Kiss Zoltán

- Nincs megadva
Kiss Zoltán 1989 óta tanít gimnázi-umunkban matematikát. Fontosnak tartja a tehetséges diákokkal való fog-lalkozást, rendszeresen tart szak-köröket. Emellett a tantárgy iránt ke-vésbé fogékony diákokat végtelen türe-lemmel igyekszik érettségihez segíteni. Szívesen túrázik, biciklizik együtt tanítványaival, kol-légákkal. Munkája elismeréseként 2016-ban Ericsson-díjat kapott.