Pénzeli Gabriella

Középiskolai tanulmányait a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban végezte, innen került a Pécsi Tudományegyetemre, hogy angol nyelv és kultúra, valamint digitális kultúra tanára válhasson belőle. Pályafutását 2022-ben kezdte a PTE Babits Mihály Gimnáziumában óraadó hallgatóként. Diplomáját 2023 nyarán szerezte meg, a 2023/24-es tanévtől gimnáziumunk tanára és laboránsa. Tanári ars poeticája: #hatni #alkotni #gyarapítani.