Vatai Éva

Magyar, francia, dráma tár-gyakat tanít több mint 30 éve ebben a gimnáziumban. A Leőwey francia két tanítási nyelvű tagozatának megalapí-tója. A francia nyelvű szín-játszás művelője, s az évenként megújuló Francia Színjátszó Fesztivál szervezője. Fontosnak tartja, hogy a diákjai korrektek legyenek, elvek mentén cseleked-jenek, s mindehhez megfelelő érvelési technikával ren-delkezzenek. Ez megtanulható a gimnázium évei alatt. Csibészség és jó humor nem akadály!