Dr. Zalay Szabolcs

Dr. Zalay Szabolcs a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium igazgatója, kutatótanár. Négydimenziós szervezetfejlesztési modellje az alapja az iskola új pedagógiai programjának, középpontjában a homo studens, „tanuló ember” fókusszal. 1991-től magyartanára az iskolának, a Labirintus színjátszó-kört vezette, és szerkesztette a Hangulap című diákújságot, majd az egyetemen tanított kommunikációt és művelődésfilozófiát, neveléstudományból doktorált.
2011-től vezeti a gimnáziumot. Törekvése, hogy a halálosan unalmas és stresszes poroszos iskolából komoly tanulási élményekkel teli, modern, élő lüktetésű helyet varázsoljon. Ezért mindent megtesz házon belül és kívül. Tagja a Nemzeti Pedagógus Karnak. Naponta 3 km-t fut. Négy gyermek édesapja. Felesége Sasvári Sarolta.