Szende Sarolta

Lotti tanárnő 1995-ben került a Leőweybe. Az első években csak angol nyelvet, 2000 óta spanyol nyelvet is tanít. Óráin angolból felsőfokú, spa-nyolból középfokú nyelvvizsga a cél – hitvallása szerint a nyelv ugyan csak eszköz céljaink megvalósításához, de elengedhetetlen. Nagyon lelkes osztályfőnök, diákjai-ért mindent megtesz.