban részt vevő 10-12. évfolyamos tanuló.
A pályázat témája A 2024. évi pályázat témáját Dr. Stépán Gábor, Széchenyi-díjas gépészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem alkalmazott mechanika professzora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Európai Akadémia tagja, a Kínai Tudományos Akadémia külföldi tagja, a 2023. évi Bolyai Díj kitüntetettje határozta meg:
Az emberi reakciók időkésésének hatása az emberi egyensúlyozásra:
Kísérletek elemzése és mobiltelefonos applikációk fejlesztése

Ajánlott irodalom:
– Stépán Gábor Bolyai-díj előadása: https://www.youtube.com/watch?v=5hZ0QcV6-gA
– Stepan, Gabor: „Delay effects in the human sensory system during balancing.”
Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 367.1891 (2009): 1195-1212. https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsta.2008.0278

Ajánlott segédeszközök:
– Mobil applikációk fejlesztéséhez ingyenesen elérhető szoftver (MIT):
https://appinventor.mit.edu/
– Telefonszenzorok kezelése:
https://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/sensors.html
– Adatok megjelenítése:
https://appinventor.mit.edu/explore/ai2/data_science_unit
– Adatfeltöltés felhőbe:
https://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/storage.html
Cím: 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
telefon: (06-1) 795-4260; www.kormany.hu; e-mail: kozoktatas@bm.gov.hu

A pályázat formai keretei:
Az esszédolgozat érdemi részének terjedelme legfeljebb 15 oldal – Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 es sortávolság. A dolgozat tartalmazzon címoldalt (jeligével), egy oldalas összefoglalót, tartalomjegyzéket, forrásmegjelölést, melyek nem számítanak a 15 oldalas terjedelembe. A dolgozathoz Függelék is csatolható, ahol a kísérletekről készült fényképek, az eredmények alapján összeállított kisebb táblázatok találhatók; ezek szintén nem számítanak bele a dolgozat terjedelmébe. Nagyobb méretű adathalmazok, illetve videófelvételek esetén a Függeléket a pályázatban megadott „felhőbe” kell feltölteni, és annak elérésének módját a pályázat Függelék részében megadni.

Tematikai követelmények
1. A pályázó tanulók gyűjtsenek adatokat az emberi reakciók időkéséséről különböző érzékszervek esetében (látás, hallás, tapintás) úgy, hogy ezekhez kapcsolódó mobil telefonon applikációkat, játékos feladatokat készítenek. A reakcióidő mérését is lehetőleg az applikációban végezzék el. Az eredményeket töltsék fel a pályázati anyag részeként, azokat értékeljék statisztikai módszerekkel, keressenek összefüggéseket a mért adatokban az emberek életkorával, az adott feladatban elért gyakorlottságával kapcsolatban.
2. Válasszanak az alábbi lehetőségek közül:
2.1. Fejlesszenek olyan applikációt, ahol egy játékban egyensúlyozási, stabilizálási feladatot kell megoldani, valamilyen pontot meghatározott helyre eljuttatni, és a feladat megoldása és az adott alany reakció késése között keressenek kapcsolatot.
2.2. Tervezzenek, állítsanak össze olyan egyszerű egyensúlyozási feladatot, mint egy vonalzó egyensúlyozása az ujjbegyen, vagy ugyanez pingpong-ütőn, széken ülve, vagy lehet hengeren, labdán állni, gólyalábon egyensúlyozni, egy labdát mérleghinta közepén tartani, csónakban felállni – olyan feladatot kitalálni, ahol stabilizálni kell valamit az emberi reakciókésés mellett. A valós kísérleteket mobiltelefonon videóra kell venni, a kialakult mozgásokat ki kell értékelni, összevetni az alanyok időkésésével.
3. Mindezek alapján olyan eszközökre, mobiltelefonos alkalmazásokra lehet javaslatot tenni, amik fejlesztik az emberek egyensúlyozó képességét, javítják a látás, hallás, tapintás által szolgáltatott jeleket állás vagy járás közben, figyelmeztetnek elesésre. Olyan eszközöket is lehet tervezni, melyek segítik az idős embereket az elesés elkerülésében (mint a sétabotok, mankók), illetve segítik a kicsiket a járás, felállás tanulási folyamatában.

Egyéb információk:
Az ideális dolgozat kreatív ötleteken alapszik és tartalmaz egy legfeljebb egy oldalas rövid összefoglalót is.
A pályázat nyelve magyar.
A pályázatra egyéni pályamunkákat vár a kiíró, de a pályázó munkáját középiskolai tanár, oktató segítheti, támogathatja.
A pályázat elkészítéséhez minden segédeszköz használható.
A pályázóknak segítséget tud nyújtani a Kutató Diákok Országos Szövetsége.
A pályázat kötelező dokumentuma a jelen felhívás részét képező pályázati ADATLAP (1. sz. melléklet) kitöltött, aláírt példánya. A pályázó neve kizárólag az ADATLAPON szerepeltethető, a pályázatban nem.
A pályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató a 2. mellékletben, a szükséges hozzájáruló nyilatkozat-minták a 3. mellékletben találhatók.

A pályázat beküldésének módja és határideje:
A pályázat pdf formátumban mentett anyagát és az ahhoz tartozó adatfájlokat a BM adatcsere felületén keresztül kell feltölteni a beadási határidő lejártáig.
Cím: 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
telefon: (06-1) 795-4260; www.kormany.hu; e-mail: kozoktatas@bm.gov.hu
A felülethez való hozzáférést a teljes körűen kitöltött és aláírt pályázati adatlap legkésőbb 2024. október 10-ig történő beküldése alapján, e-mailen kap a pályázó.
Az adatlap beküldésének címe:
katalin.petroci.matekovitsne@bm.gov.hu
A pályázat beadásának (pályázati anyag megosztott felületen való feltöltésének) határideje:
2024. október 25. (péntek)
A pályázat díjazása:
Az Ifjúsági Bolyai Pályázat nyertese bruttó 500.000 Ft pénzjutalomban részesül, továbbá a Bolyai-díjas tudós szakmai irányításával folytathatja kutatómunkáját.
Az Ifjúsági Bolyai Pályázat nyertesének felkészülését, pályázatának elkészítését segítő középiskolai tanár, oktató kiemelkedő munkája is elismerésben, bruttó 500.000 Ft jutalomban részesül.
A pályázat értékelése:
A pályamunkák értékelését bírálóbizottság végzi, melynek tagjait a hazai tudományos élet neves személyiségei közül a Bolyai Díj kitüntetettje nevezi meg és a köznevelési államtitkár kéri fel, tagjai a kiválasztott téma szakértői. Különösen indokolt esetben a bizottság a díjat megosztva is kiadhatja.
A benyújtott pályázatok az alábbi szempontok alapján kerülnek elbírálásra:
 Az emberi reakcióidők mérésére kidolgozott módszer pontossága, újszerűsége, egyszerűsége, mérési megvalósítása és azok kiértékelésének módja.
 A megvalósított virtuális (mobil telefonos) vagy valós kísérleti stabilizálási feladatok újszerűsége, egyszerűsége, kiértékelésének megbízhatósága.
 A javasolt emberi egyensúlyozást támogató vagy segítő módszerek ötletessége, gyakorlati alkalmazhatósága.
 Az eredmények összefoglalásának áttekinthetősége, minősége.
A bírálóbizottság tagjai egyenként értékelik a jeligével ellátott pályázatokat, és előzetes tervek szerint 2024 november végén beszélgetésre (a pályamunka megvédésére) hívják meg a legreményteljesebb pályázatok készítőit.
Az ünnepélyes eredményhirdetés tervezett időpontja 2024. december.
A pályázatról további információ kérhető a Belügyminisztérium Köznevelés-igazgatási Főosztályán (telefon:+36-1-795 8521).

A szükséges dokumentumok innen letölthetők