Májlingerné Erdősi Emese

2003 óta dolgozik iskolánkban, angol szakos tanár-ként. 2015 óta tehetségpont felelős és kap-csolattartó. Jelenleg az AJTP tagozat 11.-es osztá-lyának osztályfőnöke, tehetséggondozója. Diákjait folyamatosan készíti nyelvvizsgákra és versenyekre.

Szabadidejében szeret kirándulni, kertészkedni, és rend-szeresen futni. Egy úszópalánta kisfiú édesanyja, akivel sok-szor töltik a hétvégéket versenyeken.