Versenyek

"Megtanítják az embert a legfontosabb erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenekelőtt a "fair play", a nemes küzdelem szabályaira." Szent-Györgyi Albert

Leőwey által szervezett versenyek​

Fő célunk, hogy legjobb tanulóink a felkészülés folyamán elmélyítsék fizikai ismereteiket,
jártasságot szerezzenek a problémamegoldásban, tudjanak bánni a fizikai eszközökkel,
képesek legyenek mérésből következtetéseket levonni, korszerűen megmagyarázni a látott
jelenségeket, vagyis a 21. század követelményeinek megfelelő, kiemelkedő tudású alkotók
legyenek, akik a fizikai ismeretanyagot kellő profizmussal tudják összekapcsolni a műszaki és
természettudományok többi területével.

www.mikolaverseny.hu

Fizikai Szemle: A Mikola verseny első 40 éve (Simon Péter tanár úr)

Versenyfelhívás

az „Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny Baranya vármegyei és Pécs városi fordulójára (Nappali rendszerű gimnáziumi oktatásban részt vevő tanulók számára)

„…a nyelv az legyen, aminek lennie illik: hív, kész és tetsző magyarázója
mindannak, amit a lélek gondol és érez.”
/Kazinczy/

A verseny helye: Pécsi Leőwey Klára Gimnázium, Szent István tér 8-10.
A verseny időpontja: minden év szeptembere
A verseny célja: Anyanyelvünk ápolása, az iránta való szeretet kibontakoztatása, az igényes nyelvhasználat fejlesztése, a kialakult készségek mérése és értékelése.
A verseny feladata: Az általános és közéleti beszédkultúra fejlődésének segítése. Kazinczy és Kossuth hagyományainak szellemében szolgálni az anyanyelvi nevelés ügyét.

Programtervezet

8.30 Regisztráció, vendégfogadás
8.45 A sorszámok kihúzása, az adatlapok kitöltése, a feladatokat tartalmazó borítékok felbontása (A versenyzők kitöltött adatlapjait egy közös, zárt borítékban őrizzük a szóbeli verseny befejezéséig.)
9.00- 10.00 Írásbeli forduló – Az írásbeliverseny nyelvtani, nyelvhelyességi,helyesírási, stilisztikai feladatok megoldása. (Egy feladatban alkalmazni kell a Beszélni nehéz! című rádióműsor jelölési rendszerét is.) A feladatlapot ettől a tanévtől kezdve
országosan, egységesen a Kazinczy-díj Alapítvány készítteti el, és így a versenyzők minden megyében ugyanazt írják. Ettől is a verseny rangjának további emelkedését várjuk.
11.30-12.30 Ebéd (Igény szerint a környező éttermekben.)
13.00 A szóbeli verseny kezdete – A szóbeli fordulóban a versenyzőknek – 30 perc felkészülési idő után – háromperces beszédet, felszólalást vagy egyéb előadást kell tartaniuk. A választható témaköröket a felkészülési idő elején kapják meg a tanulók. Vázlat alapján, szabadon kell beszélniük a bírálóbizottság által kijelölt témák egyikéről. A szereplés sorrendjét a regisztrációkor húzott sorszám szabja meg.
Kb. 15.00 A verseny eredményhirdetése – A zsűri elnöke értékeli a versenyt, és átadja a jutalmakat, okleveleket. Ismerteti az országos döntőbe jutó tanulók névsorát (kettő Baranya megyei és kettő pécsi tanuló), majd átadja valamennyi résztvevőnek a szervező iskola által felajánlott emléklapot.

  • A zsűri lehetőséget biztosít a tanulóknak arra, hogy a szóbeli teljesítményről egyénileg is érdeklődhessenek.
  • A verseny kiírása szerint az írásbeli és a szóbeli pontszámok aránya: 1/3 – 2/3.
  • A szóbeli forduló eredményének döntő szerepe van a helyezésben.
  • Egy-egy intézményből 4 tanuló jelentkezését várjuk.

Bízunk benne, hogy anyanyelvünk kiemelt jelentőségű ügyére tekintettel minden iskola képviselteti magát a nagy múltú versenyen. Szeretnénk kérni a kollégák együttműködését a fokozott figyelemfelkeltéssel és felkészítéssel!

Nevezési díj nincs!

Jelentkezni lehet:

postai úton: Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.

ímélben: leowey.gimnazium.pecs@gmail.com

Kapcsolattartó tanár: Tamás Csilla
Telefon:72-518-469
Ímélcím: tamas.csilla@leoweypecs.hu

A nevezési lap

Adatkezelési nyilatkozat

Az országos döntő időpontja: minden év októbere

Regionális szavaló verseny, ahol a diákok német szerzők és magyarországi németajkú szerzők verseit, rövid prózai műveit adják elő két korcsoportban: 9-10. osztály és 11-12. osztály. A verseny harmadik kategóriájában nyelvjárásban adnak elő 9-12. osztályos diákok rövid történeteket, többnyire népviseletbe öltözve –habár ez nem feltétel. A produkciókat két három tagú zsűri értékeli. A zsűritagok a magyarországi németség jeles személyiségei, költők, újságírók, tanárok és önkormányzati tisztviselők.

Műfordító verseny, ahol középiskolás diákok és általános iskolák felső tagozatos diákjai négy fős csoportokban kortárs, Magyarországon élő németajkú szerzők eddig meg nem jelent verseit fordítják le magyarról németre ill. németről magyarra. A két korcsoport különböző művekkel dolgozik. A fordítási feladatra négy óra áll rendelkezésre. A fordításokat maguk a szerzők értékelik és osztályozzák. Az eredményhirdetésre egy hónappal később, a Koch Valéria Versmondó Verseny Regionális fordulóján kerül sor.

Ének, Zene, Tánc, Irodalmi alkotás, Vers és próza, Színjátszás, Képzőművészet, Fotó és Egyéb kategóriában lehet nevezni az ország AJTP iskoláinak előkészítő évfolyamáról.

A fesztivál oldala itt található

Leendő diákoknak szóló házi-versenyek​

Az alábbi tantárgyakból tervezünk 8. osztályosok számára versenyt:

Verseny felhívások

Az OKTV-vel kapcsolatos tudnivalók
Az alábbi linken olvasható az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Oktatási Hivatal által közösen meghirdetett Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (továbbiakban OKTV) részvételi feltételei, követelményei, a lebonyolítás rendje és időpontjai:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/oktv_kereteben/aktualis_versenyidoszak

KÖMAL – https://www.komal.hu/home.h.shtml

Náboj nemzetközi matematika csapatverseny – https://math.naboj.org/?country=HU

Dürer országos matematika csapatverseny – https://durerinfo.hu/

Zrínyi Ilona matematikaverseny – http://www.mategye.hu/?pid=zrinyi_verseny

Fejér Lipót matematikaverseny

„Kis” Fejér Lipót matematikaverseny

Szőkefalvi-Nagy Gyula matematika emlékverseny – http://www.math.u-szeged.hu/mathweb/index.php/hu/leendo-hallgatoinknak/versenyek-koezepiskolasoknak/113-szokefalvi-nagy-gyula-matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Bolyai matematikaverseny – https://www.bolyaiverseny.hu/matek912/index.htm

Zipernowsky matematika kupa

AJTP iskolák országos matematika versenye

Dephyma német nyelvű matematikaverseny

KÖMAL – https://www.komal.hu/home.h.shtml

Náboj nemzetközi fizika csapatverseny – https://physics.naboj.org/?country=HU

Dürer országos fizika csapatverseny – https://durerinfo.hu/

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny – külön honlapra visz – www.mikolaverseny.hu

Szilárd Leó országos fizikaverseny – https://www.szilardverseny.hu/

Eötvös Loránd országos fizikaverseny

Vermes Miklós országos fizikaverseny

Párkányi László fizikaverseny

Irinyi János országos kémiaverseny – https://www.irinyiverseny.mke.org.hu/

Curie emlékversenyek – http://curiealapitvany.hu/?cat=4

Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Verseny Programozás – http://tehetseg.inf.elte.hu/nemes/

Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Verseny Alkalmazás – http://tehetseg.inf.elte.hu/nemesa/index.html

Fodor József országos biológiaverseny – https://tudasert.hu/

Lóczy Lajos országos földrajzverseny – http://loczyverseny.sulinet.hu/

Német nyelvű földrajzverseny

Savaria történelmi tantárgyi verseny – https://www.srpszkk.hu/szakmai-szolgaltatasok/tanulmanyi-versenyek/savaria-tortenelem-verseny

Ránki György történelemverseny

Kosáry Domokos történelemverseny – http://tortenelemoktatok.hu/

Örökségünk ’48 történelmi vetélkedő

Erdélyország – komplex humán műveltségi vetélkedő

Gloria Victis történelmi vetélkedő

Ifjú tudósok tudományos középiskolai vetélkedő – https://ifjutudosok.kozepiskolaiverseny.hu/

Magyarok Európában – komplex humánismereti verseny

Összpont emberi jogi verseny 

Agria Universitas: Fiatalok a nemzetközi kapcsolatokban verseny – https://aueeger.wordpress.com/2020/10/14/fiatalok-a-nemzetkozi-kapcsolatokban/

Túl az első X-en vetélkedő – https://www.europarl.europa.eu/hungary/hu/fiatalok-es-oktatas/egyeb/tul-az-elso-x-en.html

4for Europe országos középiskolás vetélkedő – https://www.europarl.europa.eu/hungary/hu/fiatalok-es-oktatas/egyeb/4for-europe.html

Kazinczyról elnevezett szép magyar beszéd verseny – http://kazinczy-alapitvany.hu/szep-magyar-beszed-verseny-kozepiskolasoknak/

Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny – http://kazinczy-alapitvany.hu/edes-anyanyelvunk-nyelvhasznalati-verseny/

Csorba Győző országos versmondó verseny

Eötvös József középiskolai szónokverseny – http://www.eotvos-verseny.hu/

Határtalanul országos prózamondó/irodalmi verseny – https://hatartalanul.net/

AJTP tanulók Aranytoll helyesírási versenye

Klimo György könyvtárhasználati verseny

Bod Péter könyvtárhasználati verseny – https://www.opkm.hu/Bod_verseny

Országos drámaverseny

Országos angol nyelvi verseny (Barcs)

Angol nyelvű versmondó verseny a Brit napok keretében (megyei) – saját fönt

Juvenes Translatores fordítási verseny – https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_hu

ECL nyelvi verseny

HEBE+ online levelezési verseny – https://hebeplusz.hu/

Deutsche Telekom IT Solutions német nyelvi verseny

Magyar-francia két tanítási nyelvű gimnáziumok nyelvi versenye

Mardi Gras francia nyelvű előadói verseny

AJTP nyelvi verseny

Regionális spanyol nyelvi és civilizációs verseny

Regionális olasz nyelvi verseny

Regionális musical és dalverseny a Pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumban

Mardi Gras francia nyelvű előadói verseny

Éneklő Ifjúság kórusverseny

Keszthelyi Helikon – http://helikoniunnepsegek.hu/

Diákolimpia

Gymnasion – AJTP iskolák országos sporttalálkozója

Röplabdaversenyek

Foci kupák

Kézilabda kupák

Fizika

Vers- és prózamondó verseny

Osztályok népdaléneklési versenye

Buzánszky labdarúgó kupa

Röplabda házibajnokság

Sportnap

A verseny honlapja IDE KATTINTVA tekinthető meg.

Nézd meg versenyeredményeinket!