Francia tagozat

Nyitottság felsőfokon

Rólunk

Európai Nyelvi Díjas képzésünkön diákjaink 5 éves nevelés-oktatásban vesznek részt. A jelentkezéshez nem szükséges a francia nyelv tudása. Az előkészítő évfolyamon heti 18, a felsőbb évfolyamokon heti 5, illetve 4 francia nyelvóra mellett több tantárgy tanítása is franciául történik. Második idegen nyelvként választható nyelvek az angol, a német, az olasz, spanyol és az orosz.

Minden évfolyamon van francia nyelvű színjátszó csoport. A tagozatot jó közösség és egyedi hagyományok jellemzik. A francia nyelv elsajátításán túl a színjátszás és a dráma hozzájárul tanulóink személyiségének teljes kibontakoztatásához, tehetségük kiteljesedéséhez. Az itt szerzett érettségi bizonyítvány kétnyelvű (francia-magyar), akár felsőfokú nyelvvizsgát is eredményezhet. A nyelvoktatást francia lektor segíti. A munkaközösségnek kiterjedt bel- és külföldi kapcsolatrendszere van, a tanulóknak számos alkalmuk nyílik a francia nyelvet diákcserék és franciaországi utazások során is gyakorolni. Az itt letett érettségi után többen folytathatják tanulmányaikat neves franciaországi egyetemeken.

A két tanítási nyelvű osztály tanulóinak képzése három szakaszra tagolódik: az első szakasz célja a középszintű nyelvismeret megszerzése, egyúttal a kulcskompetenciák fejlesztése. Specifikuma a civilizáció és a történelem, mely az Európai Unióval kapcsolatos ismereteket bővíti és segíti a kritikai gondolkodást és a tolerancia fejlődését. A második szakasz célja a műveltség megszilárdítása, kommunikatív és kreatív nyelvtanulás segítségével. Az idegen nyelvi kommunikáció fejlődését és a differenciált pályaválasztást szolgálja, hogy több tantárgyat is franciául tanulnak. A harmadik szakasz a pályaorientáció időszaka. A kötelező és szabadon választható tárgyakkal a tanulók a kétszintű érettségire és választott pályájukra készülnek.

A tagozat tanárai

Laurent Fleuret
Tagozatvezető
Osztályfőnök 10. f

Radványi Krisztina
Osztályfőnök 9/Kny

Bozsó Borbála
Osztályfőnök 9. f

Zöldi Éva
Osztályfőnök 11. f

Taubert Mariann
Osztályfőnök 12. f

Agred, Sirina
Francia lektor

Osztályaink​

Az alábbi linkeken lehet megtekinteni a Francia tagozat osztályainak oldalait:

Jelentkezz te is a Leőweybe!

Laurent Fleuret

Tagozatvezető

Francia tanári (3. em.)