Természettudományos tagozat

Amint egy kérdésre megtalálom a választ, rögtön újabb kérdésekre bukkanok

Rólunk

Az emelt szintű természettudományos képzés három csoportban történik: biológia-kémia, matematika-fizika és matematika-digitális kultúra. Négy éven keresztül emelt óraszámú szaktárgyi oktatást kapnak a diákok a két-két tárgyból.

Az idejáró tanulók elsősorban műszaki, természettudományos, orvosi, gyógyszerész vagy vegyész pályákra készülnek. Első idegen nyelvként választható nyelvek a következők: haladó angol vagy haladó német. Második idegen nyelvként választható nyelvek: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz.

A természettudományos tantárgyak a természet működésének a tudomány által feltárt legalapvetőbb törvényszerűségeit ismertetik meg a diákokkal. Olyan ismeretek megszerzésére ösztönözzük a fiatalokat, amellyel egész életpályájukon hozzájárulnak majd a társadalom és a természeti környezet összhangjának fenntartásához, a tartós fejlődéshez, és ahhoz, hogy a körülöttünk levő természetnek minél kevésbé okozzunk sérülést.

A pályaorientáció itt előbb kezdődik tehát, mint a többi osztályban. A kötelező és szabadon választható tárgyakkal a tanulók a kétszintű érettségire és választott pályájukra készülnek. Ezekben az osztályokban, a tanmenethez kötődően, alkalmanként terepgyakorlat egészíti ki a tantermi oktatást.

Felelős tanárok

Simon Péter
Tagozatvezető,
Osztályfőnök 10ó1. c

Porkoláb Tamás
Osztályfőnök 9. c

Tóthné Aschenbrenner Judit
Osztályfőnök 10. c

Papp Mária
Osztályfőnök 12. c

Lajos Lilla
Természettudományos munkaközösség-vezető​

Kiss Zoltán​
Matematika munkaközösség-vezető

Osztályaink​

Az alábbi linkeken lehet megtekinteni az Természettudományos tagozat osztályainak oldalait:

Jelentkezz te is a Leőweybe!

Simon Péter

Tagozatvezető

Fizika tanári, 2. emelet