Taubert Mariann

Volt aranykoszorús leőweys diákunk 2005/2006 –os tanévtől tagja a francia munkaközösségnek. Elsősorban francia nyelvet tanít, kezdetben társadalom-ismeret és etika, valamint célnyelvi civili-zációt is tanított francia nyelven. Gyakor-lott osztályfőnök. Szívesen készít fel tehet-séges diákokat OKTV versenyekre.