Mayerné Németh Krisztina

Volt leőweys diákunk, 2000. októbere óta tanít iskolánkban. A francia tagozat tanára. A francia nyelv mellett célnyelvi civilizációt, olasz nyelvet és drámát tanít. Emelt szintű érettségiztetésben is részt vesz mindkét nyelvből. Nagyon szeret gyerekekkel, fia-talokkal foglalkozni. Gyakorlott osztályfőnök. Szenvedélye az idegennyelvek illetve a pszichológia. Érdekli minden, ami emberekkel, emberi kapcsolatokkal, emberi kommunikációval van össze-függésben.