Erdélyi Zoltán

2012 óta dolgozik a gimnáziumban. Biztosítja és üzemben tartja vala-mennyi technikát az órák megtartá-sához, hang és fénytechnikát a ren-dezvényekhez, számítógépes hálózat és internet elérést mindenki számá-ra. Hobbija az audiofile erősítőépítés a vasútmodellezés és a számítógépes játékok.