Lukács Laura Klára

Lukács Laura Klára a PTE BTK-n végzett francia-angol szakos tanárként. Jelenleg félállású tanár iskolánkban és a PTE BTK Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskolájának hallgatója. A nyelvtanítás mellett törekszik arra, hogy társadalmilag felelős fiatalokat neveljen és diákjai megtapasztalhassák a közösségiséget